Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BEDRIJFSHULPVERLENER

 

Expertiseportaal

Neem een kijkje op ons expertiseportaal voor een overzicht van onze expertise.

Bedrijfshulpverlener

Wat te doen als je collega plots in elkaar zakt en niet meer reageert? Of wat als iemand op de werkvloer hevig bloedt, een brandwond oploopt of in ademnood geraakt? Wanneer een van je collega’s of werknemers gekwetst raakt bij een (werk)ongeval of een trauma oploopt, zal de bedrijfshulpverlener hem of haar kunnen bijstaan om de gevolgen ervan te beperken. Met de nodige parate kennis op zak kan de hulpverlener voorkomen dat de opgelopen letsels verergeren in afwachting van gespecialiseerde hulp wanneer die nodig blijkt.

Werkgevers, bedrijven en scholen zijn tenslotte gebonden aan heel wat wettelijke voorschriften waaraan ze moeten voldoen. Deze zijn afhankelijk van de risico’s die voortvloeien uit de activiteiten van je organisatie. Zodra er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen, moet er een gebrevetteerd bedrijfshulpverlener beschikbaar zijn.

De opleiding ‘bedrijfshulpverlener’ van HOGENT is erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Naast de theoretische opleiding is er uitgebreid tijd voor praktische toepassingen, situatiesimulaties en oefeningen. Daarbij gebruiken we diverse didactische hulpmiddelen zoals reanimatiepoppen, AED-trainers, verbandmateriaal, ... Indien gewenst stemmen we deze opleiding af op de specifieke behoeften en mogelijke risico’s op jullie werkvloer.

HOGENT organiseert ook de verplichte jaarlijkse vervolgopleidingen, nodig om de geldigheid van het attest van ‘bedrijfshulpverlener’ te verlengen (wettelijke verplichting volgens KB van 15.12.2010 aangevuld met het KB van 09.03.2014.

Je instructeurs zijn experts met jarenlange beroepservaring in zowel de verpleegpraktijk als het lesgeven. Ze beschikken ruimschoots over didactische vaardigheden en middelen om je wegwijs te maken in eerstehulpverlening.

Al onze trainingen voldoen aan de recentste ERC-richtlijnen (European Resuscitation Council www.erc.edu).

Je ontvangt een officieel attest.

Doelgroep

Werkgevers, bedrijven, organisaties en instellingen die wettelijk verplicht zijn hulpverleners aan te duiden.

Maximale groepsgrootte

15

Contact

marc.dhaeze@hogent.be

In de basisopleiding ‘bedrijfshulpverlener’ (16 uur) komen volgende modules aan bod:

Basisprincipes
eerste hulp

 • de rol van de hulpverlener
 • basishygiëne
 • juiste analyse van de situatie
 • zorgen voorafgaand aan de evacuatie en procedure

Ondersteuning van de
vitale functies

 • acties in geval van bewusteloosheid
 • ademhalingsproblemen
 • cardiovasculaire problemen

Eerste hulp in geval
van andere aandoeningen

 • vergiftiging
 • bloedingen
 • verwondingen
 • brandwonden