Facebook Pixel Publicaties - Hogeschool Gent
Foto Publicaties

Publicaties

P

Publicaties

 • Swerts, C., Vandevelde, S., Cole, S. & De Maeyer, J. (2017). Ondersteuning en behandeling van personen met een verstandelijke beperking die middelen gebruiken. In W. Vanderplasschen & F. Vander Laenen (Red.), Naar een herstelondersteunende verslavingszorg: praktijk en beleid (pp. 213-227). Leuven/Den Haag: Acco
 • Swerts, C., Vanderplasschen, W., Van Damme, L. & Lesseliers, J. (2017). Ondersteuning en plaatsing van kinderen en jongeren in situaties van verontrusting. In W. Vanderplasschen, S. Vandevelde, L. Van Damme, C. Claes & S. De Pauw (Red.), Orthopedagogische werkvelden in beweging: recente evoluties en veranderingen in Vlaanderen (pp. 73-152). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
 • Van Steenberghe, T., Reynaert, D. & De Maeyer, J. (2017). Ervaringsdeskundigheid moet je politiseren. Sociale Vraagstukken, https://www.socialevraagstukken.nl/ervaringsdeskundigheid-moet-je-politiseren/.
 • Broekaert, R., Claes, C. & Vandevelde, S (2014). Samen aan de slag: naar volwaardig partnerschap in een persoonsgericht ondersteuningsproces. Gent: Academia Press.
 • Bulckaert, P., Claes, C., Debreuck, K., Goethals, T., & Vandevelde S. (2012). Onderzoek naar zorgzwaarte-indicatoren bij kinderen en jongeren die in een (semi) residentiële zorgvorm verblijven. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 36, 15-26.
 • Buntinx, W., Maes, B., Claes, C., Curfs, P. (2010). De Nederlandstalige versie van de Supports Intensity Scale; Psychometrische eigenschappen en toepassingen. NTZ, 36 (1), 4-27.
 • Claes, C. (2014). Quality of Life in de ondersteuning van mensen met een beperking; een veelbelovend concept (233-241). In Jaarboek Ergotherapie. Leuven: Acco Uitgeverij.
 • Claes, C. (2014). Begeleiding, opvang en ondersteuning van personen met een beperking. Orthopedagogiek: een situering van praktijk, onderzoek en beleid. Leuven:  Acco Uitgeverij. 
 • Claes, C. (2012). Ouder worden en Kwaliteit van Bestaan: paradox of synergie? In: Warnez, J., Schepens, N., & Seynaeve, C. Oud, niet out! (Hoofdstuk 1). Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgeverij.
 • Claes, C., Vandevelde, S. & van Loon, J. (2011). Participeren aan de samenleving. In: Maes, B., Vlaskamp, C. & Penne, A. Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Handvatten voor een kwaliteitsvol leven (Hoofdstuk 5). Leuven, Den Haag: Acco. 
 • De Maeyer, J. & Claes, C. (2014). Quality of Life en ouderen. In De Kock,  C., Vens, E.,  Beljoudi Y. & Van Kerckhove, C. (Red.) Ouder worden in een veranderende samenleving (Reeks Sociale Wetenschappen – Kruispunten, nr.1). Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgevers  
 • De Maeyer, J., Dewaele, C., & Beelen, S. (2014). Outreachend werken: de doelgroep aan het woord. Cahier Integrale Jeugdhulp. Politeia: Brussel.
 • De Maeyer, J., Dekkers, A., & Vanderplasschen, W. (2012). Kwaliteit van leven: ‘onder invloed’ van methadon: een kwalitatieve studie bij opiaatafhankelijke personen. Verslaving: Tijdschrift over verslavingsproblematiek, 8(3), 45-58.
 • De Maeyer, J., Dewaele, C., & Beelen, S. (2012). Outreachend werken: praktijkkader in ontwikkeling. Alert, 5, 31-39.
 • De Ruysscher, C., Annicq, P., Vandevelde, S., & Claes, C. (2015). Anorexia Nervosa: een integratief behandelmodel. Tijdschrift voor Psychotherapie, 41(2), 87-100.
 • Dewaele, C., De Maeyer, J., Reynaert, D., Beelen, B., Vandevelde, S. Meesen, D. (2015). Vermaatschappelijking: Laveren tussen kansen en bedreigingen. http://sociaal.net/
 • Jong, A. de, & Van Nieuwenhuizen, Ch. (1995). Determinanten van sociaal functioneren en 'kwaliteit van leven'. In P. Dingemans et al. (Eds), Schizofrenie: Onderzoek en implicaties voor de behandeling (pp. 235-245). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Morisse, F. & Došen, A. (2015). Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking - Revised²: Instrument voor assessment. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 
 • van Loon, J., Claes, C., Van Hove, G., Schalock, R.L. (2010). De Ontwikkeling van de Persoonsgerichte Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS). NTZ, 36 (3), 180-195.
 • Boevink, W.A., Wolf J.R.L.M., van Nieuwenhuizen Ch. & Schene A.H. (1995) Kwaliteit van leven van langdurig van ambulante zorg afhankelijke psychiatrische patiënten; een conceptuele verkenning. Tijdschrift Psychiatrie 37, 2, pp. 97-110. 

