Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

SEO-R2

Afbeelding SEO-R2

De Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking werd ontwikkeld door Anton Došen in 2009. Deze tweede revisie van het instrument (versie SEO-R2 ) werd herwerkt door E-QUAL medewerker Filip Morisse in samenwerking met Anton Došen, Clara De Ruysscher, Leen De Neve, Leo Audenaert, Hilde Zevenbergen, Soetkin Roskam, Lien Claes, Leen Poppe, Stijn Vandevelde & Claudia Claes (redactieraad).
De ‘Schaal voor Emotionele Ontwikkeling - Revised²’ is een instrument waarmee men zicht krijgt op de emotionele ontwikkeling van personen met een verstandelijke beperking. Op basis van deze informatie kunnen handvatten geformuleerd worden om te komen tot een goede afstemming (ondersteuning) voor de persoon met een verstandelijke beperking, waarbij rekening gehouden wordt met de basale emotionele noden. Aan de hand van een semi-gestructureerd interview heeft de beoordelaar een gesprek met personen die een heel goed zicht hebben op de persoon met een verstandelijke beperking. Het interview is onderverdeeld in dertien domeinen die elk een specifiek deel van de emotionele ontwikkeling beschrijven en bevragen. 
Wat zijn de voornaamste verschillen tussen de SEO-R² en de SEO-R?

  • De domeinen 9, 10 en 13 werden grondig herzien.
  • De schaal werd volledig herzien op basis van de bevraging van de clinici.
  • Er werd gestreefd naar een meer gebruiksvriendelijke afname door het herzien en uitbreiden van de handleiding op het gebied van scoring en interpretatie van diverse profielen.
  • De beschrijving van het wetenschappelijk onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van de SEO-R (betrouwbaarheid) en de SEO-R² (validiteit) is toegevoegd aan de handleiding.
  • Er is een online versie beschikbaar op http://www.sen-seo.be

Deze publicatie is een coproductie van het Steunpunt Expertisenetwerken (SENvzw), meer bepaald vanuit de regiegroep SEN-SEO, samen met het Expertisecentrum E-QUAL, HoGent.