Facebook Pixel Coronavirus - Hogeschool Gent
Foto Coronavirus

Coronavirus: info en richtlijnen.

C

Coronavirus: info en richtlijnen.

Opgelet! Voor de School of Arts gelden soms afwijkende maatregelen, gelieve de communicatie van de School of Arts na te lezen.

De maatregelen om het Coronavirus in te dijken, hebben de planning voor het academiejaar grondig dooreengeschud. Op deze pagina vind je alle actuele info en maatregelen.

We hebben nog niet alle antwoorden: raadpleeg daarom geregeld deze pagina. Zodra gekend publiceren we hier alle info. De algemene richtlijnen zijn:

 • Voor 18 mei gaat HOGENT volledig digitaal: alle lessen en mogelijke examens kunnen alleen digitaal worden georganiseerd.
   
 • Vanaf 18 mei wordt HOGENT contactluw: digitaal blijft de norm en voor de noodzakelijke fysieke onderwijsactiviteiten gelden de strikste maatregelen.

Meer info over het verdere verloop van het academiejaar →

Newsflash

 

Examens.

Digitale examens zijn de norm – fysieke examens in Flanders expo

HOGENT zet maximaal in op digitale examens, ook voor de herexamens in augustus en september. Alleen voor die opleidingsonderdelen waar een fysiek examen noodzakelijk is wordt dit ook fysiek georganiseerd. Om de strikste veiligheidsmaatregelen te kunnen handhaven worden alle fysieke examens op Flanders expo georganiseerd. In je examenrooster lees je in welke vorm je examen wordt afgenomen.

Meer info over de examenregeling

Lessen.

Onderwijsactiviteiten op afstand (tot ten minste 18 mei)

Alle onderwijsactiviteiten worden in alternatieve lesvormen aangeboden. Ook na 18 mei blijft digitaal de norm, alleen lesactiviteiten waarvoor de HOGENT-infrastructuur nodig is, kunnen op de campus plaatsvinden en dit onder de strikste voorwaarden.

Personeelsleden kunnen alle info en handleidingen rond digitaal onderwijs raadplegen op het intranet.

Tot 18 mei werkt HOGENT uitsluitend digitaal. Ook na 18 mei blijft HOGENT inzetten op contactluwe campussen: dat betekent dat alleen die activiteiten op de campus zullen plaatsvinden die hoogst noodzakelijk zijn. Digitale onderwijsactiviteiten blijven de norm. 
Voor de activiteiten die alsnog plaatsvinden op de campus gelden de strengste veiligheidsmaatregelen: het aantal personen per lokaal wordt beperkt, in de meest gebruikte inkomhallen en toiletblokken vind je ontsmettingsgerief, voor elke onderwijsactiviteit wordt de infrastructuur ontsmet. Ontsmettingsgerief is aanwezig tijdens de les, het onderhoudspersoneel volgt strenge hygiënerichtlijnen om de hygiëne, zeker van druk bezochte plaatsen en high-touch oppervlakken.

Fysieke lessen kunnen pas ten vroegste vanaf 18 mei. Fysieke lessen zijn uitzonderlijk en alleen voor die onderwijsactiviteiten waar de specifieke infrastructuur nodig is. digitaal onderwijs blijft de norm. 

In je lessenrooster kan je zien of je nog fysieke lessen hebt.

Voor onderwijsactiviteiten gelden de strengste voorzorgmaatregelen: zo is het aantal studenten per lokaal beperkt en wordt voorzien in een intense desinfectie voor elke onderwijsactiviteit. 

Als student kan je je steen bijdragen door de regels van social distancing te blijven navolgen

 • In de gangen, ook bij het wachten voor aanvang van de les
 • Tijdens de lesactiviteiten
 • Bij het verlaten van het klaslokaal
 • Beperk persoonlijke spullen tot een minimum. Jassen, tassen en ander persoonlijk materiaal worden weggeborgen in de lockers waar mogelijk.

