Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PWI-ID

Afbeelding PWI-ID

De Personal Wellbeing Index (PWI) , werd ontwikkeld door de International Wellbeing Group in 2002 Melbourne: Australian. De 5de editie van de PWI voor volwassenen (PWI-A) werd in 2013 gepubliceerd en is beschikbaar via het ‘Centre on Quality of Life’, Deakin University. 

De PWI-A schaal bevat acht items en elk item correspondeert met een domein van Quality of Life: levensstandaard, gezondheid, zelfverwezenlijking, persoonlijke relaties, persoonlijke veiligheid, verbondenheid met de gemeenschap, toekomstige veiligheid en spiritualiteit-godsdienst. Cummins (1996; 1997), Cummins et al. (1997) en The International Wellbeing Group (2006) hebben aangetoond dat deze domeinen daadwerkelijk aangewend worden. 

De PWI voor volwassenen (PWI-A) werd in 2004 vertaald naar het Nederlands door prof. dr. Jo Rentry en prof. dr. Herbert Roeyers van de Universiteit Gent. Opgelet, in deze vertaalde versie van de PWI-A werd de vraag rond spiritualiteit-godsdienst nog niet opgenomen. 

De PWI-ID - de PWI voor personen met een verstandelijke beperking - en de bijbehorende handleiding, werden in 2014 door E-QUAL vertaald. De PWI-ID-schaal verschilt van de PWI-A schaal omdat het voorzien is van een pre-testprotocol op basis waarvan men kan bepalen óf en tot welk niveau van complexiteit de respondenten de schaal kunnen gebruiken. De term ‘tevredenheid’ uit de PWI-A schaal werd in de PWI-ID schaal vervangen door de term ‘blijheid’. Hoewel beide termen niet gelijkwaardig zijn, genereren zij wel soortgelijke data (Cummins, Eckersley, Pallant, Misajon & Davern, 2001a; Cummins, et al., 2001b; Lau, Cummins & McPherson, 2004). De PWI-ID versie gebruikt tevens eenvoudigere en correctere formuleringen en bevat een extra vraag waarbij gepeild wordt naar ‘hoe blij of verdrietig een respondent is met het leven in het algemeen'. De PWI-ID voorziet in een verkort keuzeformaat waarbij de antwoorden geïllustreerd worden aan de hand van een reeks gezichten, van heel verdrietig tot blij. Dit keuzeformaat vervangt de Likertschaal uit de PWI-A versie.