Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

INDICATOREN

Afbeelding Indicatoren

Delphi Studies over de afstemming tussen het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap en Kwaliteit van Leven

In 2013 startte E-QUAL een eerste Delphi studie met Nederland (nauwe samenwerking met Arduin vzw) en het Vlaamssprekende gedeelte van België. In deze studie stond de afstemming tussen de artikels van het VN-verdrag voor mensen met een handicap en het Quality of Life gedachtegoed centraal. Onze zoektocht naar universele indicatoren, die de realisatie van het VN-verdrag zouden helpen nastreven, was geënt op het Quality of Life kader van Schalock. Tijdens een ontmoeting tussen verschillende experten (professionelen, ervaringsdeskundigen, netwerkleden, praktijkwerkers) werden 116 indicatoren geselecteerd. Deze indicatoren werden nadien opgenomen in een online-vragenlijst en verstuurd naar 18 deelnemers waar consensus gezocht werd over de ‘fit’ tussen de indicator en de realisatie van het respectievelijke artikel uit het VN-verdrag. Na twee rondes werd er een consensus gevonden voor 85 van de 116 indicatoren. Aangezien de zoektocht naar universele indicatoren voorop stond, waaruit contextspecifieke strategieën uit kunnen worden afgeleid, werd deze studie vervolgd in een tweede Delphi studie maar dan op internationaal niveau. De 85 weerhouden indicatoren uit de eerste delphi studie werden in de tweede Delphi studie voorgelegd aan een tiental landen om internationale consensus te bereiken. Deze studie is nu afgerond. De indicatoren zullen een internationaal raamwerk opleveren om zo de realisatie van het VN-verdrag te ondersteunen. Het concept Kwaliteit van Leven levert het belangrijke kader dat hierbij wordt gevolgd.

Bovenstaande Delphi studies werden uitgevoerd door E-QUAL-onderzoekers Claudia Claes, Hanne Vandenbussche, Marco Lombardi, in samenwerking met Jos van Loon van De Stichting Arduin, en Bob Schalock

Kwaliteit van Leven als sectoroverschrijdend kader in het werken met mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties

Binnen deze studie gaan we op zoek naar een gemeenschappelijke taal over sectoren heen. Aangezien Quality of Life als universeel concept heel wat mogelijkheden biedt, wordt verkend of dit concept die gemeenschappelijke taal kan bieden. Verschillende sectoren zaten samen rond te tafel om uit te wisselen over de vraag wat belangrijk is voor iemand in een maatschappelijk kwetsbare leefsituatie om een goede kwaliteit van leven te hebben. Experten op vlak van armoede, drugafhankelijkheid, handicap en psychische kwetsbaarheid (op professioneel vlak en op vlak van ervaringsdeskundigheid) bogen zich over deze vraag. Aan de hand van concept mapping werden overkoepelende thema’s uit dit materiaal gelicht. 

De studie is uitgevoerd door E-QUAL onderzoekers Jessica De Maeyer en Hanne Vandenbussche. Betrokken partners: Straathoekwerk Gent, Poco Loco, Similes, PC Sint-Amandus Beernem, Villa Voortman, MSOC Gent, UGent Maarten De Schryver