Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ONS ONDERZOEK

Afbeelding Ons onderzoek

Met E-QUAL doen wij aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek waarbij de focus in de eerste plaats ligt op behoeftenonderzoek en op het implementeren en evalueren van QoL instrumenten en individuele ondersteuningssystemen, steeds in nauwe samenwerking met de praktijk. Enerzijds is
E-QUAL zélf initiatiefnemer van onderzoeksprojecten maar anderzijds staat E-QUAL ook open voor het uitvoeren van kleinere of grotere onderzoeksprojecten, specifiek op vraag van voorzieningen uit het werkveld. Onderstaande trefwoorden verwijzen naar de uiteenlopende onderzoeksthema’s m.b.t. QoL