Facebook Pixel algemeen - Hogeschool Gent
Foto algemeen

Examenregeling: algemeen.

E

Examenregeling: algemeen.

Examennota.

Algemene afspraken

De algemene afspraken omtrent de organisatie van de examens kan je nalezen in de examennota op Chamilo. In deze nota vind je algemene informatie en antwoorden op vragen als

 • Wat doe ik als ik ziek ben? 
 • Wat te doen als examens samenvallen?
 • Wie is mijn ombudspersoon?
 • Wanneer is de puntenbekendmaking?
 • ...

Specifieke exameninfo

Vragen

 • Met algemene vragen over de examenorganisatie kan je terecht bij het studentensecretariaat van je opleiding.
 • Met specifieke vragen over een opleidingsonderdeel kan je terecht bij je lesgever.

Examenroosters.

Je persoonlijk examenrooster vind je terug op Chamilo via de knop ‘Onderwijs’ en ‘Les- en examenrooster’. De lesgever informeert je via de Chamilocursus van het opleidingsonderdeel over alle modaliteiten voor het examen.

Ziekte en
afwezigheid.

Ben je besmet, heb je coronasymptomen, is iemand in je directe omgeving besmet of ben je in quarantaine? Om het virus aan HOGENT geen kans te geven, vragen we je om een (eventuele) besmetting of quarantaine zo snel mogelijk te melden via dit formulier.

Studenten met een positieve test nemen contact op met het diensthoofd Preventie, Milieu en Welzijn Frank Claeys via frank.claeys@hogent.be of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Mathieu Versée via mathieu.versee@cohezio.be

Ben je verkouden of heb je andere ziektesymptomen? Neem geen risico: blijf thuis. Zo dragen we zorg voor elkaar.

Online examens?

Neem deel aan je online examens.

Fysieke examens?

Je mag niet deelnemen aan een fysiek examen. Ook niet wanneer je in quarantaine moet na terugreis uit een rode zone. Quarantaine is quarantaine. Heb je een fysiek examen op Flanders Expo of op de campus? Meld je afwezigheid dan in iBaMaFlex!

Geef bij de reden van afwezigheid aan dat je in quarantaine bent maar niet ziek. Je afwezigheid staaf je met een ondertekend of digitaal gevalideerd quarantaineattest en/of ziekteattest uitgeschreven door een arts. Vink aan dat de lesgever op de hoogte mag zijn van de reden.

We zoeken zo spoedig mogelijk naar een alternatieve manier om je examen af te leggen of zoeken een alternatief examenmoment. Zowel de examenvorm als het examenmoment kunnen dus wijzigen.

Meld je afwezigheid via iBaMaFlex! en attesteer met een ziekteattest. Vraag een inhaalexamen aan als je dat wenst. Volg de normale afwezigheidsprocedure.

Kan je je vaccinatie plannen? Plan deze dan niet op een examenmoment. Indien je vaccinatie toch doorgaat op een examenmoment, meld je afwezig cfr. de richtlijnen in iBamaflex! en vraag een inhaalexamen aan. Als attest laad je de uitnodiging met datum en uur op.

STAP 1: melden van je afwezigheid

 • Wanneer? De dag zelf van je examen (of vroeger).
 • Melding via iBaMaFlex!
 • Je noteert de reden van je afwezigheid: quarantaine + niet ziek, ziekte of overmacht.
 • Je geeft aan of je een inhaalkans wenst of niet.
 • Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van je melding.

STAP 2: attestering

Uiterlijk 48 uur na de dag van je verplichte les, evaluatie of examen moet je je attest opladen via iBaMaFlex!

 • Bij quarantaine + niet ziek: quarantaineattest
 • Bij ziekte: medisch attest
 • post factum- of dixitattesten worden niet aanvaard

Gewettigd?

 • Medische reden, verplichte quarantaine of overmacht
 • indien correct geattesteerd
 • Zelf opvolgen via iBaMaFlex!

Inhaalkans?

 • Alleen mogelijk bij gewettigde afwezigheid.
 • Elke vraag tot inhaalkans wordt individueel bekeken en waar mogelijk ingericht.
 • Bij een inhaalkans kan de oorspronkelijke examenvorm wijzigen.
 • Opvolging via iBaMaFlex!

Bij het melden van je afwezigheid in iBamaflex! duid je aan of je een inhaalkans wenst of niet. Een inhaalexamen is alleen mogelijk als je afwezigheid gewettigd wordt.

 • Ben je in quarantaine maar niet ziek? Het examensecretariaat en je lesgever zoeken zo spoedig mogelijk naar een alternatieve manier om je examen af te leggen of zoeken een alternatief examenmoment.
 • Ben je ziek of afwezig door overmacht? Het examensecretariaat bekijkt met je lesgever hoe en op welk moment een inhaalkans kan worden georganiseerd.

Je volgt de organisatie van je inhaalexamen op via de afwezigheidsmelding in iBaMaFlex!

Een digitale ‘afwezigheid’ wordt gelijkgesteld met een fysieke ‘afwezigheid’. Als je afwezig bent op een examen, kies je zelf of je je afwezigheid wil doorgeven en laten wettigen. Je hebt de vrije keuze om al dan niet een inhaalexamen aan te vragen bij gewettigde afwezigheid. Dit heeft geen invloed op je recht op een tweede examenkans (tweede zittijd na zomerreces).

