Wanneer gediscussieerd wordt over een opleiding en haar toekomst wordt regelmatig een onderwijskundig jargon gebruikt dat niet tot het dagelijks taalgebruik behoort. Ter ondersteuning van een eenduidige communicatie tussen alle betrokkenen (collega's, studenten, werkveld, ...) is het daarom belangrijk de meest gebruikte onderwijskundige begrippen in het hoger onderwijs helder en eenvoudig te omschrijven. Hiertoe werd dit glossarium ontwikkeld op basis van een gegronde literatuurstudie.

Er werd tevens gestreefd naar gebruiksvriendelijkheid: wie op zoek is naar de juiste omschrijving van een onderwijskundig begrip kan dit intikken in het bovenstaande zoekvenster of kan op basis van de beginletter van een onderwijskundige term op zoek gaan in het genoteerde alfabet naar de nodige uitleg. Er wordt alvast gehoopt dat transparantie in onderwijskundig woordgebruik de dialoog rond onderwijs zal stimuleren.