Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DATABANKBRONNEN

Overzichtspagina bibliotheek

 

 Databanken

→ Vakspecifiek
 Schubert - Autographe (Full text)
Verzameling van partituren, brieven en andere materialen van Schubert in manuscript, met vindplaatsen.Collection of sheet music, letters and other materials in manuscript belonging to Shubert.
 Scoodle (Full text)
Scoodle is een online leerkrachtentool waar lesvoorbereidingen, leermethodes, leerplandoelstellingen en schooladministratie kunnen beheerd worden. Het verzamelt al het digitale materiaal van uitgeverij Plantyn.
 SenTRAL  (Full text)
online databank over veiligheid en milieu.
Online database concerning safety and environment.
 Social Science Research Network (SSRN) (Gedeeltelijk full text)
SSRN is een website met als doel de snelle verspreiding van wetenschappelijk onderzoek in de sociale en menswetenschappen.
The Social Science Research Network (SSRN) is a website devoted to the rapid dissemination of scholarly research in the social sciences and humanities.
 Social Services Abstracts  (Gedeeltelijk full text via SFX)
Bibliografische databank van recent onderzoek over sociaal werk, welzijnszorg en aanverwante disciplines.
Bibliographical database of recent research on social work, welfare and other related fields.
 Sociological Abstracts  (Gedeeltelijk full text via SFX)
bibliografische databank over sociologie of sociale onderwerpen.
Bibliographical database on sociology and social topics.

→ Multidisciplinair
 SpringerLink  (Gedeeltelijk full text)
multidisciplinaire databank met ca. 1400 full text tijdschriften, ongeveer 18000 e-books waarvan 150 over gezondheidszorg in het Nederlands.
multidisciplinary database containing about 1400 full text journals and 18.000 e-books (of which 150 on healthcare, in Dutch).