Facebook Pixel Coronavirus - Hogeschool Gent
Foto Coronavirus

Verloop academiejaar 2021-2022.

V

Verloop academiejaar 2021-2022.

Op deze pagina vind je alle info over de organisatie van het academiejaar 2021-2022. Hou deze pagina in de gaten. We zorgen geregeld voor updates.

Opgelet! Voor de School of Arts gelden soms afwijkende maatregelen, gelieve de communicatie van de School of Arts na te lezen.

Algemeen.

De wijzigingen in onderwijsaanpak worden gecommuniceerd door de opleidingen via Chamilo. Eventuele wijzigingen in het lessenrooster worden in het lessenrooster verwerkt

Ben je besmet, heb je coronasymptomen, is iemand in je directe omgeving besmet of ben je in quarantaine? Om het virus aan HOGENT geen kans te geven, vragen we je om een (eventuele) besmetting of quarantaine zo snel mogelijk te melden via dit formulier. Meld bovendien je afwezigheid in iBaMaFlex op de eerste dag van je afwezigheid.

Studenten met een positieve test of specifieke vragen, nemen contact op met het diensthoofd Preventie, Milieu en Welzijn Frank Claeys via frank.claeys@hogent.be of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Mathieu Versée via mathieu.versee@cohezio.be.

Ben je verkouden of heb je andere ziektesymptomen? Neem geen risico: blijf thuis en volg de lessen online. Zo dragen we zorg voor elkaar.

Volgens de nieuwe regels moet je na een hoogrisicocontact pas in quarantaine als je niet gevaccineerd bent of als je langer dan vijf maanden geleden gevaccineerd/geboosterd bent.

Alle regels rond wat je moet doen bij een hoogrisicocontact vind je op info-coronavirus.be.

Mondmaskers zijn verplicht op de campus, zowel binnen als buiten. Ook in de resto’s en de bibliotheken moet altijd een mondmasker worden gedragen (uiteraard niet tijdens het eten en drinken). 

Een goede ventilatie blijft een essentiële preventiemaatregel tegen corona. Aan HOGENT wordt de binnenluchtkwaliteit nauwgezet opgevolgd:

 • In leslokalen, laboratoria, ateliers, vergaderzalen en restaurant worden vaste CO2-meters geplaatst.
 • In kantoorruimtes wordt de kwaliteit opgevolgd met mobiele CO2-meters.
 • In risicosettings worden er bijkomende metingen gedaan met een aerosolmeter.

De gegevens van deze meters worden centraal opgevolgd. Je kan in de lokalen met CO2-meter ook zelf de waarden uitlezen via een QR-code die bij de meter hangt. De actie- en alarmwaarden zijn 900ppm en 1200ppm. Wanneer uit de monitoring blijkt dat de waarden systematisch te hoog zijn in een bepaald lokaal, dan zal worden gevraagd om er een mondmasker te dragen. Wanneer de lesgever bij een eigen meting merkt dat de waarde sporadisch te hoog wordt, dan kan er een ventilatiepauze ingelast worden.

Bij de roostering wordt bovendien rekening gehouden met ventilatiepauzes van 30 minuten na elk lesblok van 2 uur. Aanvullend moeten lesgevers na 50 minuten les een ventilatiepauze geven waarbij alle ramen en deuren opengezet worden. De instructies daarvoor staan vermeld bij elk leslokaal.

Enkele tips om vlot het onderwijs online te kunnen volgen?

Revolte helpt je alvast op weg

Examens.

Algemeen

 • De examens worden op de campus of online thuis georganiseerd. Bekijk je examenrooster en de examenmodaliteiten per opleidingsonderdeel in Chamilo.
   
 • Alle informatie over de organisatie van de examens vind je terug op de Chamilocursus Studentenaangelegenheden (tabblad Examens) .

Preventiemaatregelen

 • Voor elke student en voor elk examen wordt er een FFP2-masker in het examenlokaal uitgedeeld.
   
