Facebook Pixel Vorming - Hogeschool Gent
Foto Vorming

Vorming.

V

Vorming.

Bij het Expertisecentrum E-Qual kan je terecht voor praktijkgerichte en gespecialiseerde vormingen.

Emotionele ontwikkeling in
verbinding: Leertraject

Een ervaringsgericht leertraject gericht op het toepassen en integreren van diverse praktijkgerichte kaders met betrekking tot emotionele ontwikkeling. We vertrekken vanuit ingebrachte casussen, die we aan de hand van verschillende kaders waar deelnemers reeds mee werken zullen belichten. Daarna volgt een coachingstraject ‘op maat’.

Tijdens dit traject staan volgende vragen centraal:

  • Wie is mijn cliënt? Wat heeft hij nodig? Hoe verloopt onze relatie? 
  • Hoe kan ik zijn verbinding met zijn (gezins-)context erkennen en ondersteunen? 
  • Wie ben ik als teamcoach/begeleider? Wat heb ik nodig (eigen leerdoelen)?
  • Hoe kan ik als orthopedagoog/teamcoach begeleiders ondersteunen & hoe kan ik als begeleider verbindend samenwerken in mijn team?

Wil je meer weten over deze vorming? Neem dan contact op met Mieke Blontrock via mieke.blontrock@hogent.be.

Emotionele ontwikkeling in
verbinding: Lees- en intervisiegroepen

In deze opleiding zal je:

  • Zicht krijgen op de verschillende modellen & denkkaders binnen het boek. 
  • Nieuwe kennis en inzichten opdoen rond ‘emotionele verbinding’ door meningen te delen, af te toetsen en te leren van elkaar 
  • Komen tot integratie en verbinding van deze inhouden op de werkvloer: toepassing aan de hand van ingebrachte casussen

Wil je meer weten over deze vorming? Neem dan contact op met Mieke Blontrock via mieke.blontrock@hogent.be.