Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

THEORIEVORMING

Afbeelding Theorievorming

Quality of Life in een interdisciplinaire context; onderzoek naar de conceptuele invulling van Quality of Life en de beschikbaarheid van meetinstrumenten

Quality of Life (QOL) is een theoretisch concept dat in verschillende disciplines binnen de sociale en medische wetenschappen wordt toegepast. Antaki en Rapley maakten in 1996 een overzicht van de Quality of Life-literatuur, en zij identificeerden meer dan 2500 artikelen in de voorgaande 3 jaren. De wetenschappelijke invulling en validering van het construct gebeurt veelal los van elkaar en de ene discipline verwijst nauwelijks naar de andere. Bovendien is er een discussie naar de universaliteit van het construct cf. een doelgroepspecifieke invulling als het gaat over meting en evaluatie. Met dit onderzoek beoogden we, door middel van een zeer gefocuste literatuurstudie en bevraging van experten, een gedetailleerd en omvattend overzicht genereren van het concept Quality of Life binnen de opleidingen aangeboden in de Faculteit Mens en Welzijn waaronder orthopedagogie, sociaal werk, verpleegkunde, ergotherapie, logopedie en lerarenopleiding. Naast een theoretische verdieping van het construct QOL bieden we aan de opleidingen en aan het werkveld een overzicht van betrouwbare en valide meetinstrumenten die een aanzet kunnen zijn tot evidence-based werken in de praktijk. 

Dit HoGent PWO focusproject werd uitgevoerd door een team van E-QUAL onderzoekers: Nele Van Hecke (ex-E-QUAL onderzoeker), Claudia Claes (Projectcoördinator), Nico De witte en Jessica De Maeyer (Copromotor), Ilse Goethals (Projectmedewerker).

Kwaliteit van Leven als sectoroverschrijdend kader in het werken met mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties

Binnen deze studie gingen we op zoek naar een gemeenschappelijke taal over sectoren heen. Aangezien Quality of Life als universeel concept heel wat mogelijkheden biedt, werd verkend of dit concept die gemeenschappelijke taal kan bieden. Verschillende sectoren zaten samen rond te tafel om uit te wisselen over de vraag wat belangrijk is voor iemand in een maatschappelijk kwetsbare leefsituatie om een goede kwaliteit van leven te hebben. Experten op vlak van armoede, drugafhankelijkheid, handicap en psychische kwetsbaarheid (op professioneel vlak en op vlak van ervaringsdeskundigheid) bogen zich over deze vraag. Aan de hand van concept mapping werden overkoepelende thema’s uit dit materiaal gelicht.
 
De studie is uitgevoerd door E-QUAL onderzoekers Jessica De Maeyer en Hanne Vandenbussche. Betrokken partners: Straathoekwerk Gent, Poco Loco, Similes, PC Sint-Amandus Beernem, Villa Voortman, MSOC Gent, UGent Maarten De Schryver.

Kwaliteit van Leven bij jongeren met gedrags- en/of emotionele stoornissen (zie ook leerstoel Leonardo Da Vinci)

In 2014 is, met de steun van Diensten- en Begeleidingscentrum (DBC) Openluchtopvoeding vzw, een unieke samenwerking ontstaan tussen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en het werkveld met als doel de theorievorming rond Quality of Life (QoL) bij jongeren met gedrags- en/of emotionele stoornissen verder te ontwikkelen. Dit project tracht inzicht te verwerven in de betekenis en invulling van QoL vanuit het perspectief van de jongeren en stelt daarbij het acht-domein model van Schalock & Verdugo (2002) als richtinggevend kader voorop. Om de perspectieven van jongeren te onttrokken, hebben een kwalitatieve onderzoeksmethode gehanteerd. We hebben zes focusgroepen georganiseerd met in totaal 25 jongeren. De analyse van de kwalitatieve data wordt op dit moment uitgevoerd.
 
Dit onderzoek werd opgezet vanuit de leerstoel en uitgevoerd door E-QUAL medewerkers Chris Swerts en Claudia Claes (promotor). Betrokken partner: Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw (OLO)

Kwaliteit van bestaan bij personen met anorexia nervosa

Anorexia Nervosa (AN) is een ziekte met een sombere prognose en een grote impact op het leven van een individu en diens omgeving. Ondanks de grote diversiteit aan behandelvormen blijft de behandeling van AN gekenmerkt door een beperkte empirische basis en een hoge drop-out. Bovendien wordt in de literatuur weinig aandacht besteed aan subjectieve en psychosociale aspecten van kwaliteit van bestaan en wordt er louter gefocust op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van bestaan (HRQoL). Voor dit onderzoeksproject werkten we intensief samen met vzw Empathie, een therapeutisch centrum voor de behandeling van AN te Gent. In het eerste luik van dit onderzoeksproject werd de werking van vzw Empathie uitgebreid beschreven, met aandacht voor de doelgroep, theoretische oriëntatie, inhoud van het therapeutisch programma en de behandeldoelen. In het tweede luik van het project wilden we inzicht krijgen in de persoonlijke betekenis van kwaliteit van bestaan voor personen die herstellen van AN, aan de hand van het QoL-model van Schalock. Daarnaast wilden we inzicht krijgen in de mate waarin een therapeutisch programma (zoals dat van vzw Empathie) de kwaliteit van bestaan van personen met AN kan beïnvloeden. Deze studie gebeurde aan de hand van diepte-interviews met (ex-)patiënten van vzw Empathie.
 
Dit onderzoek werd gefinancierd door vzw Empathie en uitgevoerd door E-QUAL onderzoekers Clara De Ruysscher en Claudia Claes (promotor) en Stijn Vandevelde (copromotor). Betrokken partners: vzw Empathie, UGent: Vakgroep Orthopedagogiek.
 

Theoretisch vooronderzoek: Persoonsvolgende Financiering en Quality of Life

Op vraag van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met het VAPH staat E-QUAL in voor het ontwikkelen van een theoretisch model met betrekking tot de relatie ‘Persoonsvolgende Financiering’ (PVF) en ‘Quality of Life’ (QOL). De vraag naar de relatie tussen PVF en QOL is een vraag naar evidence based policy en meer specifiek naar de impact van een interventie op macro-niveau op de QOL van een individu. De complexe relaties tussen input, throughput, output en outcome worden gedefinieerd en samengebracht in een coherent model dat toelaat de specificiteit van de context te definiëren die gewenste QOL uitkomsten genereerd. Concreet wordt achtereenvolgens: (1) een theoretisch kader ontwikkeld dat PVF in een voorwaardenscheppende structuur plaatst van QOL gerelateerde evidence-based policy, (2) een onderzoeksdesign uitgewerkt rekening houdend met de specificiteit van de Vlaamse context en (3) een vragenlijst ontwikkeld die als basis kan dienen om een survey onderzoek op te zetten.  

Dit theoretisch vooronderzoek wordt uitgevoerd door E-QUAL medewerker Neelke Ferket onder leiding van Claudia Claes en Jessica De Maeyer