Facebook Pixel Coronavirus - Hogeschool Gent
Foto Coronavirus

Coronavirus: info en richtlijnen.

C

Coronavirus: info en richtlijnen.

Momenteel heerst er wereldwijd een uitbraak van het coronavirus. Op deze pagina bundelen we actuele info voor alle studenten en personeelsleden van HOGENT.

Op 17 maart heeft de overheid nieuwe maatregelen goedgekeurd voor de hele bevolking. De federale overheid wil op die manier kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn:

 • (1) vermijd situaties waar veel mensen samenkomen en 
 • (2) verminder contacten tussen gezonde personen en een mogelijk besmette persoon.

Nu is volgens virologen hét moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Newsflash

 

In geval van besmetting.

 • Verwittig onmiddellijk per mail de interne preventiedienst (frank.claeys@hogent.be) of arbeidsgeneesheer (mathieu.versee@cohezio.be). Ben je kotstudent in een van de studentenhomes? Verwittig dan de afdeling Huisvesting via huisvesting@hogent.be of 09 243 37 38.

 • Tracht te achterhalen met wie je op die dag dicht contact en niet-dicht contact hebt gehad.

  Dicht contact: samen eten aan dezelfde tafel, samen vergaderen, samen in hetzelfde bureau werken (waarbij je 1 of 2 plaatsen van de persoon verwijderd bent), in dezelfde productieruimte aan de naastgelegen machine werken, ...

  Niet-dicht contact: in hetzelfde landschapskantoor werken (al dan niet op dezelfde verdieping; op meer dan 2 plaatsen verwijderd), een zelfde toilet of eetruimte gebruiken, door dezelfde gang wandelen, ... De niet-dichte contacten dienen hun symptomen op te volgen.

 • De dienst Infectieziektenbestrijding van de overheid belt dichte contacten geregeld op om na te gaan of ze symptomen ontwikkelen. Zij moeten elke dag hun koorts meten. De 'niet-dichte' contacten wordt gevraagd om zelf extra waakzaam te zijn voor koorts en symptomen.

Maatregelen
HOGENT.

 • Studenten in het buitenland:
  Studenten in het buitenland dienen zo snel mogelijk contact op te nemen met de ambassade van België in het land waar ze verblijven en zich te registreren op travellersonline.diplomatie.be. Wie in het buitenland in nood verkeert, kan tussen 9 en 20 uur terecht op het crisisnummer +32 2 501 40 00 van de FOD Buitenlandse Zaken.

  HOGENT vraagt niet actief aan studenten om terug te keren maar staat wel klaar om te helpen. Meer info voor studenten in het buitenland vind je op deze pagina
   
 • Onderwijsactiviteiten op afstand (tot ten minste 18 mei): Alle onderwijsactiviteiten worden in alternatieve lesvormen aangeboden. Er vinden in geen geval onderwijsactiviteiten plaats op de campus. Het is niet toegestaan opnames te maken van online lessen, zonder toestemming van de docent en voor andere doelen dan eigen studie. Meer info over het verdere verloop van het academiejaar vind je hier.

  Personeelsleden kunnen alle info en handleidingen rond digitaal onderwijs raadplegen op het intranet.
   
 • Stages:
  Alle stages, werkplekleren en duaal leren in België worden met onmiddellijke ingang opgeschort tenzij dit volledig via telewerk kan en alle fysiek contact te vermijden is. Studenten wordt gevraagd dit naar de stageplaats te communiceren en hun stagebegeleider op de hoogte te brengen van deze communicatie. Stagebegeleiders contacteren de stageplaatsen om afspraken te maken rond het verdere verloop na afloop van de crisis.

  Stages derde en vierde bachelor verpleegkunde en biomedische laboratoriumtechnologie: Omdat net daar heel veel handen nodig zijn kunnen studenten zelf beslissen hun stages verder te zetten, op voorwaarde dat ook de stageplaats dat wenst en de strengste hygiënische maatregelen gewaarborgd zijn. We waarderen dit maatschappelijk engagement zeer sterk. Gelieve je stagebegeleider in te lichten wanneer je beslist om de stage verder te zetten.

  Meer info over het verdere verloop van het academiejaar vind je hier.
   
 • Administratieve diensten: Deze diensten blijven aan het werk, maar werken volledig van thuis uit. Alle info over IT-ondersteuning vind je via het intranet, via 09 243 35 35 of helpdesk@hogent.be.
   
 • Evenementen: Alle evenementen (studiedagen, feesten, meerdaagse (buitenlandse) uitstappen en andere bijeenkomsten) tot 19 april worden geannuleerd. 
   
 • Telewerk (tot ten minste 19 april): HOGENT past het thuiswerken maximaal toe. Iedereen werkt dus thuis, tenzij dat onmogelijk anders kan. Het doel is om een maximaal aantal medewerkers een zo groot mogelijk deel van hun tijd te doen telewerken (los van eerder gemaakte afspraken). Vergaderingen worden digitaal georganiseerd (via bv. Teams, FaceTime ...). Meer info over de praktische organisatie van telewerk vind je op het intranet

  Voor afdelingen waar telewerk niet mogelijk is, krijgen mensen die behoren tot een risicogroep (verzwakt immuunsysteem) of nauw contact met risicogroepen hebben voorrang voor telewerk.
   
