Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VORMING IN DE POS VOOR KINDEREN

Vorming in de POS voor kinderen (½ dag)

De POS-C 2.0 voor kinderen en adolescenten tussen de 6 en 18 is in feite een nieuw ontwikkeld instrument op basis van hetzelfde format als de POS-A, maar met een eigen ontwikkelingstraject. 

Voor wie is de POS training? 

Deze vorming is enkel voor mensen die reeds de intensieve POS-training van anderhalve dag hebben gevolgd en dus reeds gecertificeerd POS-interviewer zijn. 

Het is voor mensen die ervaring heeft in het ondersteunen van kinderen en/of adolescenten met een verstandelijke beperking en die enigszins al getraind is in het afnemen en scoren van gedragsschalen. 

Deze professional is iemand die rekening houdt met de culturele kenmerken van mensen met een verstandelijke beperking en weet dat antwoorden erg afhankelijk kunnen zijn van persoonlijke kenmerken, ervaringen en omstandigheden. 

De professional kan zich ook aanpassen, bijvoorbeeld met de taal die hij/zij gebruikt of de interviewtechnieken, door bijvoorbeeld prompts te gebruiken of alternatieve of ondersteunende vormen van communicatie te zoeken.

Wie zijn de trainers?

Remco Mostert
Remco is kwaliteitsmedewerker / POS-interviewer werkzaam bij Stichting Arduin in Nederland. Als Master POS trainer geeft hij regelmatig training in binnen- en buitenland. Naast het interviewen met de POS, interviewt hij ook mensen over hun ondersteuningsbehoefte aan de hand van de SIS (Supports Intensity Scale). Een ander gebied waarbij hij betrokken is betreft de ontwikkeling van een (vereenvoudigd) persoonsgericht ondersteuningsplan.  

Programma: 
•    De ontwikkeling van het instrument
•    Toelichting bij de domeinspecifieke items
•    Registreren, scoren en verwerken van de informatie van de POS-C

Praktisch

Neem een kijkje op de agenda om te zien wanneer de volgende POS-training georganiseerd wordt.