Engelstalige publicaties in wetenschappelijke tijdschriften

2017

 • Swerts, C., De Maeyer, J., Lombardi, M., Waterschoot, I., Vanderplasschen, W. & Claes, C. (2017). “You shouldn’t look at us strangely”: An exploratory study on personal perspectives on quality of life of adolescents with emotional and behavioral disorders in residential youth care. Applied Research in Quality of Life. DOI: 10.1007/s11482-017-9534-7
 • Vervliet, M., Reynaert, D., Verelst, A., Vindevogel, S. & De Maeyer, J. (2017). If you can’t follow, you’re out. The perspectives of people with mental health problems on citizenship. Applied Research on Quality of Life, DOI 10.1007/s11482-017-9537-4
 • Swerts, C., Vandevelde, S., VanDerNagel, J.E.L., Vanderplasschen, W., Claes, C. & De Maeyer, J. (2017). Substance use among individuals with intellectual disabilities living independently in Flanders. Research in Developmental Disabilities, 63, 107-117

2015

 •  Claes, C., van Loon, L., Vandevelde, S. & Schalock, R. (2015). An Integrative Approach to Evidence Based Practices. Evaluation and Program Planning,  48, 132-136. 
 •  De Ruysscher, C., Annicq, P., Vandevelde, S.  & Claes, C. (in press). The perception of persons with Anorexia Nervosa on Quality of Life: an initial investigation. Applied Research in Quality of Life. 
 •  Decramer, A., Audenaert, M., Van Waeyenberg, T., Claeys, T., Claes, C., Vandevelde, S., van Loon, J., Crucke, S. (2015). Does performance management affect nurses well-being?  Evaluation and Program Planning, 49, 98-105
 •  Simoes, C.,  Santos, S.,  & Claes, C. (2015). Quality of life in intellectual disabilities: assessment between Escala Pessoal de Resultados and World Health Quality of Life-BREF. Submitted to Journal of Intellectual Disability Research – p171-181 – nr 37.
 •  Simoes, C.,  Santos, S.,  & Claes, C. (in press). The Portuguese Version of Personal Outcomes Scale: a Psychometric Reliability and Validity Study. Journal of Intellectual and Developmental Disabilities, 53(2), 129-142.
 •  Van Damme, L., Colins, O., De Maeyer, J., Vermeiren, R., & Vanderplasschen, W. (2015). Girls’ Quality of Life Prior to Detention in Relation to Psychiatric Disorders, Trauma Exposure and Socio-Economic Status. Quality of Life Research, 24(6), 1419-1429.
 •  Vervliet, M., Vanobbergen, B., Broekaert, E., Derluyn, I. (2014). The aspirations of Afghan unaccompanied refugee minors before departure and at arrival in the host country. Childhood, 22(3), 330-346.