Het dragen van een mondmasker tijdens onderwijsactiviteiten is niet verplicht. Wanneer de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden is een mondmasker wel verplicht. Stoffen of zelfgemaakte mondmaskers zijn zeker voldoende.

HOGENT voorziet voor de studenten een mondmasker in chirurgische stog voor tijdens de fysieke lessen. Deze mondmaskers moeten na de les opnieuw worden afgegeven zodat ze kunnen worden gesteriliseerd. 

Neem contact op met het studentensecretariaat voor een attest dat bevestigt dat de lessen en examens worden verdergezet.  

Studenten in het buitenland

Studenten in het buitenland dienen zo snel mogelijk contact op te nemen met de ambassade van België in het land waar ze verblijven en zich te registreren op travellersonline.diplomatie.be. Wie in het buitenland in nood verkeert, kan tussen 9 en 20 uur terecht op het crisisnummer +32 2 501 40 00 van de FOD Buitenlandse Zaken.

HOGENT staat klaar om te helpen. Meer info voor studenten in het buitenland vind je op deze pagina

Je kan in kader van je les-, examenactiviteiten of stage uit het buitenland naar België komen. Hiervoor bestaat geen specifieke attestering. Zorg ervoor dat je tijdens je verplaatsing je studentenkaart en je les- en examenrooster of stagecontract ter beschikking hebt zodat je kan aantonen dat het gaat om een essentiële verplaatsing in kader van je studies.

Stage.

Alle stages, werkplekleren en duaal leren in België zijn opgeschort tenzij dit volledig via telewerk kan en alle fysiek contact te vermijden is. Studenten wordt gevraagd dit naar de stageplaats te communiceren en hun stagebegeleider op de hoogte te brengen van deze communicatie. Stagebegeleiders contacteren de stageplaatsen om afspraken te maken rond het verdere verloop na afloop van de crisis.

Stages derde en vierde bachelor verpleegkunde en biomedische laboratoriumtechnologie: Omdat net daar heel veel handen nodig zijn kunnen studenten zelf beslissen hun stages verder te zetten, op voorwaarde dat ook de stageplaats dat wenst en de strengste hygiënische maatregelen gewaarborgd zijn. We waarderen dit maatschappelijk engagement zeer sterk. Gelieve je stagebegeleider in te lichten wanneer je beslist om de stage verder te zetten.

Meer info over het verdere verloop van het academiejaar vind je hier.

Uiterlijk in de week van 4 mei en voor studenten orthopedagogie in de week van 11 mei krijg je hierover bericht via de stagecoördinator van je opleiding of via je stagebegeleider.

Het stagecomité van jouw opleiding heeft de situatie op de stageplaatsen inmiddels in kaart gebracht en zal beslissen welk vervolgtraject jij moet volgen om ervoor te zorgen dat de eindcompetenties van de stage kunnen worden afgetoetst op het einde van het academiejaar.

Stages kunnen heropstarten vanaf 18 mei, MITS de stageplaatsen maximaal de veiligheid kunnen garanderen voor onze studenten-stagiairs. In de eerste plaats door de basisregels rond social distancing en de handhygiëne te respecteren, in de tweede plaats door te voorzien in beschermingsmateriaal. Het is de werkgever zelf die hiervoor verantwoordelijk is (als dit nodig blijkt als de social distancing niet gegarandeerd kan worden).

Het stagecomité gaat met jou in overleg en zal bekijken welk vervolgtraject jij moet volgen om ervoor te zorgen dat jouw eindcompetenties van de stage kunnen worden afgetoetst op het einde van het academiejaar.

Sowieso heeft het stagecomité als taak om per stopgezette, geschorste of niet opgestarte stage (of werkplekleren) de meest geschikte oplossing te vinden voor jou, rekening houdend met het vertrouwen en het respect van de student, de stagebegeleider en de stagegever.  Daarbij wordt jouw studievoortgang zo goed als mogelijk bewaakt.

