Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

TRAINING IN HET GEBRUIK VAN DE POS

Tweedaagse training in het gebruik van de POS

Als begeleider van personen met een verstandelijke beperking streef je ernaar om je cliënt een zo hoog mogelijke individuele Kwaliteit van Bestaan te bezorgen. De POS kan je hierbij helpen. De POS is een wetenschappelijk ontwikkeld instrument om Kwaliteit van Bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking te meten. Het is een instrument dat inzicht geeft in de sterkere en zwakkere aspecten van iemands kwaliteit van bestaan en op basis van specifieke indicatoren de levenskwaliteit kan meten. Op basis van de uitkomsten kan je de aard en intensiteit van de ondersteuning optimaliseren om zo de kwaliteit van bestaan te bevorderen.

Voor wie is de POS training?

 De POS training is voor iedere professional die ervaring heeft in het ondersteunen van personen met een verstandelijke beperking en die enigszins al getraind is in het afnemen en scoren van gedragsschalen.

Deze professional is iemand die rekening houdt met de culturele kenmerken van mensen met een verstandelijke beperking en weet dat antwoorden erg afhankelijk kunnen zijn van persoonlijke kenmerken, ervaringen en omstandigheden. 

De professional kan zich ook aanpassen, bijvoorbeeld met de taal die hij/zij gebruikt of de interviewtechnieken, door bijvoorbeeld prompts te gebruiken of alternatieve of ondersteunende vormen van communicatie te zoeken.

Wie zijn de trainers?

Remco Mostert
Remco is kwaliteitsmedewerker / POS-interviewer werkzaam bij Stichting Arduin in Nederland. Als Master POS trainer geeft hij regelmatig training in binnen- en buitenland. Naast het interviewen met de POS, interviewt hij ook mensen over hun ondersteuningsbehoefte aan de hand van de SIS (Supports Intensity Scale). Een ander gebied waarbij hij betrokken is betreft de ontwikkeling van een (vereenvoudigd) persoonsgericht ondersteuningsplan.  

Ilse Goethals
Ilse is als lector en onderzoeker verbonden aan de vakgroep Orthopedagogie en het expertise centrum E-QUAL. Zij ondersteunt Remco bij zowel het theoretische gedeelte als bij het oefengedeelte van de POS trainingen. 

Co-trainers
Voor het praktisch inoefenen van de POS doen wij beroep op de medewerking van een aantal co-trainers/self-advocates. De co-trainers geven daarnaast ook feedback aan de interviewers.

Praktisch

Neem een kijkje op de agenda om te zien wanneer de volgende POS-training georganiseerd wordt.