Facebook Pixel Coronavirus - Hogeschool Gent
Foto Coronavirus

Verloop academiejaar 2021-2022.

V

Verloop academiejaar 2021-2022.

Op deze pagina vind je alle info over de organisatie van het academiejaar 2021-2022. Hou deze pagina in de gaten. We zorgen geregeld voor updates.

Opgelet! Voor de School of Arts gelden soms afwijkende maatregelen, gelieve de communicatie van de School of Arts na te lezen.

Algemeen.

De wijzigingen in onderwijsaanpak worden gecommuniceerd door de opleidingen via Chamilo. Eventuele wijzigingen in het lessenrooster worden in het lessenrooster verwerkt

Ben je besmet, heb je coronasymptomen, is iemand in je directe omgeving besmet of ben je in quarantaine? Om het virus aan HOGENT geen kans te geven, vragen we je om een (eventuele) besmetting of quarantaine zo snel mogelijk te melden via dit formulier. Meld bovendien je afwezigheid in iBaMaFlex op de eerste dag van je afwezigheid.

Studenten met een positieve test of specifieke vragen, nemen contact op met het diensthoofd Preventie, Milieu en Welzijn Frank Claeys via frank.claeys@hogent.be of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Mathieu Versée via mathieu.versee@cohezio.be.

Ben je verkouden of heb je andere ziektesymptomen? Neem geen risico: blijf thuis. Zo dragen we zorg voor elkaar.

Alle regels rond wat je moet doen bij een hoogrisicocontact vind je op info-coronavirus.be.

Mondmaskers zijn niet langer verplicht op de campus. Wie dat wil, mag er uiteraard wel een dragen. 

Een goede ventilatie blijft een essentiële preventiemaatregel tegen corona. Aan HOGENT wordt de binnenluchtkwaliteit nauwgezet opgevolgd:

  • In leslokalen, laboratoria, ateliers, vergaderzalen en restaurant worden vaste CO2-meters geplaatst.
  • In kantoorruimtes wordt de kwaliteit opgevolgd met mobiele CO2-meters.
  • In risicosettings worden er bijkomende metingen gedaan met een aerosolmeter.

De gegevens van deze meters worden centraal opgevolgd. Je kan in de lokalen met CO2-meter ook zelf de waarden uitlezen via een QR-code die bij de meter hangt. De actie- en alarmwaarden zijn 900ppm en 1200ppm. Wanneer uit de monitoring blijkt dat de waarden systematisch te hoog zijn in een bepaald lokaal, dan zal worden gevraagd om er een mondmasker te dragen. Wanneer de lesgever bij een eigen meting merkt dat de waarde sporadisch te hoog wordt, dan kan er een ventilatiepauze ingelast worden.

Bij de roostering wordt bovendien rekening gehouden met ventilatiepauzes van 30 minuten na elk lesblok van 2 uur. Aanvullend moeten lesgevers na 50 minuten les een ventilatiepauze geven waarbij alle ramen en deuren opengezet worden. De instructies daarvoor staan vermeld bij elk leslokaal.

Enkele tips om vlot het onderwijs online te kunnen volgen?

Revolte helpt je alvast op weg

Mobiliteit: stage en studie in het buitenland.

Stage of studie binnen Europa kan in principe doorgaan tenzij de coronamaatregelen in België of het land van bestemming dit verhinderen. Stage of studie buiten Europa kan in principe NIET doorgaan. Echter kan er een uitzonderingsprocedure aangevraagd worden. Neem hiervoor contact op met je coördinator Internationalisering.

Hieronder enkele richtlijnen voor studenten die tijdens het eerste semester van 2021-2022 op buitenlandse studie of stage gaan:

  • Volg de richtlijnen van het gastland, je stagebedrijf of de partnerschool steeds nauwgezet op.
  • Blijf contact houden met je stagebegeleider en/of de coördinator Internationalisering van jouw opleiding. Hou ook het International Office op de hoogte via outgoing@hogent.be. Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of bezorgdheden. Neem geen beslissingen zonder ons te consulteren.
  • Registreer je op travellersonline.diplomatie.be zodat de FOD Buitenlandse Zaken een goed zicht heeft waar onze studenten zich bevinden.
  • Zorg dat jouw dossier in Mobility Online steeds up to date is.
  • Meer informatie over reizen vanuit en naar België, de geldende reisadviezen,… kan je terugvinden op volgende websites www.info-coronavirus.be en diplomatie.belgium.be/nl.