Foto Ho Ho Hodometer!

Ho-ho-hodometer.

H

De leerlingen ontwerpen en programmeren een appliĀ­catie voor het bijhouden van de afgelegde weg voor smartphone en tablet. Hiervoor wordt gebruikĀ­gemaakt van HTML5, CSS en JavaScript.

Datum

Na onderling overleg

Doelgroep

Zesde jaar ASO. Deze workshop richt zich niet alleen tot leerlingen uit informaticaopleidingen maar tot alle leerlingen met een zekere interesse in technologie en IT.


Kostprijs

Gratis


Duur

2 uur


Locatie

Campus Schoonmeersen of campus Aalst


Maximaal aantal leerlingen

15