 • Zijn gesloten: Alle gebouwen en faciliteiten (resto's, sporthal, bibliotheken, boekenshop). Alleen in functie van noodzakelijke handelingen voor lopend onderzoek worden bij uitzondering toegangsrechten verleend. Deze toegangsrechten kan je aanvragen via toegangscontrole@hogent.be.
   
 • Blijven open: studentenresidenties. Bezoek en bijeenkomsten zijn echter verboden. Blijf zo veel mogelijk in je kamer.

Preventie:
wat kan ik zelf doen?

Neem volgende maatregelen rond de overdracht van virussen in acht:

 • Hoesthygiëne: Als je niest, bedek je mond en neus dan met een wegwerpzakdoek en gooi die daarna weg. Als je geen wegwerpzakdoek hebt, nies dan tegen je arm, niet in je handen.
   
 • Vermijd het om iemand de hand te schudden bij het begroeten
   
 • Goede handhygiëne: handen grondig wassen met water en zeep of ontsmetten met een handgel op basis van alcohol. 
   
 • Wees alert voor symptomen: hoest, koorts, kortademigheid... Neem telefonisch contact op met je huisarts als dergelijke symptomen opduiken.
   
 • Als je ziek bent, blijf dan thuis en blijf uit de buurt van personen met mogelijks verminderde weerstand (vanaf 60 jaar, zieken, mensen met een chronische aandoening, …) 


  Vertoon je de eerste symptomen van een verkoudheid? Blijf dan zeven dagen thuis. Je hoeft hiervoor nog geen contact op te nemen met je huisarts. Werknemers hoeven ook geen doktersbriefje binnen te brengen.

  Verergeren de symptomen naar een acute infectie van de luchtwegen? Iedereen met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen wordt als een potentiële coronapatiënt behandeld. Concreet: wie luchtwegklachten heeft (hoesten, niezen, neusloop, kortademigheid), moet thuis blijven en naar zijn huisarts bellen. De huisarts zal dan telefonisch een eerste diagnose stellen.

Veelgestelde
vragen.

Algemeen

 • Lesactiviteiten op de campus zijn geschrapt.
 • Vergaderingen worden digitaal georganiseerd (via bv. Teams, FaceTime, ...). Tips en richtlijnen hiervoor vind je op het intranet.
 • Alle evenementen (studiedagen, feesten, meerdaagse (buitenlandse) uitstappen en andere bijeenkomsten) tot aan de paasvakantie worden geannuleerd.

Lesactiviteiten worden via alternatieve lesmethoden aangeboden. Er vinden in geen geval onderwijsactiviteiten plaats op de campus. Alle info en handleidingen rond digitaal onderwijs kan je raadplegen op het intranet.

Meer info over het verdere verloop van het academiejaar vind je hier.

 • Als je geen symptomen vertoont van griep (hoest, koorts, kortademigheid), hoef je niets te doen.
 • Als je verschijnselen vertoont (hoest, koorts, kortademigheid) of je maakt je ergens ongerust over, neem telefonisch contact op met je huisarts.
 • Als door een arts is vastgesteld dat het om het coronavirus gaat vragen we je om HOGENT op de hoogte te brengen via frank.claeys@hogent.be.
 • Verwittig onmiddellijk per mail de interne preventiedienst (frank.claeys@hogent.be) of arbeidsgeneesheer (mathieu.versee@cohezio.be). 

  Tracht te achterhalen met wie je op die dag dicht contact en niet-dicht contact hebt gehad.

 • Dicht contact: samen eten aan dezelfde tafel, samen vergaderen, samen in hetzelfde bureau werken (waarbij je 1 of 2 plaatsen van de persoon verwijderd bent), in dezelfde productieruimte aan de naastgelegen machine werken, ...
 • Niet-dicht contact: in hetzelfde landschapskantoor werken (al dan niet op dezelfde verdieping; op meer dan 2 plaatsen verwijderd), een zelfde toilet of refter gebruiken, door dezelfde gang wandelen, ... De niet-dichte contacten dienen hun symptomen op te volgen.
 • De dienst Infectieziektenbestrijding van de overheid belt dichte contacten geregeld op om na te gaan of ze symptomen ontwikkelen. Zij moeten elke dag hun koorts meten. De 'niet-dichte' contacten wordt gevraagd om zelf extra waakzaam te zijn voor koorts en symptomen.

Vertoon je de eerste symptomen van een verkoudheid? Blijf dan zeven dagen thuis. Je hoeft hiervoor nog geen contact op te nemen met je huisarts. Werknemers hoeven ook geen doktersbriefje binnen te brengen.

