Facebook Pixel Coronavirus - Hogeschool Gent
Foto Coronavirus

Verloop academiejaar 2021-2022.

V

Verloop academiejaar 2021-2022.

Op deze pagina vind je alle info over de organisatie van het academiejaar 2021-2022. Hou deze pagina in de gaten. We zorgen geregeld voor updates.

Het academiejaar 2021-2022 zal opstarten volgens de normale werking. Dat betekent met maximale campus­capaciteit en 100% contactonderwijs. Ventilatie wordt de belangrijkste preventie­maatregel. Beperkende maatregelen worden alleen ingezet wanneer noodzakelijk.

Opgelet! Voor de School of Arts gelden soms afwijkende maatregelen, gelieve de communicatie van de School of Arts na te lezen.

Algemeen.

Wat doen bij ziekte?

Ben je besmet, heb je coronasymptomen, is iemand in je directe omgeving besmet of ben je in quarantaine? Om het virus aan HOGENT geen kans te geven, vragen we je om een (eventuele) besmetting of quarantaine zo snel mogelijk te melden via dit formulier. Meld bovendien je afwezigheid in iBaMaFlex.

Studenten met een positieve test of specifieke vragen, nemen contact op met het diensthoofd Preventie, Milieu en Welzijn Frank Claeys via frank.claeys@hogent.be of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Mathieu Versée via mathieu.versee@cohezio.be.

Ben je verkouden of heb je andere ziektesymptomen? Neem geen risico: blijf thuis en volg de lessen online. Zo dragen we zorg voor elkaar.

Mondmaskers verplicht bij verplaatsingen binnen

 • Wie rondloopt binnen een gebouw, moet verplicht een mondmasker dragen.
 • Wanneer je zit, mag je het mondmasker afzetten 
  (met uitzondering van publieke bibliotheken op campus Bijloke). Maar wie liever zijn of haar mondmasker ophoudt, mag dat natuurlijk zeker doen.
 • Wanneer de CO2-meters aangeven dat de luchtkwaliteit onvoldoende is, dan moet je binnen dat lokaal verplicht een mondmasker dragen.

Ventilatie essentieel

Een goede ventilatie blijft een essentiële preventiemaatregel tegen corona. Aan HOGENT wordt de binnenluchtkwaliteit nauwgezet opgevolgd:

 • In leslokalen, laboratoria, ateliers, vergaderzalen en restaurant worden vaste CO2-meters geplaatst.
 • In kantoorruimtes wordt de kwaliteit opgevolgd met mobiele CO2-meters.
 • In risicosettings worden er bijkomende metingen gedaan met een aerosolmeter.

De gegevens van deze meters worden centraal opgevolgd. Je kan in de lokalen met CO2-meter ook zelf de waarden uitlezen via een QR-code die bij de meter hangt. De actie- en alarmwaarden zijn 900ppm en 1200ppm. Wanneer uit de monitoring blijkt dat de waarden systematisch te hoog zijn in een bepaald lokaal, dan zal worden gevraagd om er een mondmasker te dragen. Wanneer de lesgever bij een eigen meting merkt dat de waarde sporadisch te hoog wordt, dan kan er een ventilatiepauze ingelast worden.

Bij de roostering wordt bovendien rekening gehouden met ventilatiepauzes van 30 minuten na elk lesblok van 2 uur. Aanvullend moeten lesgevers na 50 minuten les een ventilatiepauze geven waarbij alle ramen en deuren opengezet worden. De instructies daarvoor staan vermeld bij elk leslokaal. 

Lessen.

100% contactonderwijs betekent dat er geen beperkingen zijn op het onderwijs dat fysiek op de campus plaatsvindt. Dit betekent niet dat alle onderwijs opnieuw fysiek op de campus georganiseerd zal worden.

Door corona is de digitalisering van het onderwijs in een stroomversnelling gekomen en is de introductie versneld van een nieuw onderwijsconcept waarbij door een mix van online en fysiek onderwijs een beter leerresultaat kan worden bereikt. Het is de ambitie om dit MOOL-concept verder te hanteren en te ontwikkelen. Dat betekent dat opleidingen voortaan volgens een geoptimaliseerde mix van on- en offline onderwijs les kunnen geven. Specifieke info hierover krijgen de studenten van hun opleiding.

Studenten­voorzieningen.

Alle studentenvoorzieningen (zorg, huisvesting, catering, sport) zullen het academiejaar normaal starten, rekening houdend met de geldende preventiemaatregelen die op deze pagina vermeld zijn.

De afdeling Zorg organiseert opnieuw fysieke consultaties op afspraak, maar ook online consultaties blijven mogelijk.

Mobiliteit: stage en studie in het buitenland.

Stage of studie binnen Europa kan in principe doorgaan tenzij de coronamaatregelen in België of het land van bestemming dit verhinderen. Stage of studie buiten Europa kan in principe NIET doorgaan. Echter kan er een uitzonderingsprocedure aangevraagd worden. Neem hiervoor contact op met je coördinator Internationalisering.

Hieronder enkele richtlijnen voor studenten die tijdens het eerste semester van 2021-2022 op buitenlandse studie of stage gaan:

 • Volg de richtlijnen van het gastland, je stagebedrijf of de partnerschool steeds nauwgezet op.
 • Blijf contact houden met je stagebegeleider en/of de coördinator Internationalisering van jouw opleiding. Hou ook het International Office op de hoogte via outgoing@hogent.be. Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of bezorgdheden. Neem geen beslissingen zonder ons te consulteren.
 • Registreer je op travellersonline.diplomatie.be zodat de FOD Buitenlandse Zaken een goed zicht heeft waar onze studenten zich bevinden.
 • Zorg dat jouw dossier in Mobility Online steeds up to date is.
 • Meer informatie over reizen vanuit en naar België, de geldende reisadviezen,… kan je terugvinden op volgende websites www.info-coronavirus.be en diplomatie.belgium.be/nl.

Voorlopig mogen alle studenten met buitenlandse studie- of stageplannen tijdens semester 2 zich verder voorbereiden, zowel voor bestemmingen binnen als buiten Europa. Het is echter nog niet zeker of mobiliteit buiten Europa toegelaten wordt voor semester 2. Maak dus nog geen kosten (vliegtuigticket, visum,…) voor hier meer duidelijkheid over bestaat..

Activiteiten en evenementen buiten het onderwijs­gebeuren.

Voor activiteiten buiten het onderwijsgebeuren gelden de algemene regels van de overheid. Dat wil zeggen dat er geen mondmaskers nodig zijn bij maximaal 500 bezoekers binnen of 750 bezoekers buiten.

Wanneer er meer dan 500 bezoekers binnen zijn of 750 bezoekers buiten, werken we met COVID-certificaten. Voor controle zullen bezoekers dus een geldig certificaat moeten kunnen voorleggen via de app CovidSafe op hun gsm. Verder gelden er geen beperkingen. Dat wordt bij de organisatie van die specifieke evenementen duidelijk aangegeven.