Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

LEONARDO DA VINCI

Afbeelding Leonardo da Vinci

De leerstoel 'Leonardo da Vinci' wordt mogelijk gemaakt door Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw uit Brasschaat. Het doel van deze samenwerking is om de theorievorming rond Quality of Life (QoL) bij jongeren met gedrags- en/of emotionele stoornissen verder te ontwikkelen. Dit project tracht inzicht te verwerven in de betekenis en invulling van QoL vanuit het perspectief van de jongeren en stelt daarbij het acht-domein model van Schalock & Verdugo (2002) als richtinggevend kader voorop. Om de perspectieven van jongeren te onttrokken, hebben een kwalitatieve onderzoeksmethode gehanteerd. We hebben zes focusgroepen georganiseerd met in totaal 25 jongeren. De analyse van de kwalitatieve data wordt op dit moment uitgevoerd.