Verergeren de symptomen naar een acute infectie van de luchtwegen? Iedereen met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen wordt als een potentiële coronapatiënt behandeld. Concreet: wie luchtwegklachten heeft (hoesten, niezen, neusloop, kortademigheid), moet thuis blijven en naar zijn huisarts bellen. De huisarts zal dan telefonisch een eerste diagnose stellen.

Mag ik nog op mijn kot verblijven?

Ja, de studentenresidenties blijven open. Volg de veiligheidsmaatregelen strikt op.

Kan ik nog terug naar mijn kot of naar huis?

Ja, maar pendelen tussen beide mag niet. Je moet één verblijfplaats kiezen: thuis of op kot.

Ik ben iets vergeten op mijn kot. Kan ik dit nog oppikken?

Ja, als je iets essentieels vergeten bent op je kot waarvoor je echt geen alternatief hebt, dan kan je dit uitzonderlijk nog oppikken maar verwittig eerst STUVO via huisvesting@hogent.be. Dus niet je pennenzak, geen cursus of boek die online beschikbaar is, niet je vuile was …

Wat met de huur van mijn kot?

De genomen maatregelen hebben geen gevolgen voor het huurcontract:

 • De huurder betaalt de huur.
 • De verhuurder zorgt ervoor dat de studentenkamer toegankelijk blijft.

Mocht je echter moeilijkheden ondervinden om de huur van het kot te betalen (door bijvoorbeeld verlies studentenjob of technische werkloosheid), kan je contact opnemen met de afdeling Zorg via zorg@hogent.be.

Mag ik me nog buiten mijn kot verplaatsen?

Ja maar enkel voor noodzakelijke of essentiële verplaatsingen (zoals boodschappen halen).

 

Reizen

Alle buitenlandse reizen zijn uitgesteld. Dat geldt dus ook voor stages, uitwisselingen, ... 

In veel hogeronderwijsinstellingen in risicogebied zijn de academische activiteiten voor onbepaalde tijd opgeschort.

Met vragen hierover kan je contact opnemen met het International Office.

 • Als je geen symptomen vertoont van griep (hoest, koorts, kortademigheid), hoef je niets te doen.
 • Als je verschijnselen vertoont (hoest, koorts, kortademigheid) of je maakt je ergens ongerust over, neem telefonisch contact op met je huisarts.
 • Als door een arts is vastgesteld dat het om het coronavirus gaat, vragen we je om HOGENT op de hoogte te brengen via frank.claeys@hogent.be.

Als je je in deze situatie bevindt, volg dan de richtlijnen van de lokale behandelende artsen. Breng ook HOGENT op de hoogte via frank.claeys@hogent.be.

Studenten in het buitenland dienen zo snel mogelijk contact op te nemen met de ambassade van België in het land waar ze verblijven en zich te registreren op travellersonline.diplomatie.be. Wie in het buitenland in nood verkeert, kan tussen 9 en 20 uur terecht op het crisisnummer +32 2 501 40 00 van de FOD Buitenlandse Zaken.

HOGENT vraagt niet actief aan studenten om terug te keren maar staat wel klaar om te helpen. Meer info voor studenten in het buitenland vind je op deze pagina.

HOGENT blijft natuurlijk ook bereikbaar om op jouw vragen te antwoorden, hou zeker je stagebegeleider / ankerpunt Internationalisering en het International Office steeds op de hoogte.

 

Activiteiten

Alle onderwijsactiviteiten worden via alternatieve lesmethoden aangeboden. Er vinden in geen geval onderwijsactiviteiten plaats op de campus. Alle info en handleidingen rond digitaal onderwijs kan je raadplegen op het intranet.

Binnenlandse stages

Alle stages, werkplekleren en duaal leren in België worden met onmiddellijke ingang opgeschort tenzij dit volledig via telewerk kan en alle fysiek contact te vermijden is. Studenten wordt gevraagd dit naar de stageplaats te communiceren en hun stagebegeleider op de hoogte te brengen van deze communicatie. Stagebegeleiders contacteren de stageplaatsen om afspraken te maken rond het verdere verloop na afloop van de crisis.

Stages derde en vierde bachelor verpleegkunde en biomedische laboratoriumtechnologie: Omdat net daar heel veel handen nodig zijn kunnen studenten zelf beslissen hun stages verder te zetten, op voorwaarde dat ook de stageplaats dat wenst en de strengste hygiënische maatregelen gewaarborgd zijn. We waarderen dit maatschappelijk engagement zeer sterk. Gelieve je stagebegeleider in te lichten wanneer je beslist om de stage verder te zetten.

Buitenlandse stages

Studenten die op buitenlandse stage zijn, kregen hierover een bericht vanuit het International Office. Studenten die nog niet vertrokken zijn krijgen geen toestemming om te vertrekken.

Verdere verloop academiejaar

Meer info over het verdere verloop van het academiejaar vind je hier.

Contact

Vind je in bovenstaande informatie geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met coronavirus@hogent.be.