Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PARTICIPATIE

Afbeelding Participatie

De vragenlijst ‘Participatie en kwaliteit van leven van mensen met een beperking’ werd ontwikkeld op initiatief van de Stad Gent in nauwe samenwerking met E-QUAL (HoGent), de UGent en de Vlaamse overheid, met name het VAPH en de Studiedienst van de Vlaamse Regering (Departement Kanselarij & Bestuur).  Deze vragenlijst werd gebruikt in het kader van een studie waarbij het Gentse stadsbestuur het stedelijk beleid (nog) beter wou afstemmen op de bestaande behoeften van personen met een handicap. Er werd een grootschalig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven en naar de maatschappelijke participatie van personen met een handicap in Gent. Het hele onderzoeksproces liep van het najaar 2013 tot op het congres van 14 december 2016. 

Het instrument kan door de Vlaamse steden en gemeenten gebruikt worden om periodiek en systematisch gegevens te verzamelen over de kwaliteit van leven van personen met een handicap of beperking, de omvang en aard van hun deelname aan de samenleving alsmede hun ervaringen en behoeften op dit terrein. Het instrument vervult daarmee een belangrijk signalerende en beleidsondersteunende functie.