Foto De ziel van de stiel: sociaal werk

De ziel van de stiel van het sociaal werk.

D

De samenleving ziet sociale problemen steeds meer als het gevolg van individuele schuld en ongeval. Mensen die ‘het’ niet op eigen kracht halen en in een sociaal vangnet terechtkomen, spreekt men steeds meer aan op hun individuele verantwoordelijkheid. Toverwoorden zijn dan emancipatie en empowerment.

Tegelijk vervagen de grenzen rond de verantwoordelijkheid en het mandaat van sociaal werkers. Hoe moet het sociaal werk zich profileren en positioneren in deze woelige tijden? En waar vindt het ankerpunten om die keuzes te verantwoorden?

De ziel van de stiel helpt je een visie te creëren, waardoor je het maatschappelijk werk kan positioneren.

Met deze vorming willen we verwoorden wat voor elke maatschappelijk assistent een bijna intuïtief weten is. Het is wat sociaal werkers ‘de buik’ noemen, ‘practice wisdom’: de scherpzinnige combinatie van intuïtie, intellect, ervaring en engagement. Dit bijna onuitgesprokene is de 'ziel van de stiel' (Verbruggen, 2007).

Expert

Agnes Verbruggen is maatschappelijk assistente, sociologe en juriste en auteur van diverse werken. Ze is actief als lector sociologie en beroepsethiek aan HOGENT en is bovendien erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken. Ook geeft ze vorming, ondersteuning en supervisie aan teams en hun managers in het sociaal werkveld. Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar het maatschappelijke en normatieve aspect van het beroep van maatschappelijk assistenten.

Lesvorm

Onze experts stemmen hun aanbod af op je specifieke noden en cases en komen bij jou ter plaatse.

Doelgroep

Sociaal werkers

Maximale groepsgrootte

In onderling overleg

Contact

agnes.verbruggen@hogent.be