Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 20 01
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

GESELECTEERDE PROJECTEN

 

Engage: Small things matter

Het fonds 'Engage: small things matter’ draagt niet alleen bij aan een betere maatschappij, 
maar bouwt ook mee aan de toekomst van geëngageerde en betrokken jongeren.
Hieronder vind je de geselecteerde projecten van 2018.

Meer info over het fonds Engage

Annelie to Malawi for Habitat

Eind april vertrek ik met Habitat for Humanity naar Malawi (Afrika). Habitat is een organisatie die mensen een dak boven hun hoofd wil geven. Vorig jaar ging ik mee op bouwreis naar Guatemala waar we met een groep van vijftien mensen hielpen om een huis te bouwen. Tussendoor vonden we nog tijd om drie fornuizen te bouwen voor andere families.

Dit jaar gaan we met Habitat naar Afrika. Omdat we er als vrijwiller meewerken, kunnen we elk extra duwtje in de rug gebruiken. Ik verzamelde al zo'n 40 % van de 2.800 euro die nodig is voor de reis. Een deel van dat bedrag gaat trouwens naar de bouw van een extra huisje. Alles wat ik bovenop de 2.800 euro inzamel, komt de werking van Habitat for Humanity ten goede.

Boys bring brooms to the yard!

Mijn artistieke praktijk focust zich op het opnieuw vertellen van vrouwenverhalen uit de (kunst) geschiedenis. Hoe gaan we om met het superieur gedrag tegenover vrouwen in publieke en private ruimtes? Ik onderzoek hoe in het verleden deze problematiek werd benaderd en geef de relevantie ervan aan voor vandaag. Dit doe ik door ruimtes te activeren.

In Boys bring brooms to the yard! vertel ik het verhaal over een groep vrouwen die in 1918 als symbolische actie de straat gingen vegen. “Wanneer we willen dat er iets verandert in de positie van de vrouw in de wereld, moeten we nu iets doen!”. Door hun interventie boden ze ons een schone lei aan. Nu, 100 jaar later, ervaren we dat deze schone lei niet genoeg is gebruikt.

Ik wil zelf actie ondernemen. Daarom ga ik met een groep vrouwen (momenteel een zeventigtal) naar locaties waar ik problematische situaties ervaarde en verhalen hoorde van andere vrouwen. Deze aangetaste en negatief beladen omgevingen transformeren we in een schone lei door het hernemen van de (veeg)interventie. Na de performance is de omgeving een neutrale zone waar een echte dialoog kan ontstaan. Een klein gebaar met een utopisch toekomstbeeld.

Aan elke performance gaat een workshop vooraf waarbij we technieken leren om daadwerkelijk iets te veranderen. Ik plan vijf performances in Gent en één in Kortrijk en Brugge.

Mantelhart

De zorg voor mensen met dementie is niet te onderschatten, juist daarom zijn mantelzorgers een onmisbare schakel in die zorg. Het begrip mantelzorg evolueerde de voorbije decennia dan ook positief en de mantelzorgers kunnen op steeds meer erkenning rekenen. Maar ook mantelzorgers kunnen vaak wat extra ondersteuning gebruiken. Het vinden van juiste info en hulpbronnen is er één voorbeeld van. Daarom wil ik in het kader van mijn stage en bachelorproef de app Mantelhart ontwikkelen.

Mantelhart wordt een informatieve en kwalitatieve applicatie om mantelzorgers van personen met dementie een houvast te bieden in het zorgproces. De bedoeling is om alle belangrijke en praktische informatie  te bundelen op één plaats. Er is zo'n grote hoeveelheid aan informatie over tal van facetten dat mantelzorgers soms door de bomen het bos niet meer zien. Mantelhart, de app die ik in samenwerking met Alexander Loquet en mijn stageplaats WZC Sint-Eligius ontwerp, zal helder en duidelijk alle informatie toegankelijk maken.  

ToeDoe

ToeDoe staat voor “Tout Doux” (heel zacht) en “To Do” (te doen: activiteit). Zachtjes aan terug naar het 'actieve leven'. Dankzij ToeDoe kunnen chronisch zieken zachte, eerlijke kwaliteitsproducten (vegan chocolade truffels, herbruikbare zakdoeken, natuurlijke zepen, kaarsen, …) ontwerpen, maken en verkopen. Met de opbrengst willen we de werking van ToeDoe verder uitrollen.

Het werk-experiment ToeDoe wil een toonzaalmodel zijn waar chronisch zieken en langdurig werkonbekwamen een werkplatform vinden dat hun amibtie stimuleert:

  • ze vinden er speelruimte (incubator/bakermat), als tussenstap naar het reguliere arbeidscircuit;
  • ze komen er vrijblijvend en op hun eigen ritme;
  • ze treffen er collega’s (sociaal contact);
  • ze worden uitgedaagd om met hun creativiteit naar buiten te komen;
  • ze bouwen opnieuw professionele werkervaring op;
  • ze gaan er met een eigen project aan de slag, volgen het van a tot z op, leren de vereiste vaardigheden ongedwongen aan.  

Danzkij die positieve spiraal die ToeDoe wil creëren, leren ze terug op eigen tempo hun plaats innemen in de maatschappij.

De herinnering doet opnieuw beleven

Mijn project brengt sfeermuziek bij mensen die om een of andere reden niet in staat zijn concerten bij te wonen. We richten ons vooral tot rust- en verzorgingstehuizen, gevangenissen en gehandicapteninstellingen. Zo hopen we de bewoners een aangename namiddag te bezorgen en vooral het verleden te laten herbeleven, want recordar es volver a vivir (de herinnering doet opnieuw beleven).