Facebook Pixel E-QUAL - Hogeschool Gent
Foto E-QUAL

E-QUAL.

E

E-QUAL.

De laatste jaren maakt het concept “Quality of Life (QoL)” steeds meer zijn opmars in verschillende sectoren (vb. sociale wetenschappen, economie, geneeskunde…) als procesindicator of uitkomstmaat voor succes. In het Nederlandse taalgebied wordt Quality of Life zowel vertaald door “Kwaliteit van Leven” als door “Kwaliteit van Bestaan”, afhankelijk van de sector en de doelgroep.

Quality of Life wordt als een bruikbaar en relevant kader gezien voor het werken met mensen met langdurige ondersteuningsnoden, waarbij de focus niet langer ligt op de traditionele, probleem-georiënteerde benadering, maar men eerder vertrekt vanuit de sterktes en capaciteiten van een persoon en diens omgeving. De subjectieve beleving van de persoon zelf – eerder dan objectieve standaarden – en een visie gebaseerd op ondersteuningsdenken vormen hierbij het vertrekpunt.

Het expertisecentrum E-QUAL zet in op het verwerven van kennis met betrekking tot Quality of Life, vertrekkende vanuit een doelgroep-, sector- en discipline-overschrijdende visie. E-QUAL wil op een systematische manier theoretische kennis en praktische toepassingen genereren en verspreiden, dit door middel van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, informatieverspreiding en onderwijs.

E-QUAL richt zich in de eerste plaats op professionelen, voorzieningen, beleidsinstanties, belangengroepen en gebruikersverenigingen die werken met personen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Het centrum profileert zich verder door een sterke samenwerking tussen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en het werkveld, waarbij onder meer de UGent en Stichting Arduin belangrijke partners zijn.

Contact

Campus Schoonmeersen 
Gebouw D - Lokaal 1.009
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent

jessica.demaeyer@hogent.be
kathy.colpaert@hogent.be

09 243 26 68
09 243 26 66

Groepsfoto team equal

m


Medewerkers.

 Het centrum doet beroep op een team van  lectoren en docenten die binnen hun takenpakket gedeeltelijk voor E-QUAL werken, alsook op con-tractuele onderzoeks-medewerkers die specifiek tewerkgesteld zijn op intern of extern gefinancierde projecten. 

meer info →

O


Ons onderzoek.

Met E-QUAL doen wij aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek waarbij de focus in de eerste plaats ligt op behoeften-
onderzoek en op het implementeren en evalueren van QoL-instrumenten en individuele ondersteuningssystemen.
 

meer info →

I


Instrumenten.

E-QUAL hanteert hierbij zes instrumenten. Organization Effectiveness and Efficiency Scale, Personal Outcomes Scale for Adults, Personal Outcomes Scale for Children and Adolescents, Personal Wellbeing Index, Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met ...

meer info →

V


Vorming.

Bij het Expertisecentrum E-Qual kan je terecht voor praktijkgerichte en gespecialiseerde vormingen.

meer info →

P


Publicaties.

Wil je weten welke wetenschappelijk publicaties er van onze verschillende onderzoeken bestaan?

meer info →

A

Academische werkplaats.

Een academische werkplaats  is een langdurig, formeel samenwerkingsverband tussen E-QUAL en externe partners waarin wordt gewerkt aan wetenschappelijke kennisontwikkeling en aan innovatie van het (zorg)aanbod...

meer info →

L


Leerstoel.

Als een maatschappelijke organisatie zich wil verbinden met de ontwikkeling van theorievorming op het gebied van QOL verricht door E-QUAL, wordt de mogelijkheid geboden om een leerstoel op te richten.
 

meer info →

P


Partners.

E-QUAL werkt samen met structurele partners en Partners Academische werkplaats.

meer info →