Facebook Pixel Richtlijnen voor studenten in het buitenland (16.04 | 11:56) - Hogeschool Gent

Richtlijnen voor studenten die nog in het buitenland verblijven.

Neem volgende maatregelen en richtlijnen in acht:

 • Blijf contact houden met je stagebegeleider en de coördinator Internationalisering van jouw opleiding.
 • Hou steeds het International Office op de hoogte via outgoing@hogent.be.
 • Studenten in het buitenland kunnen te allen tijde contact opnemen met de ambassade van België in het land waar ze verblijven. Je kan de gegevens van de Belgische ambassades in het buitenland opzoeken via deze link.
 • Registreer je daarnaast op travellersonline.diplomatie.be zodat de FOD Buitenlandse Zaken een goed zicht heeft waar onze studenten zich bevinden.
   
 • Wie in het buitenland in nood verkeert, kan tussen 9 en 20 uur terecht op het crisisnummer +32 2 501 40 00 van de FOD Buitenlandse Zaken.

Geen actieve repatriëring.

HOGENT vraagt niet actief aan studenten om terug te keren om volgende redenen:

 • Als Buitenlandse Zaken alle reizen afraadt in het kader van een pandemie, dan gaat het over reizen in alle richtingen (ook naar België). De student loopt meer kans op besmetting door te reizen naar België dan door binnen te blijven.
 • De luchthavens zullen sluiten, de luchtvaartmaatschappijen sturen amper nog vliegtuigen. Studenten riskeren bijgevolg om op luchthavens geblokkeerd te raken.
 • Repatriëring wordt alleen georganiseerd wanneer de Belgen ter plaatse in levensgevaar verkeren.
 • Studenten behoren tot de groep mensen die besmet kan worden en de besmetting kan overdragen, maar zelden in levensgevaar verkeert (tenzij door specifieke gezondheidsproblemen).
 • Als een andere natie wil dat buitenlandse onderdanen hun grondgebied verlaten, dan moeten ze dit ook faciliteren. Doen ze dit niet, dan kan de student beter ter plaatse binnen blijven.
HOGENT staat klaar om je te helpen. We vragen je om zeker je stagebegeleider / ankerpunt Internationalisering en het International Office steeds op de hoogte te houden.