Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ALGEMENE INFO

Studeren met een functiebeperking? Het kan aan HOGENT!

Het aantal studenten met een functiebeperking dat zich inschrijft en kenbaar maakt in het hoger onderwijs, stijgt elk jaar. Ook aan HOGENT tekent deze tendens zich al enkele jaren af.

De HoGent engageert zich ertoe om voor al haar studenten een optimale onderwijsomgeving te creëren zodat alle studenten gelijke onderwijskansen krijgen. Enerzijds kiest de HoGent voor een structureel, inclusief diversiteitsbeleid, anderzijds voorziet ze ook in specifieke ondersteuningsmogelijkheden voor studenten met een functiebeperking.

Voor wie?

Studenten met een functiebeperking. We onderscheiden volgende subgroepen:

 • Motorische functiebeperking
 • Auditieve functiebeperking
 • Visuele functiebeperking
 • Chronische ziekte
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Psychiatrische functiebeperking
 • Overige functiebeperkingen
 • Meervoudige functiebeperkingen
Begeleiding op maat

De studietrajectbegeleider bekijkt samen met de student wat de mogelijke impact is van de functiebeperking op de onderwijssituatie. We willen elke student gelijke onderwijskansen bieden en vanuit deze inclusieve gedachte stellen we op maat van de student individuele onderwijs- en examenmaatregelen op.

Hoe individuele onderwijs- en examenmaatregelen aanvragen?

Maak een afspraak met je studietrajectbegeleider om je verdere aanvraag te bespreken.

Welke attest breng je mee?
 • Studenten, ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), brengen een van bewijs van inschrijving mee.
 • Studenten met erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap brengen het attest van erkenning mee.

Voor alle andere studenten hangt de attestering af van het type functiebeperking. Dit is ofwel een attesteringsbundel of een onderzoeksverslag. Hieronder vind je een overzicht:

 • Studenten met een leerstoornis (dyslexie of dyscalculie) brengen een onderzoeksverslag mee. De studietrajectbegeleider bekijkt met het Aanspreekpunt Student & functiebeperking (UGent) of de documenten voldoen aan de vooropgestelde criteria. Indien het verslag van de leerstoornis niet voldoet, dan wordt een gratis hertesting geadviseerd.
 • Studenten met een motorische beperking: attesteringsbundel Motorische functiebeperking laten invullen door (behandelend) arts
 • Studenten met een auditieve beperking: attesteringsbundel Audititieve functiebeperking laten invullen door (behandelend) arts
 • Studenten met een visuele beperking: attesteringsbundel Visuele functiebeperking laten invullen door (behandelend) arts
 • Studenten met een chronische ziekte: attesteringsbundel Chronische ziekte laten invullen door (behandelend) arts
 • Studenten met een autismespectrumstoornis: attesteringsbundel Autismespectrumstoornis laten invullen door (behandelend) psychiater, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog
 • Studenten met een aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis: attesteringsbundel Aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteit-stoornis laten invullen door (behandelend) psychiater, neuroloog, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog
 • Studenten met een psychiatrische functiebeperking: attesteringsbundel Psychiatrische functiebeperking laten invullen door een (behandelend) psychiater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog

Voor andere functiebeperkingen, gelieve eerst contact op te nemen met je studietrajectbegeleider.