Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

NEELKE FERKET

Neelke is als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Orthopedagogie en het expertisecentrum E-Qual. Ze studeerde in 2012 af als bachelor in de Orthopedagogie en in 2016 als Master in de Orthopedagogiek. Ze voert onderzoek naar de relaties tussen de invoer van het nieuwe persoonsvolgende financieringssysteem in de gehandicaptensector (PVF) en de kwaliteit van leven (QOL) van personen met een handicap in Vlaanderen. “Proeftuin Zorgdorpen” is een project dat door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd wordt om methodieken en technieken te ontwikkelen ten aanzien van QOL- en inclusiebevordering. Dit project werd door Neelke hierop geëvalueerd. Neelke schreef ook samen met Claudia Claes een publicatie in de AAIDD over beleidsevaluaties.

Contactgegevens: neelke.ferket@hogent.be