Als dit zo is afgesproken, is er voldoende begeleiding nodig op de stageplaats. Na afloop van het zomerreces staat jouw stagebegeleider opnieuw voor 100 % ter beschikking voor al jouw vragen en voor verdere begeleiding.

HOGENT heeft - samen met de andere hogescholen - beslist dat buitenlandse verplaatsingen voor studenten en personeelsleden niet meer toegelaten zijn dit academiejaar.

De huidige coronacrisis zorgt voor heel wat vragen en onduidelijkheid in verband met een buitenlandse studie of stage in het eerste semester van volgend academiejaar. We zijn ons daar van bewust, maar kunnen op dit moment geen sluitende afspraken maken.

Gezien de situatie raden we alle studenten met buitenlandplannen aan om WEL de tijd te nemen om voorbereidingen te treffen in samenspraak met de coördinator Internationalisering van jouw opleiding. We raden ook expliciet af om al grote uitgaven te doen, zoals de aankoop van een vliegtuigticket of de reservatie van huisvesting op de private markt, tot er meer duidelijkheid is.

HOGENT volgt de actualiteit en adviezen van de Belgische overheid nauwgezet op en staat in nauw contact met partnerinstellingen en buitenlandse stageplaatsen. Van zodra er meer duidelijkheid is, zullen alle studenten die geregistreerd staan in Mobility Online voor buitenlandse studie of stage in het eerste semester, verdere informatie ontvangen.

Heb je nog vragen? Je kan altijd terecht bij de coördinator Internationalisering van jouw opleiding en bij het International Office via outgoing@hogent.be.

Algemeen.

 • Resto's: Alle resto's blijven gesloten.
 • Evenementen: Alle evenementen (studiedagen, feesten, meerdaagse (buitenlandse) uitstappen, studiedagen en andere bijeenkomsten) tot eind juni worden geannuleerd. 

Ik moet cursusmateriaal of mijn studentenkaart ophalen op mijn kot. Kan dit?

Als je een noodzakelijke verplaatsing naar je kot dient te doen, kan dit. Er bestaat hiervoor geen speciale toelating. Wel kan je bij het studentensecretariaat van je opleiding een document vragen waarmee we bevestigen dat je het studiemateriaal of je studentenkaart nodig hebt. Geef bij aanvraag de datum van de verplaatsing door. Je zal dit document digitaal ontvangen.

Mag ik naar mijn kot om te studeren en digitaal examens af te leggen?

Vanaf 4 mei start fase 1A van de exitstrategie van de federale overheid en is het voor studenten die thuis verbleven tijdens de coronacrisis, opnieuw mogelijk om zich te verplaatsen naar hun studentenkamer. Zowel voor het gebruikmaken van de kamer als stille ruimte tijdens het studeren (wat thuis soms moeilijker is) als het afleggen van de examens zelf, kunnen de studenten terugkeren naar hun studentenkamer.

Studenten die beslissen om terug te keren naar hun studentenkamer, worden geacht daar ook te blijven, zodanig dat er geen pendelverkeer ontstaat tussen de residenties en thuis. Pendelen is m.a.w. NIET toegestaan (dus niet een week op kot, een week thuis), maar een eenmalige verplaatsing naar je studentenkamer wordt als essentieel beschouwd.

Er bestaat hiervoor geen speciale toelating. Zorg dat je bij verplaatsing je studentenkaart bij je hebt en eventueel een print van je les- en examenrooster. Zo kan je aantonen dat je verplaatsing essentieel is in het kader van je opleiding.

Studenten die willen verblijven in een studentenresidentie van HOGENT laten dit op voorhand weten via huisvesting@hogent.be.

Mag ik nog op mijn kot verblijven?

Ja, de studentenresidenties blijven open. Volg de veiligheidsmaatregelen strikt op.

