Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding OEES

Het instrument OEES (Organization Effectiveness and Efficiency Scale) werd ontwikkeld door het International Research Consortium on Evidence-Based Practices in 2013. Claudia Claes, Jos van Loon,  en Robert Schalock waren betrokken bij de ontwikkeling en het testen van het instrument. Het instrument OEES vertrekt vanuit het ondersteuningsdenken en het kader van Kwaliteit van Bestaan. Deze managementschaal is ontwikkeld om organisaties toe te laten hun werking te evalueren op vlak van kwaliteit van Bestaan. Het helpt organisaties voor mensen met een beperking tegemoet te komen aan volgende noden: beste praktijken te incorporeren in hun dienstverlening; meer effectief te werken op vlak van het bereiken van hun resultaten; hun middelen meer efficiënt te spenderen en meer duurzaam te werken in termen van groeiende veranderingen; evenals te focussen op performant management.  Het brengt uiteenlopende beleidsaspecten in beeld. De indicatoren zijn gegroepeerd onder vier perspectieven: het klantperspectief, het groeiperspectief, het financieel perspectief en het perspectief van interne processen. Deze leiden tot scores die kunnen worden omgezet in een efficiëntie en een effectiviteitsindex. De OEES kan worden aangewend als een intern auditinstrument, een instrument dat een organisatie handvatten biedt voor haar prestatie-evaluatie en voor haar strategische planning en efficiënt en effectief management.