Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

ALTIJD ONDERWEG. VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN OP DE BETEKENIS VAN HET VERLANGEN

Afbeelding Altijd onderweg. Verschillende perspectieven op de betekenis van het verlangen

Als we de foto’s en berichten die we posten op sociale media mogen geloven, dan hebben we een uitermate ontspannend en boeiend leven waarin we zonder zorgen onze verlangens kunnen najagen én bevredigd zien. Het beeld dat we de wereld laten zien, staat echter in schril contrast met de toenemende gevallen van burn-out, depressies, stress, etc. We komen tijd te kort omdat we aan van alles en nog wat tijd willen of moeten spenderen. We verlangen veel maar zijn onbevredigbaar.

Deze studiedag kwam in eerste instantie tot stand vanuit de bezorgdheid dat het verlangen van de westerse mens de speelbal is geworden van een aantal krachten die niet zo eenvoudig te identificeren zijn. Mensen leven en werken in een schijnbare vrijheid - men kan ogenschijnlijk zijn eigen verlangen zonder problemen nastreven - terwijl in werkelijkheid het verlangen misschien al lang beteugeld is.

De studiedag “Altijd onderweg. Verschillende perspectieven op de betekenis van het verlangen” wil meer inzicht bieden in dit verlangen. Welke functie vervult het verlangen? Is er een verschil met een (economische) behoefte? Wanneer verglijdt een verlangen naar een obsessie? Kunnen we spreken van een cultureel verlangen? Wat betekent het verlangen in de context van de hulpverlening? En schuilt er in de kunst ook een verlangen?

De deelnemers aan de studiedag ontvangen het gelijknamige boek 'Altijd onderweg' en kunnen de tentoonstelling ‘Schitterend Verlangen’ aan het eind van de studiedag bezoeken. Volgende auteurs hebben een bijdrage aan het boek geleverd: Christian Van Kerckhove, Jean Paul Van Bendegem, Peter Walleghem, Liesbet De Kock, Peter Mertens, Rogier De Langhe, Jo Van Den Berghe, Barbara
Raes, Frederik De Preester en Rik Pinxten.

Programma

9:15 welkomstwoord door Christian Van Kerckhove (HoGent, Mix!t)
9:30 Jean Paul Van Bendegem (VUB, Wijsbegeerte)
10:10 Peter Walleghem (HoGent, Psychologie)
10:50 Pauze
11:10 Peter Mertens (PVDA, Economie)
11:50 Jo Van Den Berge (KUL, Architectuur)
12:30 Lunch
13:15 Rik Pinxten (UGent, Antropologie)
14:00 Vera De Boeck (curator ‘Schitterend Verlangen’)

Praktisch

17 november 2017 - 9.15 - 16.00 uur
MAS, Museum aan de stroom, Zaal 9 Beaufort Banketting
Hanzestedenplaats 1
2000 Antwerpen

Kostprijs

  • Standaardticket: €65

Ticket boeken

Contact

fmw.studiedagen@hogent.be


ANNULERING De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Bij het uitblijven van een storting na betalingsherinnering zal de HoGent genoodzaakt zijn een bindende factuur op te zenden.
Wanneer je zelf annuleert, wordt het inschrijvingsgeld voor deze dag niet terugbetaald, noch worden er creditnota’s opgemaakt. Iemand mag wel in jouw plaats de workshop bijwonen, indien je dit vooraf doorgeeft aan fmw.studiedagen@hogent.be
Bij het niet bereiken van een minimum aantal inschrijvingen, zal HoGent zich genoodzaakt zien deze workshop te annuleren. Je zal daarvan per e-mail tijdig op de hoogte gebracht worden. Alleen in dit geval zal het reeds betaalde inschrijvingsgeld teruggestort worden. BEELDVORMING Inschrijven op deze pagina betekent ook dat je je ermee akkoord verklaart dat je gefotografeerd en/of gefilmd kan worden tijdens deze publieke studiedag. Mocht je hier niet mee akkoord gaan, contacteer ons op fmw.studiedagen@hogent.be