Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

OVERZICHT WORKSHOPS KLIMAX

 

Studiekeuzebegeleider?

Wil je je leerlingen helpen in hun studiekeuze? Geef hen dan zeker ook ons aanbod aan open lessen en infomomenten door.

Bekijk het aanbod

Aardrijkskunde Workshop 1: I drive a clean car!

Tesla, BMW, Volkswagen, Hyundai, Mercedes... Stuk voor stuk zijn ze producenten van de auto van de toekomst. De zogenaamde elektrische auto’s verschijnen steeds vaker in het straatbeeld.
Ze rijden op elektrische energie, waardoor geen schadelijke stoffen uit de motor komen. Er hangt een wolk van positiviteit rond de elektrische wagen, maar is dit werkelijk wel zo? Zijn zulke nieuwe wagens wel zo goed voor het milieu als er beweerd wordt? In onze workshop gaan we dieper graven, op zoek naar onderliggende problematieken.

Aardrijkskunde Workshop 2: Eten is weten  /  (h)eerlijk eten

Er wordt tegenwoordig veel geconsumeerd in de westerse wereld. Maar wat houdt dat eigenlijk allemaal in? Deze workshop wil aan de leerlingen tonen dat consumptie meer is dan pizza's eten of het gepaste dieet volgen. Van de sojaproductie in Zuid-Amerika tot het transport, de productie en de verpakking van al onze voedingswaren. Wat zit hier allemaal achter en waar gaat het naartoe? Met dit alles en met het oog op de gezondheid van ons allen, willen we de leerling bewust maken van al onze eetgewoonten. Want... Eten is weten!

Biologie Workshop Anima-world

Bewijs dat je een duurzame denker bent, voltooi de opdrachten en red zoveel mogelijk bedreigde dieren! Vanuit de problematiek van bedreigde diersoorten vertrekken we naar diverse thema’s omtrent duurzame ontwikkeling. Ons doel is niet alleen om leerlingen te sensibiliseren maar hen ook aan te zetten om zelf acties te ondernemen. Door hun deelname aan een actief spel krijgen de leerlingen een brede kijk op de samenhang  tussen de bedreigde diersoorten, de klimaatproblematiek, de schaarste aan grondstoffen, watervervuiling en zoveel andere aanverwante actuele thema’s.

Economie Workshop 1 Love food, hate waste!

Teveel voedsel wordt verspild, terwijl terzelfdertijd op de aarde honger wordt geleden.
Wij, toekomstige leraren, zijn hierover verontwaardigd en willen via een leerrijke en interactieve workshop de leerlingen kennis laten maken met de verschillende oorzaken en gevolgen van voedselverspilling! We blijven echter niet bij de pakken zitten en bedenken samen creatieve oplossingen!

Economie Workshop 2 Save the planet, save water!

Overal ter wereld is er water nodig! Water is een basisbehoefte en speelt bijgevolg een grote rol in ons dagelijks leven en in de economie. Echter de watervoorraden raken altijd maar meer uitgeput. Wat zijn de oorzaken en wat zijn de mogelijke gevolgen? Welke rol kunnen de mensen, bedrijven en overheden hierin spelen om het tij te keren? In een interactieve workshop gaan wij samen op onderzoek om een antwoord  te vinden op deze boeiende vragen.

De 2 workshops voor economie kaderen in het vak en werken aan de volgende Voeten uit context 4 (omgeving en duurzame ontwikkeling):
- Herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid;
- Zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen;
- Zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren;

PAV Workshop: The t-shirt on your back

H H H Hot topic. Duurzame ontwikkeling is nu meer dan ooit een hot topic. Milieubewustzijn is meer en meer een attitude aan het worden, maar we zijn er nog lang niet.
Erkenning van het probleem is stap 1, het bewust worden van je eigen ecologische voetafdruk stap 2 en doelgericht handelen is stap 3. We leven in het "nu", maar vergeten te zorgen voor de toekomstige generaties en staan onvoldoende stil bij de gevolgen voor ons milieu in de “toekomst”.
We willen besparen op heel wat vlakken, ook op onze consumptie. Hoe meer we kunnen besparen, hoe beter. Meer kledij voor minder geld?! Maar hoe bestaat het dat we voor enkele ettelijke euro’s een T-shirt kunnen dragen? Is er dan toch een keerzijde aan de medaille ? Wij nemen je mee naar de onderwereld van de kledingfabricage.
Ons milieu, onze verantwoordelijkheid?!

VV Workshop: Een ochtend in de badkamer.

‘Het is weer eens ochtend. We moeten ons weer eens klaar maken voor school. Eerst een boterham eten en een chocomelk drinken en dan hop naar de badkamer. Ik kijk eens rond in de badkamer en ik zie daar een deodorant staan, een tube tandpasta liggen, scheerschuim staan en een stuk zeep liggen. Ineens denk ik bij mijzelf, hoe worden deze producten toch allemaal gemaakt? Dit wil ik toch weleens onderzoeken? Hoe duurzaam zijn deze producten?’ Rond dit verhaal willen wij de leerlingen van de 2de graad een inzicht geven in de weg die een product aflegt en de impact op mens en milieu. Dit doen we door middel van een leuke, creatieve en zeer leerzame workshop.