Facebook Pixel Praktische aanpak examens (21.04 | 14:35) - Hogeschool Gent

Nederlands

Vanaf woensdag 22 april zal je op chamilo je persoonlijk examenrooster kunnen raadplegen onder 'les- en Examenrooster'. Je lesgever zal je per opleidingsonderdeel verder inlichten over de praktische modaliteiten.

Om in deze coronatijden de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen, en om in overeenstemming te zijn met de overheidsmaatregelen is beslist dat fysieke schriftelijke examens enkel worden georganiseerd in Flanders Expo. Dit geldt ook voor de examens die normaal in Aalst, Melle,Lokeren, etc. worden georganiseerd. Dit laat ons toe om de examens onder de meest veilige omstandigheden te laten plaatsvinden. Er zullen bijgevolg geen examens op de campus plaatsvinden. Je zal in aanloop naar de examens uitgebreid worden geïnformeerd hoe dit praktisch wordt geregeld.

Alle andere examens zullen digitaal worden georganiseerd. Ook hiervoor werken we een aangepaste regeling uit, die we aan jullie zullen meedelen. 

De praktische afspraken omtrent de examens vind je in de examennota.  Lees dit document zeer grondig. Je zal begrijpen dat deze informatie nog zal worden aangevuld en aangepast. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina. Je vindt er steeds de meest actuele informatie. 

Waarschijnlijk heb je in de pers al vernomen dat de Vlaamse overheid een Coronadecreet heeft aangenomen. Wat dat concreet voor jou betekent, kan je hier nalezen.

Met je vragen kan je terecht op coronavirus@hogent.be

English

From Wednesday 22 April on, you will be able to consult your personal exam schedule at chamilo ('Les- en Examenrooster'). Your lecturer will give you more specific information about the practical arrangements for each program course.

In order to guarantee safety as much as possible and to comply with the governmental measures during this pandemic, HOGENT decided that all written examinations that cannot be organized digitally, will take place at Flanders Expo.  This also applies to the examinations that are normally organized on our campuses in Aalst, Melle, Lokeren, etc. This allows us to have the exams take place under the safest conditions possible. Consequently, there will be no exams on campus.

Soon we’ll inform you in detail how this will be arranged in practice.

All other exams will be organized digitally. We will work out an adapted arrangement for this as well, and of course will communicate this as soon as possible.

You can find the practical arrangements regarding the exams in the exam memo (English version and more practical information in English coming soon). Please read this document very thoroughly. Of course, this information will be supplemented and adapted. Therefore consult the page this page regularly, where you can find updated information.

Any questions? Contact us on coronavirus@hogent.be.