Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding POS-A

Het instrument POS-A 1.0 (Personal Outcomes Scale for Adults) werd in 2008 ontwikkeld door Jos Van Loon (Stichting Arduin) in samenwerking met Claudia Claes (HoGent en E-QUAL) en Geert Van Hove (Universiteit Gent). Daarnaast hebben ook Remco Mostert (Stichting Arduin) en een aantal Master-studenten belangrijke bijdragen geleverd aan het verder actualiseren en valideren van het instrument. De POS-A (ondertussen al versie 2.1) meet de uitkomsten van kwaliteit van bestaan bij mensen ouder dan 18 jaar op basis van een aantal specifieke indicatoren die verbonden zijn aan de acht kerndomeinen van kwaliteit van bestaan volgens Schalock. Deze acht domeinen zijn: persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling (niveau van onafhankelijkheid); interpersoonlijke relaties, zelfbepaling, en rechten (niveau van zelfbepaling); emotioneel welbevinden, fysiek welbevinden en materieel zelfbevinden (niveau van welbevinden). Elk kerndomein omvat 6 items die geëvalueerd worden op een 3-punt Likert-schaal. Het instrument wordt gebruikt in de vorm van een interview. Het interview wordt bij voorkeur met de cliënt zelf afgenomen door gebruik te maken van de ‘zelfbeoordelingsschaal’. Indien de cliënt niet met de zelfbeoordelingsversie geïnterviewd kan worden, wordt de schaal ‘beoordeling door anderen’ gebruikt. In dat geval worden twee respondenten geïnterviewd, nl. een persoon die werkt of leeft met de cliënt wiens kwaliteit van bestaan wordt geëvalueerd. De handleiding bevat richtlijnen omtrent het goede beheer en gebruik van de POS-A in de beoordeling van de QoL-indicatoren. Verder is het van belang om aan te geven dat er voor de POS ook een elektronische applicatie beschikbaar is. Deze wordt beheerd in de zgn. QinO tool

De data van de POS-A:

  1. geeft feedback aan de persoon en/of zijn/haar familie met betrekking tot zijn/haar status op de acht domeinen van kwaliteit van bestaan, en toont aan in welke mate de individuele of organisatorische strategieën voor kwaliteitsbevordering al dan niet een verschil gemaakt hebben in het leven van de persoon.  
  2. biedt informatie voor individuele ondersteuningsplanning. 
  3. maakt duidelijk dat verandering mogelijk is binnen de verschillende dimensies van kwaliteit van bestaan. 
  4. bevestigt dat een organisatie de persoon ondersteuning biedt vanuit een holistische benadering.

De POS-A data voorziet individuele en gecombineerde informatie dat gebruikt kan worden om informatie te delen over individuele uitkomsten en veranderingen in die uitkomsten in de tijd. Men kan bepalen welke individuele-, organisatorische of samenlevingsfactoren de uitkomsten voorspellen en de gecombineerde informatie over de uitkomsten en hun significante voorspellers gebruiken om aan continue kwaliteitsverbetering te doen. 
Om de betrouwbaarheid van de meetuitkomsten te bevorderen, werden procedures voor de afname van de interviews ontwikkeld. Belangrijk hierbij is dat de POS dient afgenomen te worden door een specifiek hiervoor getrainde en gecertificeerde professional met uitgebreide ervaring met mensen met een verstandelijke beperking getraind in het afnemen en scoren van gedragsschalen. Deze POS trainingen worden in Nederland door Stichting Arduin aangeboden en in België verloopt de coördinatie van de POS trainingen via de Hogeschool Gent en E-QUAL.