2014

 • Schalock, R., Lee, T., Verdugo, M. A., Swart, K., Claes, C., van Loon, J., & Lee, C.S. (2014). An Evidence-Based Approach to Organization Evaluation and Change in Human Service Organizations Evaluation and Program Planning. Evaluation and Program Planning, 45, 110-118.
 • Thompson, J. R., Schalock, R. L., Agosta, J., Teninty, L., & Fortune, J. (2014). How the supports paradigm is transforming the developmental disabilities service system. Inclusion, 2, 86-99. doi: 10.1352/2326-6988-2.2.86
 • Thompson, J. R., Wehmeyer, M. L., Hughes, C., Shogren, K. A., Palmer, S. B., & Seo, H. (2014). The Supports Intensity Scale – Children’s Version. Inclusion, 2, 140- 149. doi: 10.1352/2326-6988-2.2.140
 • Vervliet, M., Lammertyn, J., Broekaert, E., Derluyn, I. (2014). Longitudinal follow-up of the mental health of unaccompanied refugee minors. European Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 23(5), 337-346. 
 • Vervliet, M. , Meyer DeMott, M., Jakobsen, M., Heir, T., Broekaert, E., Derluyn, I. (2014). The mental health of unaccompanied refugee minors on arrival in the host country. Scandinavian Journal of Psychology, 59, 33-37.

2013

 • Colpaert, K., De Maeyer, J., Broekaert, E., & Vanderplasschen, W. (2013). Impact of addiction severity and psychiatric comorbidity on quality of life of alcohol, drug and dual dependent persons in residential treatment. European Addiction Research, 19(4), 173-183.
 • De Maeyer, J., van Nieuwenhuizen, C., Bongers, I.L., Broekaert, E., & Vanderplasschen, W. (2013). Profiles of quality of life in opiate-dependent individuals after starting methadone treatment: a latent class analysis. International Journal of Drug Policy, 24(4), 342-350.
 • Morisse, F., Vandemaele, E., Claes, C., Claes, L,  & Vandevelde, S. (2013). Quality of Life in persons with intellectual disabilities and mental health problems: An explorative study. The Scientific World Journal, doi: 101155/491918.
 • van loon, J., Bonham, G., Peterson, D., Schalock, R.L., Claes, C., & Decramer, A. (2013). The Use of Evidence-Based Outcomes in Systems and Organizations Providing Services and Supports to Persons with Intellectual Disabilities. Evaluation and Program Planning, 36(1), 80-88.

2012

 • Claes, C., Van Hove, G., Vandevelde, S., van Loon, J., & Schalock, R.L. (2012). The Influence of Supports Strategies, Environmental Factors, and Client Characteristics on Quality of Life-Related Personal Outcomes. Research in Developmental Disabilities, 33, 96-103.
 • Claes, C., Vandevelde, S., Van Hove, G., van, Loon, J., Verschelden, G. & Schalock, R. (2012). Relationship between Self-Report and Proxy Ratings on Assessed Personal Quality of Life-Related Outcomes. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 9(3), 159-165.
 • van Loon, J.,  & Claes, C., Schalock, R. (2012). The development and use evidence-based instruments to measure quality of life and enhance organizational performance. Journal of Intellectual and Developmental Disabilities, 56(7-8), 797.
 • van Loon, J.,  & Claes, C., Schalock, R. (2012). The influence of environmental factors, personal characteristics and supports strategies on QOL-related personal outcomes. Journal of Intellectual and Developmental Disabilities, 56(7-8), 800.

2011

 • Claes, C. (2011). Inclusive Embedment of Person-centred Support: a Study of Critical Success Factors [doctoral dissertation]. Orthopedagogische Reeks Gent, Nr. 38. Gent: vzw OOBC Nieuwe Vaart. 
 • De Maeyer, J., Vanderplasschen, W., Camfield, L., Vanheule, S., Sabbe, B., & Broekaert, E. (2011). A good quality of life under the influence of methadone: A consumer perspective. International Journal of Nursing studies, 48, 1244-1257.
 • De Maeyer, J., Vanderplasschen, W., Lammertyn, J., van Nieuwenhuizen, C., & Broekaert, E. (2011). Domain-specific determinants of opiate-dependent individuals’ quality of life and the indirect effect of current heroin use. European Addiction Research, 17(4), 198-210.
 • De Maeyer, J., Vanderplasschen, W., Lammertyn, J., van Nieuwenhuizen, C., Sabbe, B., & Broekaert, E. (2011). Current quality of life and its determinants among opiate-dependent individuals five years after starting methadone treatment. Quality of Life Research, 20(1), 139-150.
 • Steel, R., Poppe, L., Vandevelde, S.,  Van Hove, G. & Claes, C. (2011). Family Quality of Life in 25 Belgian families: Quantitative and qualitative exploration of leisure, social and professional support domains. Journal of Intellectual Disability Research, 55, 1123-1135.
 • Van Nieuwenhuizen, Ch., Bongers, I.L., & Barendregt, C.S. (2011). Quality of life in youth forensic psychiatry. Tijdschrift voor Psychiatrie, 53(1), 90-91.

