Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

UITWISSELINGSSTUDENT MET EEN FUNCTIEBEPERKING

Internationale mobiliteit met een functiebeperking

Een buitenlandse ervaring is een enorme meerwaarde voor je studie. Wellicht heb je heel wat vragen over studeren of stage lopen in het buitenland met een functiebeperking. Geen nood! We helpen je graag op weg.

Op de pagina Buitenland vind je algemene info over studeren en stage lopen in het buitenland. Hieronder zetten we specifieke informatie over internationale mobiliteit met een functiebeperking op een rijtje.

Iedereen mobiel

EPOS wil studenten en docenten met een functiebeperking aanmoedigen om meer deel te nemen aan de klassieke Erasmusmobiliteit en aan Erasmus Intensieve Programma’s. Daarvoor zijn er twee specifieke aanmoedigingsmaatregelen uitgewerkt: enerzijds kan een persoon met een functiebeperking een voorbereidend bezoek doen, anderzijds kan een persoon met een functiebeperking extra middelen krijgen bovenop de Erasmusbeurs voor extra onkosten die de buitenlandse mobiliteit met zich meebrengt. 

Het Erasmus Student Network ging in 2013 van start met het project ‘MapAbility’. Op de website http://exchangeability.esn.org/ vind je praktische informatie over de toegankelijkheid van hoger onderwijsinstellingen en hun dienstverlening. De focus ligt hierbij op de fysieke toegankelijkheid van de gebouwen en de omgeving.

Ook op de website van het Europese LINK-Netwerk vind je heel wat concrete informatie over internationale mobiliteit met een functiebeperking.

 

Indivduele onderwijs- en examenmaatregelen

Bespreek met je studietrajectbegeleider welke maatregelen mogelijk zijn in het kader van je studies in het buitenland.

En vergeet niet: jouw studietrajectbegeleider is je eerste aanspreekpunt! Ook met algemene vragen over studeren of stage lopen in het buitenland met een functiebeperking kan je bij hem of haar terecht.
 

Welke ondersteuning biedt Student & Functiebeperking UGent?

Voor uitgaande uitwisselingsstudenten:

 • informeren over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking in het buitenland
 • contacten leggen met verantwoordelijken van de ‘disability service’ van de gastinstelling
 • de student ondersteunen bij het samenstellen van een aanvraagdossier voor een extra beurs bij het Nationaal Erasmusagentschap, EPOS vzw (België) 
 • vertalen van de adviesbrief met wenselijke, al dan niet aangepaste, onderwijs- en examenmaatregelen.

Voor instromende uitwisselingsstudenten:

 • bevragen en in kaart brengen van ondersteuningsnoden en financiële omkadering vanuit thuisinstelling/thuisland
 • prospectie van de haalbaarheid van de uitwisselingsvraag in samenspraak met de opleiding
 • de organisatie van onderwijsgebonden mobiliteit én van (aangepaste) huisvesting met specifieke aandacht voor het creëren van ‘veilige huisvesting’ i.s.m. studentenvoorzieningen
 • de ondersteuning bij het informeren van lectoren en medestudenten in het kader van de introductie van de student, op vraag
 • de opmaak van een advies op maat van redelijke maatregelen, op vraag
 • de student vooraf op bij zijn aankomst informeren en wegwijs maken
 •  individuele begeleiding en – opvolging, op vraag


Welke ondersteuning biedt de directie Studentenvoorzieningen?

 • Financiële ondersteuning bij functiebeperkinggerelateerde en/of studiegebonden kosten
 • Financiële ondersteuning bij internationale mobiliteit (bv.: voorschot op Erasmustoelage, extra voorschot op studietoelage, ondersteuning in extra studiekost,…
 • Psychosociale ondersteuning (doorverwijzing binnen Psynet)
 • Algemene informatie en advies (studietoelagen, studentenjobs, …)