Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

GOEDELE DE NIL

Goedele is Master in de Klinische Psychologie en voltijds lector aan de vakgroep Orthopedagogie binnen HOGENT. Zij doceert onder meer de opleidingsonderdelen ‘kinderen en jongeren met gedrags-, emotionele en psychosociale problemen’ en ‘gezinsondersteuning’ (2e en 3e Modeltraject). Hiernaast situeert haar werkervaring zich in de Bijzondere Jeugdzorg en dit zowel binnen residentiële als ambulante werkvormen. Vervolgens maakt zij deel uit van de opleidingscommissie, coördineert zij de resonantiecommissie en is zij lid van de koepelorganisatie VZW jongerenbegeleiding. Voeling houden met tendensen in het werkveld, samenwerking faciliteren en de vertaalslag maken naar het vakgroep- en opleidingsbeleid staan bij haar hoog op de agenda.

Contact: Goedele.Denil@HoGent.be