2010

 • Buntinx, W. H.E. & Schalock, R.L. (2010). Models of disability, quality of life, and  individualized supports: Implications for professional practice in intellectual disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 7(4), 283-294.
 • Claes, C., Van Hove, G., Vandevelde, S., van Loon, J., Schalock, R.L. (2010).  Person-centered  Planning: Analysis of Research and Effectiveness. Intellectual and Developmental Disabilities, 48(6), 432-453.
 • Claes. C., van Hove, G., van Loon, J., Vandevelde, S. & Schalock, R.L.. (2010). Quality of Life measurement: Eight principles for assessing Quality of Life-related personal outcomes. Social Indicators Research, 98(1), 61-72. 
 • De Maeyer, J., Vanderplasschen, W., & Broekaert, E. (2010). Quality of life among opiate-dependent individuals: A review of the literature. International Journal of Drug Policy, 21(5), 364-380. 
 • Wang, M., Schalock, R.L., Verdugo, M.A., & Jenaro, C. (2010).  Examining the factor structure and hierarchical nature of the quality of life construct. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 115(3), 218-233.
 • Thompson, J. R. (2010). Introduction to the Special Issue: Support needs assessment and planning for children and adults with intellectual disabilities. Exceptionality, 18, 165-167. doi: 10.1080/09362835.2010.513918.
 • van Loon, J., Claes, C., Vandevelde, S., Van Hove, G., Schalock, R.L. (2010). The Assessment of Individualized Support Needs and the Enhancement of Human Functioning.  Exceptionality, 18, 193-202.

2009

 • Claes, C., Van Hove, G., van Loon, J., Vandevelde, S., Schalock, R.L. (2009). Evaluating the inter-respondent (consumer vs staff) reliability and construct validity (SIS vs Vineland) of the Supports Scale in a Dutch sample. Journal of Intellectual Disability Research, 52(8-9), p766-766. 
 • Claes, C. (2009). The development of the Personal outcomes scale: measuring quality of life. Journal of policy and practice in intellectual disabilities, 6(2), 154
 • De Maeyer, J., Vanderplasschen, W., & Broekaert, E. (2009). Exploratory Study on Drug Users’ Perspectives on Quality of Life: More than Health-Related Quality of Life? Social Indicators Research 90(1), 107-126.
 • Van Nieuwenhuizen, Ch., & Nijman, H.L.I (2009). Quality of life of forensic psychiatric inpatients. International Journal of Forensic Mental Health, 8, 9-15. doi: 10.1080/14999010903014671.
 • Verdugo, M.A. & Schalock, R. L. (2009). Quality of life: From concept to future Applications in the field of intellectual disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 6(1), 62-64.
 • Thompson, J. R., Bradley, V., Buntinx, W. H. E., Schalock, R. L., Shogran, K. A., Snell, M. E., Wehmeyer, M. L., et al. (2009). Conceptualizing supports and the support needs of people with intellectual disability. Intellectual and Developmental Disabilities, 47, 135-146. doi: 10.1352/1934-9556-47.2.135