Meer informatie over de manier waarop je een afwezigheid invoert in iBaMaFlex! kan je vinden in de algemene Chamilocursus Studentenaangelegenheden (knop ‘Examens’ > knop ‘Hoe meld ik mij afwezig?’).

Punten­bekend­making en feedback.

Op vrijdag 25 juni via iBaMaFlex!

 • 10:00u bacheloropleidingen agro- en biotechnologie, chemie, elektromechanica, modetechnologie, textieltechnologie en aanverwante postgraduaten
 • 11:00u bacheloropleidingen sociaal werk en orthopedagogie en aanverwante postgraduaten
 • 12:00u educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs, de educatieve bacheloropleidingen kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs en aanverwante postgraduaten
 • 13:00u bacheloropleidingen biomedische laboratoriumtechnologie, ergotherapie, logopedie en audiologie, voedings- en dieetkunde, verpleegkunde en aanverwante banaba’s en postgraduaten
 • 14:00u bacheloropleiding in de toegepaste informatica en aanverwante postgraduaten
 • 15:00u bacheloropleidingen bedrijfsmanagement; retailmanagement, office management en aanverwante banaba’s en postgraduaten
 • 16:00u alle graduaatsopleidingen GO5
 • 17:00u bacheloropleidingen vastgoed en houttechnologie en aanverwante postgraduaten

Log niet vroeger in dan het toegekende uur. Je puntenbriefje zal nog niet zichtbaar zijn. Te vroeg inloggen zorgt voor overbelaste servers en foutmeldingen.

Digitale collectieve feedback kan worden gepland op maandag 28/06 of vroeger. Individuele feedback na afspraak wordt georganiseerd in de periode van maandag 28/06 tot en met vrijdag 02/07. (voor opleidingen op zaterdag in de periode 26/06 tot 03/07). Hoe deze wordt georganiseerd voor je opleiding of voor verschillende opleidingsonderdelen kan je uiterlijk op het moment van puntenbekendmaking terugvinden via Chamilo. Je dient je te houden aan de gecommuniceerde feedbackregeling.

Wie uitleg wenst over zijn examenresultaten, is verplicht aanwezig op de georganiseerde individuele feedbackmomenten. Individuele feedback is een recht en collectieve feedback kan individuele feedback niet vervangen, maar informatie gegeven tijdens het collectieve feedbackmoment zal niet individueel worden herhaald!

Als je gewettigd afwezig bent op een individueel feedbackmoment, kan in overleg met de examinator of de titularis van het opleidingsonderdeel een nieuw feedbackmoment worden vastgelegd als dit organisatorisch mogelijk is.

Tijdens de bespreking van de examenresultaten op het individueel feedbackmoment heb je recht op inzage in je examenkopij.

Faciliteiten tijdens
de examens.

Toegankelijkheid van lokalen

 • Resto Vesalius: afhaalmaaltijden (van 8 tot 15.45 uur)
 • Resto Bijloke: afhaalmaaltijden (van 8 tot 15.45 uur)
 • Resto Ledeganck: gesloten
 • Campus Mercator: gesloten. Studenten kunnen terecht in Resto Bijloke.
 • Campus Schoonmeersen: resto’s gesloten. Studenten kunnen online maaltijden bestellen en ophalen bij STUVO tussen 12 en 13.30 uur.  

Op HOGENT-campussen

De bibliotheek op Campus Schoonmeersen is vanaf 17/05 voor alle studenten toegankelijk na reservatie. De openingsuren zijn van 8 tot 21.45 uur, behalve op vrijdag (tot 16.45 uur). Indien deze locatie volgeboekt is, zullen er andere locaties opengesteld worden. Iedereen dient te reserveren, ook de studenten die reeds toestemming kregen vanuit Zorg om in de bib te studeren.

Reserveren voor de eerste week kan vanaf 6 mei via deze link (actief vanaf 6 mei). Telkens op maandag zal het mogelijk zijn om te reserveren voor de daaropvolgende week.

Ook in de bibliotheek op Campus Aalst kan je studeren. De openingsuren zijn van 9 tot 17 uur. Je reserveert via een mail naar bibaalst@hogent.be.

Kopiëren, printen en boeken afhalen

Kopiëren, printen en het afhalen van boeken is wel mogelijk op afspraak.

Veiligheidsmaatregelen op de campus

Elke student, collega en bezoeker moet bij het betreden van de HOGENT-campus:

 • een chirurgisch of kwaliteitsvol stoffen mondmasker dragen. Sjaals, buffs, mondmaskers met ventiel, shields en kinmaskers zijn niet toegestaan
 • voldoende afstand houden van anderen

Elke student/collega/bezoeker is ook verplicht om bij het betreden en verlaten van de gebouwen de handen te ontsmetten.

Op alle campussen van HOGENT is het verplicht om een kwaliteitsvol mondmasker te dragen bij elke verplaatsing in en tussen de gebouwen. Zet dus je mondmasker op zodra je de campus betreedt. Ook tijdens het afleggen van een examen is het dragen van een mondmasker verplicht.

Elke student zorgt voor een eigen chirurgisch of kwaliteitsvol stoffen mondmasker. Sjaals, buffs, mondmaskers met ventiel, shields en kinmaskers zijn niet toegestaan. Zonder een geschikt mondmasker krijg je geen toegang tot de gebouwen.

Kan je om medische of chronische problemen geen mondmasker gebruiken? Neem contact op met studerenopmaat@hogent.be om samen de mogelijkheden voor een digitaal alternatief te bekijken.