Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

HEDENDAAGS BEWEGINGSONDERWIJS, IN ELKE LES EEN BOBBELBAAN!

Afbeelding Hedendaags bewegingsonderwijs, in elke les een bobbelbaan!

In het hedendaags bewegingsonderwijs staan belangrijke principes centraal die aansluiten bij zowel aanvaarde theorieën (oefening baart kunst) als bij de nieuwste theorieën over motorisch leren, met name:

  • foutloos leren
  • leren met externe focus
  • differentieel leren

Deze visie nemen we mee bij de uitwerking van onze lessen lichamelijke opvoeding in de basisschool. Hierbij staat het werken in 3 zones centraal waarbij in élke les de bobbelbaan een prominente plek inneemt. Een bobbelbaan is een zachte hindernisbaan; daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan de vele differentiatiemogelijkheden.

Je krijgt uiteraard de mogelijkheid tot het stellen van vragen na de workshop.

Deze studiedag is een initiatief van de HoGent-vakgroep Pedagogiek en Didactiek

Experts

Elly van Hyfte en Eline Coppens

Doelgroep

leerkrachten LO in het basisonderwijs

Praktisch

18 april 2018 - 8.30 - 12.30 uur
HoGent
Campus Schoonmeersen - sporthal
Sint-Denijslaan 251
9000 Gent

Kostprijs

  • Standaardicket: €80
  • Reductieticket Alumni: €70

Ticket boeken

Contact

eline.coppens@hogent.be

elly.vanhyfte@hogent.be


ANNULERING
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Bij het uitblijven van een storting na betalingsherinnering zal de HoGent genoodzaakt zijn een bindende factuur op te zenden.
Wanneer je zelf annuleert, wordt het inschrijvingsgeld voor deze dag niet terugbetaald, noch worden er creditnota’s opgemaakt. Iemand mag wel in jouw plaats de workshop bijwonen, indien je dit vooraf doorgeeft aan fmw.studiedagen@hogent.be
Bij het niet bereiken van een minimum aantal inschrijvingen, zal HoGent zich genoodzaakt zien deze workshop te annuleren. Je zal daarvan per e-mail tijdig op de hoogte gebracht worden. Alleen in dit geval zal het reeds betaalde inschrijvingsgeld teruggestort worden.
BEELDVORMING
Inschrijven op deze pagina betekent ook dat je je ermee akkoord verklaart dat je gefotografeerd en/of gefilmd kan worden tijdens deze publieke studiedag. Mocht je hier niet mee akkoord gaan, contacteer ons op fmw.studiedagen@hogent.be