2008

 • Bouman, Y., Van Nieuwenhuizen, Ch., Schene, A.H., & Ruiter, C. de. (2008). Quality of Life of male outpatients with severe personality disorders or psychotic disorders: A comparison. Criminal Behaviour and Mental Health, 18, 279-291. doi: 10.1002/cbm. 
 • Claes, C. (2008). Leisure activities after deinstitutionalisation.  Journal of intellectual disability research, 52(8-9), 787.
 • Claes, C., van Hove, G., van Loon, J., Vandevelde, S., Holburn, S. (2008). Person centred planning (PCP) in a holistic framework of support strategies: A literature review. Journal of Intellectual Disability Research, 52(8-9), 791-791.
 • Claes, C., van Hove, G., van Loon, J., Vandevelde, S., Schalock, R.L. (2008). Evaluating reliability and construct validity of the Supports Intensity Scale in a Dutch sample. Journal of Intellectual Disability Research, 52(8-9), 766-766.
 • Schalock, R. L., Bonham, G. S., & Verdugo, M.A. (2008). The conceptualization and measurement of quality of life: implications for program planning and evaluation in the field of intellectual disabilities. Evaluation and Program Planning, 31(3), 181-190.
 • Thompson, J. R., Tassé, M. J., McLaughlin, C. A. (2008). The inter-rater reliability of the Supports Intensity Scale. American Journal on Mental Retardation, 113, 231-237. 
 • van Loon, J., van Hove, G., S., Schalock, R.L., Claes, C. (2008). Measuring quality of life: The complex process of development of the personal outcome scale. Journal of Intellectual Disability Research, 52(8-9), p789-789.

2007

 • Verdugo, M.A., Schalock, R.L., Gomez, L.E. & Arias, B. (2007). Developing multidimensional quality of life scales focusing on the context: The Gencat Scale. Siglo Cero, 38(4), 57-72.

2005

 • DeWaele, I., van Loon, J., van Hove, G., & Schalock, R. L. (2005). Quality of life vs. quality of care: Implications for people and programs. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 2(3/4), 229-239.
 • Schalock, R. L., Verdugo, M.A., Jenaro, C., Wang, M., Wehmeyer, M., Xu, J., & Lachapelle, Y. (2005).  A cross-cultural study of quality of life indicators. American Journal on Mental Retardation, 110(4), 298-311.
 • Schalock, R. L. (2005).  Introduction and overview to the special issue on quality of life. Journal of Intellectual Disability Research, 49(10), 695-698.
 • Thompson, J. R., & Ezell, D. (2005). Naming, defining, and classifying the condition (formerly?) known as mental retardation. Journal of Social Work in Disability and Rehabilitation, 4(3), 5-23. doi: 10.1300/J198v04n03_03.

2004

 • Schalock, R. L. (2004). The concept of quality of life: What we know and do not know. Journal of Intellectual Disability Research, 48(3), 203-216.

2002

 • Schalock, R. L., Brown, I. Brown, R., Cummins, R. A., Felce, D., Matikka, L., Keith, K. D., & Parmenter, T. (2002).  Conceptualization, measurement, and application of quality of life for persons with intellectual disabilities: Results of an international panel of experts. Mental Retardation, 40(6), 457-470.
 • Van Nieuwenhuizen, Ch., Schene, A.H., & Koeter, M.W.J. (2002). Quality of life in forensic psychiatry: an unreclaimed territory? International Review of Psychiatry, 14, 198-202. doi: 10.1080/0954026022014499 3
 • Thompson, J. R., McGrew, K. S., & Bruininks, R. H. (2002). Pieces of the puzzle: Measuring the personal competence and support needs of persons with intellectual disabilities. Peabody Journal of Education, 77(2), 23-39. Doi: 10.1207/S15327930PJE7702_4.
 • Thompson, J. R., Hughes, C., Schalock, R. L., Silverman, W., Tassé, M. J., Bryant. B., Craig, E., M., & Campbell, E. M. (2002). Integrating supports in assessment and planning. Mental Retardation, 40, 390-405. doi: 10.1352/0047- 6765(2002)040<0390:ISIAAP>2.0.CO;2.

2001

 • Van Nieuwenhuizen, Ch., Schene, AH., Koeter, M.W.J., & Huxley, P.J. (2001). The Lancashire Quality of Life Profile: Modification and psychometric evaluation. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 36, 36-44.
 • Wehmeyer, M. L. & Schalock, R. L.  (2001).  Self-determination and quality of life: Implications for special education services and supports.  Focus on Exceptional Children, 33, 1-16.

2000

 • Schalock, R. L. (2000).  Three decades of quality of life.  Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 15(2), 116-127.
 • Schalock, R.L., Bonham, G.S. & Marchand, C.B. (2000). Consumer based quality of life assessment: A path model of perceived satisfaction.  Evaluation and Program Planning, 23, 77-87.2001

1999

 • Schalock, R. L. (1999). The promises and challenges of the concept of quality of life.  Exceptionality Education Canada, 9(1 and 2), 61-82.

