Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

JÜRGEN MAEGERMAN

Jürgen is master in de verpleegkunde en de vroedkunde en sinds 2017 werkzaam als voltijdse onderzoeker aan expertisecentrum E-Qual. Zijn onderzoeksopdracht omvat medewerking aan een PWO project rond het in kaart brengen van de competenties van hulpverleners binnen de vermaatschappelijking van zorg. Jürgen was sinds 1998 werkzaam op een afdeling verslavingszorg binnen P.C. Dr. Guislain waar hij de laatste jaren naast afdelingshoofd eveneens coördinator was van een pilootproject rond intensive casemanagement. Zijn bijzondere interesse en expertise situeert zich dan ook binnen het gebied van (alcohol)verslaving en vermaatschappelijking van zorg. Hiernaast is Jürgen ook actief als vrijwillig medewerker aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde aan Universiteit Gent.

Contact: Jurgen.Maegerman@hogent.be