Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

E-QUAL TRAINING

Als begeleider van personen met een verstandelijke beperking streef je ernaar om je cliënt een zo hoog mogelijke individuele Kwaliteit van Bestaan te bezorgen.

De Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS) kan je hierbij helpen!
Het is een instrument dat inzicht geeft in de sterkere en zwakkere aspecten van iemands kwaliteit van bestaan en dat op basis van specifieke indicatoren de levenskwaliteit meet. Met de uitkomsten van dit instrument kan je de aard en intensiteit van de ondersteuning optimaliseren en zo de kwaliteit van bestaan bevorderen.

Deze E-QUAL training start met een introductie rond Kwaliteit van Bestaan, gevolgd door een intensieve training over de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal. 

We gaan in op de ontwikkeling van de POS en lichten ook de praktische werking van het instrument toe, o.a. de wijze van registratie en verwerking van de uitkomsten van de POS-C voor kinderen en adolescenten en de POS-A voor volwassenen.

Naast deze theoretische toelichting is de praktische inoefening in kleinere groepjes van het instrument een essentieel onderdeel van de training.

Kortom, een intensieve 2-daagse workshop met enthousiast makende uitkomsten!

Deze training is een initiatief van HOGENT-vakgroep Orthopedagogiek

Experten

Dr. Ilse Goethals is verbonden als lector aan de vakgroep Orthopedagogie en het expertisecentrum E-QUAL van de faculteit Mens en Welzijn van HOGENT. Zij doet binnen HOGENT onderzoek naar Kwaliteit van Leven.

Dhr. Remco Mostert is verbonden als kwaliteitsmedewerker aan Stichting Arduin en is Master Trainer Personal Outcomes Scale (POS). Hij interviewt dagelijks mensen over hun Kwaliteit van Bestaan.

Doelgroep

Begeleiders van kinderen, adolescenten en volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunen.

Praktisch

8 november en 6 december 2016
van 10u00 tot 16u00

HoGent 
Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 - gebouw C
9000 Gent

Kostprijs

Standaardticket €210 (voor 2 dagen)
Gratis voor leden HoGent-vakgroep orthopedagogiek 
www.fikket.com

Contact

Ilse.goethals@hogent.be