 • De lokaalbezetting is gehalveerd en de examenduur beperkt tot maximaal twee uur.
   
 • De luchtkwaliteit wordt gemonitord en ventilatie voor en na elk examen is ingepland. Hou er rekening mee dat door de ventilatie de lokalen fris zullen zijn. Een dikke trui en/of sjaal is aangeraden.
   
 • Ook tijdens de examens gelden de algemene coronarichtlijnen. Draag overal op de campus een mondmasker, ook buiten, ontsmet de handen en wees zuinig op je contacten. Respecteer steeds de nodige afstand, in de gebouwen maar ook erbuiten. Wacht zo lang mogelijk buiten aan de gebouwen alvorens naar het examenlokaal te gaan. Hou ook afstand in de gangen en bij het het binnengaan van het examenlokaal. Verlaat na het examen meteen het gebouw.  

Afwezigheden en quarantaines

 • Ben je op de dag van een fysiek examen afwezig, in quarantaine of ben je positief? Geen zorgen. Meld je afwezigheid in iBamaflex uiterlijk op de eerste dag van afwezigheid en vraag een inhaalexamen aan. Volg de verdere instructies zoals opgenomen in de afwezigheidsmelder. Een afwezigheid wordt pas gewettigd als die correct en tijdig is ingevoerd. Breng ook de preventieadviseur op de hoogte via frank.claeys@hogent.be wanneer je positief bent.
   
 • Volgens de nieuwe regels moet je na een hoogrisicocontact pas in quarantaine als je niet gevaccineerd bent of als je langer dan vijf maanden geleden gevaccineerd/geboosterd bent. Alle regels rond wat je moet doen bij een hoogrisicocontact vind je op info-coronavirus.be.

Mobiliteit: stage en studie in het buitenland.

Stage of studie binnen Europa kan in principe doorgaan tenzij de coronamaatregelen in België of het land van bestemming dit verhinderen. Stage of studie buiten Europa kan in principe NIET doorgaan. Echter kan er een uitzonderingsprocedure aangevraagd worden. Neem hiervoor contact op met je coördinator Internationalisering.

Hieronder enkele richtlijnen voor studenten die tijdens het eerste semester van 2021-2022 op buitenlandse studie of stage gaan:

 • Volg de richtlijnen van het gastland, je stagebedrijf of de partnerschool steeds nauwgezet op.
 • Blijf contact houden met je stagebegeleider en/of de coördinator Internationalisering van jouw opleiding. Hou ook het International Office op de hoogte via outgoing@hogent.be. Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of bezorgdheden. Neem geen beslissingen zonder ons te consulteren.
 • Registreer je op travellersonline.diplomatie.be zodat de FOD Buitenlandse Zaken een goed zicht heeft waar onze studenten zich bevinden.
 • Zorg dat jouw dossier in Mobility Online steeds up to date is.
 • Meer informatie over reizen vanuit en naar België, de geldende reisadviezen,… kan je terugvinden op volgende websites www.info-coronavirus.be en diplomatie.belgium.be/nl.

Voorlopig mogen alle studenten met buitenlandse studie- of stageplannen tijdens semester 2 zich verder voorbereiden, zowel voor bestemmingen binnen als buiten Europa. Het is echter nog niet zeker of mobiliteit buiten Europa toegelaten wordt voor semester 2. Maak dus nog geen kosten (vliegtuigticket, visum,…) voor hier meer duidelijkheid over bestaat..

Activiteiten en evenementen.

 • Festiviteiten, netwerkactiviteiten en andere events die niet volgens een ‘onderwijs’-format kunnen georganiseerd worden, worden geannuleerd.
   
 • Extra muros-activiteiten waarvoor gebruik moet worden gemaakt van gezamenlijk vervoer in auto, bus of openbaar vervoer of meerdaagse activiteiten worden geannuleerd.