Facebook Pixel algemeen - Hogeschool Gent
Foto algemeen

Examenregeling semester 1: algemeen

E

Examenregeling semester 1: algemeen

Examennota.

Algemene afspraken

De algemene afspraken omtrent de organisatie van de examens kan je nalezen in de examennota op Chamilo. In deze nota vind je algemene informatie en antwoorden op vragen als

 • Wat doe ik als ik ziek ben? 
 • Wat te doen als examens samenvallen?
 • Wie is mijn ombudspersoon?
 • Wanneer is de puntenbekendmaking?
 • ...

Specifieke exameninfo

Vragen

 • Met algemene vragen over de examenorganisatie kan je terecht bij het studentensecretariaat van je opleiding.
 • Met specifieke vragen over een opleidingsonderdeel kan je terecht bij je lesgever.

Examenroosters.

Je persoonlijk examenrooster vind je terug op Chamilo via de knop ‘Onderwijs’ en ‘Les- en examenrooster’. De lesgever informeert je via de Chamilocursus van het opleidingsonderdeel over alle modaliteiten voor het examen.

Ziekte en
afwezigheid.

In quarantaine? Blijf in quarantaine!

De veiligheid en gezondheid van alle HOGENT-studenten en personeelsleden primeert. Daarom heeft HOGENT beslist dat de quarantaineregel strikt en voor iedereen wordt toegepast. In quarantaine? Draag zorg voor alle andere aanwezige studenten en personeelsleden. Blijf thuis en kom niet naar de fysieke examens in Flanders Expo of op de campus.

Dit geldt ook voor studenten die terugkeren uit een rode zone en studenten die door contact met een besmet persoon in quarantaine moeten.
Niemand hoeft door quarantaine een examenkans te missen. Elke student krijgt een gegarandeerde examenkans door een alternatief examen (bv ander moment of andere vorm) aan te bieden.

Ben je besmet, heb je coronasymptomen, is iemand in je directe omgeving besmet of ben je in quarantaine? Om het virus aan HOGENT geen kans te geven, vragen we je om een (eventuele) besmetting of quarantaine zo snel mogelijk te melden via dit formulier.

Studenten met een positieve test nemen contact op met het diensthoofd Preventie, Milieu en Welzijn Frank Claeys via frank.claeys@hogent.be of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Mathieu Versée via mathieu.versee@cohezio.be

Ben je verkouden of heb je andere ziektesymptomen? Neem geen risico: blijf thuis. Zo dragen we zorg voor elkaar.

Online examens?

Neem deel aan je online examens.

Fysieke examens?

Je mag niet deelnemen aan een fysiek examen. Ook niet wanneer je in quarantaine moet na terugreis uit een rode zone. Quarantaine is quarantaine. Heb je een fysiek examen op Flanders Expo of op de campus? Meld je afwezigheid dan in iBaMaFlex!

Geef bij de reden van afwezigheid aan dat je in quarantaine bent maar niet ziek. Je afwezigheid staaf je met een quarantaineattest en/of ziekteattest uitgeschreven door een arts. Vink aan dat de lesgever op de hoogte mag zijn van de reden.

We zoeken zo spoedig mogelijk naar een alternatieve manier om je examen af te leggen (indien mogelijk op dezelfde dag van het fysiek examen) of zoeken een alternatief examenmoment. Zowel de examenvorm als het examenmoment kunnen dus wijzigen.

Meld je afwezigheid via iBaMaFlex! en attesteer met een ziekteattest. Vraag een inhaalexamen aan als je dat wenst. Volg de normale afwezigheidsprocedure.

STAP 1: melden van je afwezigheid

 • Wanneer? De dag zelf van je examen (of vroeger).
 • Melding via iBaMaFlex!
 • Je noteert de reden van je afwezigheid: quarantaine + niet ziek, ziekte of overmacht.
 • Je geeft aan of je een inhaalkans wenst of niet.
 • Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van je melding.

STAP 2: attestering

Uiterlijk 48 uur na de dag van je verplichte les, evaluatie of examen moet je je attest opladen via iBaMaFlex!

 • Bij quarantaine + niet ziek: quarantaineattest
 • Bij ziekte: medisch attest
 • post factum- of dixitattesten worden niet aanvaard

Gewettigd?

 • Medische reden, verplichte quarantaine of overmacht
 • Zelf opvolgen via iBaMaFlex!

Inhaalkans?

 • Alleen mogelijk bij gewettigde afwezigheid.
 • Elke vraag tot inhaalkans wordt individueel bekeken en waar mogelijk ingericht.
 • Bij een inhaalkans kan de oorspronkelijke examenvorm wijzigen.
 • Opvolging via iBaMaFlex!

Bij het melden van je afwezigheid in iBamaflex! duid je aan of je een inhaalkans wenst of niet. Een inhaalexamen is alleen mogelijk als je afwezigheid gewettigd wordt.

 • Ben je in quarantaine maar niet ziek? Het examensecretariaat en je lesgever zoeken zo spoedig mogelijk naar een alternatieve manier om je examen af te leggen (indien mogelijk dezelfde dag van het fysiek examen) of zoeken een alternatief examenmoment.
   
 • Ben je ziek of afwezig door overmacht? Het examensecretariaat bekijkt met je lesgever hoe en op welk moment een inhaalkans kan worden georganiseerd.

Je volgt de organisatie van je inhaalexamen op via de afwezigheidsmelding in iBaMaFlex!

Een digitale ‘afwezigheid’ wordt gelijkgesteld met een fysieke ‘afwezigheid’. Als je afwezig bent op een examen, kies je zelf of je je afwezigheid wil doorgeven en laten wettigen. Je hebt de vrije keuze om al dan niet een inhaalexamen aan te vragen bij gewettigde afwezigheid. Dit heeft geen invloed op je recht op een tweede examenkans (tweede zittijd na zomerreces).

Meer informatie over de manier waarop je een afwezigheid invoert in iBaMaFlex! kan je vinden in de algemene Chamilocursus Studentenaangelegenheden (knop ‘Examens’ > knop ‘Hoe meld ik mij afwezig?’).