1998

 • Van Nieuwenhuizen, Ch., Schene, A.H., Boevink, W.A., & Wolf, J.R.L.M. (1998). The Lancashire Quality of Life Profile: First experiences in the Netherlands. Community Mental Health Journal, 34, 513-524.

1997

 • Van Nieuwenhuizen, Ch., Schene, A.H., Boevink, W.A., & Wolf, J.R.L.M. (1997). Measuring the quality of life of clients with severe mental illness. A review of instruments. Psychiatric Rehabilitation Journal, 20, 33-42. 

1995

 • Van Nieuwenhuizen, Ch., Schene, A.H., Boevink, W.A., & Wolf, J.R.L.M. (1995). Assessing quality of life in patients with severe mental illnesses: A top-down and bottom up method. Quality of Life Research, 4, 497

1994

 • Keith, K. D. & Schalock, R. L. (1994).  The measurement of quality of life in adolescence:  The Quality of Student Life Questionnaire.  The American Journal of Family Therapy, 22(1), 84 87.
 • Schalock, R. L., Lemanowicz, J. A., Conroy, J. W., & Feinstein, C. S. (1994). A multivariate investigative study of the correlates of quality of life.  Journal on Developmental Disabilities, 3(2), 59 73.
 • Schalock, R. L. (1994).  Quality of life, quality enhancement, and quality assurance: Implications for program planning and evaluation in the field of mental retardation and developmental disabilities.  Evaluation and Program Planning, 17(2), 121 131.

1993

 • Schalock, R. L. (1993).  Viewing quality of life in the larger context.  Australia and New Zealand Journal of Developmental Disabilities, 18(4), 201 208.
 • Schalock, R. L. (1993).  Quality of life:  Its conceptualization, measurement, and application. Community Bulletin (Australia), 17(1), 32 36.
 • Claes, C. & Vandevelde S. (2012). Using Evidence-based practices to enhance decision making – Exhibit 6.1. In Schalock, R.L., & Verdugo, M.A.  A leadership guide to today’s disabilities organizations. Baltimore/ London/ Sydney: Brooks Publishing.
 • De Maeyer, J., & Vanderplasschen, W. (2013). Treatment satisfaction and current quality of life of opiate-dependent individuals in outpatient substitution treatment. In Vanderlaenen, F., Vanderplasschen, W., Smet, V., De Maeyer, J., Buckinx, M., Van Audenhove, S., Ansseau, M., & De Ruyver, B. Analysis and optimization of substitution treatment in Belgium. Gent: Academia Press – Federaal Wetenschapsbeleid.
 • De Maeyer, J., Colpaert, K., De Schrijver, M., & Vanderplasschen, W. (2012). Mental health and quality of life of single versus poly drug users in psychiatric hospitals in Belgium. In Vanderplasschen, W., De Maeyer, J., Colpaert, K., Cogels, S., Rea, A., Dom, G., & Sabbe, B. Poly drug use and mental health (POLYMEH) among individuals presenting for substance abuse treatment. Gent: Academia Press – Federaal Wetenschapsbeleid.
 • Thompson, J. R., Bryant, B. R., Schalock, R. L., Shrogren, K. A., Tassé, M. J., Wehmeyer, M. L., … Silverman, W. P. (in press). Support Intensity Scale – Adult Version: User’s Manual. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities: Washington, DC.
 • Thompson, J. R., & Viriyangkura, Y. (2013). Supports and support needs. In M. L. Wehmeyer (Ed.), Oxford Handbook of Positive Psychology and Disability (pp. 317-337). Oxford University Press: Oxford, 
 • Thompson, J. R., Bryant, B., Campbell, E. M., Craig, E. M., Hughes, C., Rotholz, D. A., Schalock, R., Silverman, W., Tassé, M., & Wehmeyer, M. (2004). The Supports Intensity Scale (SIS): Users manual. Washington, DC: American Association on Mental Retardation.
 • Keith, K.D., & Schalock, R.L. (2000).  Cross-cultural perspectives on quality of life.  Washington, DC:  American Association on Mental Retardation.