Wat met de huur van mijn kot?

De genomen maatregelen hebben geen gevolgen voor het huurcontract:

 • De huurder betaalt de huur.
 • De verhuurder zorgt ervoor dat de studentenkamer toegankelijk blijft.

Mocht je echter moeilijkheden ondervinden om de huur van het kot te betalen (door bijvoorbeeld verlies studentenjob of technische werkloosheid), kan je contact opnemen met de afdeling Zorg via zorg@hogent.be.

Bibliotheken blijven dit semester gesloten. Er wordt wel een beperkte dienstverlening aangeboden:

 • Het inscannen van tijdschriftartikels kan nog steeds aangevraagd worden via mail
 • Vanaf 18/5 kunnen boeken en webcams (zeer beperkte voorraad) op afspraak (via email) afgehaald worden. Het materiaal wordt klaargezet zodat het contactloos kan worden opgehaald.
 • Kopieer- en scanfaciliteiten kunnen NIET gebruikt worden
 • Studie- en werkplekken in de bibliotheken kunnen NIET gebruikt worden.

Meer info over de digitale bibliotheek en alle contactgegevens

Nee, op de campussen kan in deze examentijd niet worden gestudeerd. Iedereen studeert in zijn kot.

Omwille van de strikte veiligheidsmaatregelen is kopiëren, printen en scannen op de campus niet mogelijk.   

Dit kan vanaf 18 mei en na afspraak met de directie facilitair beheer (dfb@hogent.be).

Studenten met financiële problemen kunnen contact opnemen met zorg@hogent.be. Zij kunnen een afbetaling aanvragen of we kunnen samen bekijken of een ondersteuning in de kosten (rekening houdend met de financiële situatie van de leefeenheid) van bijvoorbeeld een computer of de huur van een kot mogelijk is.  Ook andere financiële gevolgen (studenten die hun studentenjob niet meer kunnen uitvoeren, ouders die op economische werkloosheid vallen) brengen we in kaart en we gaan samen met de student op zoek naar oplossingen.

Je kan via www.campusshop.be goedkoop een laptop aankopen.

Indien je geen (stabiele) internetverbinding thuis kan je gratis (tot 30.06.2020) Telenet log-ingegevens opvragen bij STUVO via dit formulier.

Voor de aankoop van een laptop kan je ook een afbetaling of financiële ondersteuning aanvragen Studenten kunnen deze financiering aanvragen via zorg@hogent.be.

De standaard boekhandel zal dit academiejaren de deuren niet meer open. Je kan tot 15 juni wel steeds online bestellen (+ tijdlevering)  

Lees meer

wassen en steriliseren van mondmaskers

Het mondmasker moet na elk gebruik worden gewassen: 

 • De was niet opschudden bij het invoeren in de wasmachine;
 • Wassen op minimaal 60°C;
 • De mondmaskers worden op een propere plaats gedroogd.
 • De propere mondmaskers opbergen in een propere gesloten plastiek zak;

opzetten van een mondmasker

 • Was je handen grondig met water en zeep alvorens het masker aan te raken.
 • Raak de binnenkant van het masker niet aan. Je herkent de binnenkant aan de kleur.
 • Gebruik de uiteinden van de linten om het masker te manipuleren zodat je handen zo ver mogelijk van je gezicht blijven.
 • Draag het masker alleen wanneer de voorgeschreven afstand van 1,5 m niet gerespecteerd kan worden.

afzetten van een mondmaster

 • Was je handen grondig met water en zeep alvorens het masker aan te raken;
 • Neem de bovenste elastiek vast en trek die van achter je hoofd naar voor;
 • Neem nu de onderste hoeken, bij de onderste elastiek en trek het masker naar boven over je hoofd.
 • Zet een gebruikt masker niet terug op

Contact

Vind je in bovenstaande informatie geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met coronavirus@hogent.be.