Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BELEVINGSONDERZOEK

Afbeelding Belevingsonderzoek

Cirkelen rond kwaliteit van bestaan: belevingsonderzoek naar de betekenis van participatie bij jongeren met een beperking en hun natuurlijk netwerk

Een actueel thema waar onze samenleving verder wil op inzetten is 'inclusie en participatie' realiseren bij mensen met een beperking. Een interdisciplinair onderzoek naar het in kaart brengen van wat die participatie inhoudt bij jongeren met een beperking die een inclusief traject volgen om zo een hogere kwaliteit van bestaan na te streven staat hierbij voorop. Hiervoor willen we met hen op weg gaan en enerzijds nagaan waar voor hen participatie volwaardig aanwezig was in het verleden en waar en hoe ze dit in de toekomst willen zien. Daarnaast is het transitiemoment naar volwassenheid een cruciaal ankerpunt om verder te zien hoe een 'inclusieve carrière' kan vorm krijgen. De stap na het onderwijs kan velerlei zijn: wonen, werken, verder studeren, ... Deze overgang wordt ook samen met de jongeren belicht zodat we meer zicht krijgen op levende noden om zo de kwaliteit van bestaan van deze jongeren te verhogen.
 
Deze studie werd uitgevoerd door E-QUAL-onderzoekster Hanne Vandenbussche in het kader van een tijdskrediet. Betrokken partners: UGent Vakgroep Orthopedagogiek, Ouders Voor Inclusie (OVI).

Maatschappelijke kwetsbaarheid in beeld: een kritische analyse van inclusief burgerschap van en door personen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties

De huidige evoluties in het welzijnslandschap zetten meer en meer in op vermaatschappelijking van zorg en ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare groepen (vb. Art. 107 binnen de geestelijke gezondheidszorg). Het ondersteunen van deze mensen in de samenleving is hierbij het uitgangspunt. Nochtans zien we dat deze vermaatschappelijking vaak beperkt blijft tot het fysieke aspect (aanwezig zijn), maar zelden leidt tot ‘inclusief burgerschap’ (deel uitmaken van’). In dit project zetten we in op verschillende niveaus: a) inzicht verwerven in de persoonlijke perspectieven en ervaringen van maatschappelijk kwetsbare groepen (vb. verslaving, psychische problemen, kansarmoede) rond inclusief burgerschap, b) inzicht krijgen in de persoonlijke perspectieven en ervaringen van stakeholders rond inclusief burgerschap, c) knelpunten en faciliterende factoren uitwerken om inclusief burgerschap te bevorderen, d) sensibilisering van HOGENT, betrokken partners en de ruimere samenleving via het gebruik van sociale media en een fototentoonstelling rond inclusief burgerschap van en door “maatschappelijk kwetsbare  groepen”. 

Dit PWO focusproject werd uitgevoerd door volgende mensen van E-QUAL: Marianne Vervliet, Sofie Vindevogel, An Verelst, Jessica De Maeyer (projectcoördinator) en Didier Reynaert (Copromotor). Betrokken partners: Villa Voortman en Poco Loco.