Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding algemeen

Een koepel voor iedereen

Alumni HoGent is de alumniwerking voor alle oud-studenten of alumni van HOGENT. Alumni HoGent bewerkstelligt een levenslange band en een gevoel van trots en samenhorigheid door het verbinden van alumni, studenten en vrienden met HOGENT en met elkaar.

Doelstellingen

Alumni HoGent werkt met drie hoofddoelstellingen:

  • verbondenheid
  • service en voordelen
  • samenwerking en een interactieve rol

Verbondenheid

De band met HOGENT (en haar juridische voorlopers) behouden en elkaar leren kennen over departementen, faculteiten en de oude instellingen heen. Dat doen we door onze oud-studenten bij evenementen, producten en diensten van HOGENT te betrekken en hen uit te nodigen voor allerlei activiteiten.

Samenwerking en interactieve rol

We willen onze oud-studenten aanspreken om een interactieve rol te vervullen ten voordele van HOGENT. We denken dan in het bijzonder aan accreditatie, kwaliteitsbewaking, curriculumontwikkeling, jobvoorbereiding en begeleiding.

Concreet kunnen oud-studenten feedback geven op bijvoorbeeld onze curricula in het kader van kwaliteitsbewaking en banden met het werkveld. Ze kunnen ook stageplaatsen aanbieden en/of stagiairs begeleiden, jobs aanbieden of werknemers zoeken of optreden als informant en 'getuige' voor de studenten en derden.

 

Vacatures

Recente vacatures kunnen geraadpleegd worden op de vacaturepagina.