Foto Ethische knopen in sociaal werk

Ethische knopen in het sociaal werk.

E

Als sociaal werker moet je bij de uitoefening van je vak onvermijdelijk beslissingen nemen die impact hebben op iemand. Die beslissingen zijn niet alleen gestoeld op theoretische inzichten, methodische ervaringen en correcte toepassingen van regels en codes. Ook vanuit moreel oogpunt dien je ze verdedigbaar te vinden.

Het gaat er niet alleen om dat je als sociaal werker je job goed doet, maar dat je ook het goede kiest in een concrete situatie. Het sociaal werk versterkt pas indien het zich bewust is van die ethische grondslag én indien het daarop ook aanspreekbaar is.

Programma

Tijdens deze sessies pogen we de dialoog over beroepsethiek te bevorderen door een gedeelde taal te ontwikkelen. Ons centraal uitgangspunt is DenK, een denkkader dat vlot toepasbaar is in de concrete casuïstiek van de beroepspraktijk. Dit is ruim getest en bewees zijn nut voor vele ervaren praktijkwerkers en studenten sociaal werk. Deze praktische tool helpt je als sociaal werker om te gaan met morele dilemma’s die je dagelijks tackelt. Het vormt een richtlijn die het nemen van die beslissingen structureert.

Via praktijkvoorbeelden en vragen scherpen we de gevoeligheid voor ethische kwesties in het sociaal werk aan en maken we die ook zichtbaar en bespreekbaar.

Deze sessie is gestoeld op het gelijknamig boek waarvan je lesgever Agnes Verbruggen medeauteur is. Lees alvast de recensie op Sociaal.Net.

Expert

Agnes Verbruggen is maatschappelijk assistente, sociologe en juriste en auteur van diverse werken. Ze is actief als lector sociologie en beroepsethiek aan HOGENT en is bovendien erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken. Ook geeft ze vorming, ondersteuning en supervisie aan teams en hun managers in het sociaal werkveld. Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar het maatschappelijke en normatieve aspect van het beroep van maatschappelijk assistenten.

 

Lesvorm

Onze experts stemmen hun aanbod af op je specifieke noden en cases en komen bij jou ter plaatse.

Doelgroep

Sociaal werkers

Maximale groepsgrootte

In onderling overleg

Contact

agnes.verbruggen@hogent.be

Een klant getuigt.

T. Miserez, psycholoog bij vzw Blij Leven blikt uiterst tevreden terug op de samenwerking met HOGENT. Blij Leven is een voorziening Bijzondere Jeugdzorg. MFC Meetjesland,een initiatief van Blij Levengeeft dan weer hulp aan jongeren en hun gezinnen in problematische leefsituaties. De hulp wordt aangeboden via trajecten op maat van de cliënt en zijn context.

Aanpak
De lesgever Agnes Verbruggen schetste een duidelijk theoretisch kader omtrent de ethiek van de hulpverlener. Haar ervaring en enthousiasme speelden een grote rol in de mate waarin de vorming als zinvol werd ervaren. Daarenboven sloot de vorming goed aan bij de realiteit en de knopen van het dagelijks werk van de hulpverlener. Teamleden konden onmiddellijk de link leggen tussen actueel casuswerk en het theoretisch kader van de vorming. Dit werkte zeer ondersteunend. Er was op de vorming zeer veel ruimte voor debat en inbreng van de teamleden. Door de manier van aanpak en de inhoudt van de sessie, werden onze deelnemers gestimuleerd om veel vragen te stellen. Medewerkers gingen zo tijdens de vorming actief nadenken over hun werk.

Praktische samenwerking
De samenwerking verliep uiterst vlot. HOGENT informeerde ons duidelijk en de contacten tussen de lesgever, de verantwoordelijke en mezelf verliepen aangenaam, vlot en correct. We waren steeds op de hoogte van alle afspraken en alle contacten. Ook de organisatie van de training is feilloos verlopen. We willen dan ook nog een moment met de medewerkers organiseren om hierop terug te komen. Wanneer er zich in de toekomst nog opportuniteiten voordoen, zullen we zeker en vast opnieuw met HOGENT in zee gaan. 

Kiezen uit het aanbod dienstverleningen
Deze teamtraining Ethische knopen in het sociaal werk zagen we als een mooie opportuniteit om samen over het werk na te denken. Omdat ons team bestaat uit medewerkers met verschillende opdrachten (residentiële begeleiders, contextbegeleiders en stafleden) zochten we naar een vorming die iedereen zou aanspreken. Onze voorkeur ging hierbij uit naar een overkoepelend thema, dat los stond van een achtergrondtheorie omtrent het werken met jongeren en hun context. Bovendien worden we in de sector steeds meer geconfronteerd met het thema ‘Verontrusting’, thema dat dit jaar aan bod kwam tijdens interne vormingsmomenten voor contextbegeleiders. De vorming ‘Ethische knopen in sociaal werk’ sloot daar zeer dicht op aan.