Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

COMMUNITY BUILDING

Afbeelding Community building

Sociaal ondernemerschap als hefboom tot community building? Een studie naar kenmerken vanuit theorie en praktijk

De basis van dit vooronderzoek ligt bij Perspectief 2020. Daarin wordt gewezen op het belang van sociaal ondernemerschap als noodzakelijk middel om de zorgvernieuwing in goede banen te leiden. Ook het concept ‘community-building’ is in dat opzicht onmisbaar. In dit vooronderzoek gingen we op zoek naar de kritische succesfactoren van beide concepten. Volgende vragen stonden hierbij centraal: Welke zijn de kerneigenschappen van community-building en sociaal ondernemerschap? Hoe worden beide begrippen gedefinieerd in de literatuur? Hoe ziet het proces van sociaal ondernemerschap eruit? Welke competenties heeft een sociaal ondernemer nodig om succesvol aan community-building te kunnen doen? Welke rol neemt de sociaal ondernemer hierbij op? Deze vragen werden belicht aan de hand van beschikbare wetenschappelijke literatuur. Daaruit werden de voornaamste kenmerken gedestilleerd en samengevoegd in een theoretisch kader. Daarna werd dit kader getoetst aan enkele good practices van sociaal ondernemerschap, zowel binnen als buiten de zorgsector van het VAPH. 

Het onderzoek is gefinancierd door het VAPH en werd uitgevoerd door E-QUAL medewerkers Clara De Ruysscher en Claudia Claes (Promotor). 
 

Co-creatie in beeld: Een ontmoeting tussen professionals en ervaringswerkers in drie zorgsectoren

De laatste jaren is er vanuit het beleid meer en meer aandacht voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid, met een focus op innovatieve zorg en ondersteuning. Dit onderzoeksvoorstel gaat in op het vraagstuk van gedeelde verantwoordelijkheid tussen ervaringswerkers en professionals als voorwaarde voor kwalitatieve zorg-, hulp- en dienstverlening. Vanuit de vaststelling dat professionele kennis vaak meer wordt gewaardeerd dan ervaringskennis lijkt een gedeeld eigenaarschap tussen ervaringswerkers en professionals nog veraf. Centraal staat de vraag hoe co-creatie van kennis tussen ervaringswerkers en professionals actueel vorm krijgt en verder kan worden vorm gegeven in de zorg-, hulp- en dienstverlening aan mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties. Hiervoor wordt er vertrokken vanuit een aantal cases in drie zorgsectoren: de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de jeugdhulp. In elke case studie zullen ervaringswerkers en professionals samen aan de slag gaan als onderzoeksteam. Op die manier fungeert het project als een community of practice, waarbij verschillende stakeholders zich engageren in een collectief leerproces, met een focus op co-creatie van kennis. Photovoice, een visueel-etnografische methode zal gebruikt worden als artistieke methode om het proces van co-creatie in beeld te brengen. De valorisatie zal gebeuren via verschillende innovatieve disseminatietechnieken, namelijk: (1) een handboek rond de implementatie van ervaringsdeskundigheid, vertrekkende vanuit de principes van co-creatie, (2) een vorming rond co-creatie tussen professionals en ervaringsdeskundigen in de betrokken sectoren (met aandacht voor sectoroverschrijdende en sectorspecifieke aspecten) en tenslotte (3) een fototentoonstelling als sensibiliseringscampagne omtrent de kennis en sterktes van ervaringswerkers in relatie tot professionele kennis.

Bovenstaand PWO focusproject zal uitgevoerd worden door Tijs Van Steenberghe (onderzoeker), Jessica De Maeyer (projectcoördinator) en Didier Reynaert (co-promotor).