Facebook Pixel Leerstoel - Hogeschool Gent
Foto Leerstoel

Leerstoel.

L

Leerstoel.

Als een maatschappelijke organisatie zich wil verbinden met de ontwikkeling van theorievorming op het gebied van QOL verricht door E-QUAL, wordt de mogelijkheid geboden om een leerstoel op te richten. Een leerstoel is een entiteit waaraan een titel, een titularis en een promotor gekoppeld is.

De promotor sponsort een substantieel bedrag om de leerstoel uit te bouwen, de titularis kan het extra bedrag aanwenden voor verdere theorievorming met betrekking tot het QOL construct. Het wetenschappelijke thema van de leerstoel wordt bepaald in samenspraak door de titularis en de promotor. De promotor van de leerstoel beoogt mede de werking van E-QUAL te ondersteunen. Het wederzijds engagement van de uitwerking van de leerstoel wordt in een contractuele overeenkomst vastgelegd. Het aantal leerstoelen is beperkt tot drie. De promotor behoudt op die manier zijn exclusiviteitspositie ten aanzien van E-QUAL, en verkrijgt een wetenschappelijk uitstraling op de eigen organisatie. 
Onze huidige leerstoelen zijn “Duurzame Samenleving” en  “Leonardo Da Vinci”.