Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

OVER E-QUAL

De laatste jaren maakt het concept “Quality of Life (QoL)” steeds meer zijn opmars in verschillende sectoren (vb. sociale wetenschappen, economie, geneeskunde…) als procesindicator of uitkomstmaat voor succes. In het Nederlandse taalgebied wordt Quality of Life zowel vertaald door “Kwaliteit van Leven” als door “Kwaliteit van Bestaan”, afhankelijk van de sector en de doelgroep.

Quality of Life wordt als een bruikbaar en relevant kader gezien voor het werken met mensen met langdurige ondersteuningsnoden, waarbij de focus niet langer ligt op de traditionele, probleem-georiënteerde benadering, maar men eerder vertrekt vanuit de sterktes en capaciteiten van een persoon en diens omgeving. De subjectieve beleving van de persoon zelf –  eerder dan objectieve standaarden –  en een visie gebaseerd op ondersteuningsdenken vormen hierbij het vertrekpunt.

Het expertisecentrum E-QUAL is ontstaan in oktober 2011 binnen de faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent. E-QUAL zet in op het verwerven van kennis met betrekking tot Quality of Life, vertrekkende vanuit een doelgroep-, sector- en discipline-overschrijdende visie. E-QUAL wil op een systematische manier theoretische kennis en praktische toepassingen genereren en verspreiden, dit door middel van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, informatieverspreiding en onderwijs.

E-QUAL richt zich in de eerste plaats op professionelen, voorzieningen, beleidsinstanties, belangengroepen en gebruikersverenigingen die werken met personen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Het centrum profileert zich verder door een sterke samenwerking tussen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en het werkveld, waarbij onder meer de UGent en Stichting Arduin belangrijke partners zijn.