Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PROF. DR. JOS VAN LOON

Jos Van Loon is niet alleen verbonden als onbezoldigd gastonderzoeker aan de vakgroep Orthopedagogie van de Hogeschool Gent maar is tevens onbezoldigd gastprofessor aan de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Hij is daarnaast manager Inhoudelijke Ondersteuning binnen de Stichting Arduin, een organisatie voor dienstverlening aan ongeveer 700 mensen met een verstandelijke beperking in Zeeland (Nederland). Onderzoeksmatig heeft hij voornamelijk expertise op het vlak van emancipatie, zelfbepaling, kwaliteit van bestaan, inclusie, persoonlijke ontplooiing, deïnstitutionalisering, en het proces ‘van zorg naar ondersteuning’. Hij is nauw betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten binnen E-QUAL die gericht zijn op de ondersteuning van mensen met een beperking.

Contact: Jos.vanLoon@UGent.be of JLoon@Arduin.nl