Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

HEDENDAAGS BEWEGINGSONDERWIJS, IN ELKE LES EEN BOBBELBAAN!

Afbeelding Hedendaags bewegingsonderwijs, in elke les een bobbelbaan!

In het hedendaags bewegingsonderwijs staan belangrijke principes centraal die aansluiten bij zowel aanvaarde theorieën (oefening baart kunst) als bij de nieuwste theorieën over motorisch leren, met name:

  • foutloos leren
  • leren met externe focus
  • differentieel leren

Deze visie nemen we mee bij de uitwerking van onze lessen lichamelijke opvoeding in de basisschool. Hierbij staat het werken in 3 zones centraal waarbij in élke les de bobbelbaan een prominente plek inneemt.

Een bobbelbaan is een zachte, zeer gevarieerde en intensieve hindernisbaan.
Kinderen kunnen zelf ontdekken en uitzoeken hoe ze hindernissen nemen of hoe verder geraken. Plezier is hierbij de motiverende factor en de kinderen kunnen dus presteren op hun eigen niveau.
De leerkracht heeft een coachende rol, stimuleert de verkenningsdrang van de leerlingen en voorkomt risicovol gedrag. Je krijgt als leerkracht meer ruimte om te observeren en in te zetten op differentiatie zodanig dat àlle kinderen uitgedaagd worden, plezier beleven, succes ervaren en leren.
Tijdens deze dag brengen we je de basisprincipes bij en gaan we praktisch aan de slag. Uiteraard heb je de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Deze studiedag is een initiatief van de HoGent-vakgroep Pedagogiek en Didactiek

Experts

Elly van Hyfte en Eline Coppens

Beide lesgevers zijn lector in de lerarenopleiding van de HoGent en beschikken dus ruimschoots over de ervaring en didactische vaardigheden om je hier wegwijs in te maken. Bovendien zijn ze pioneers in het omzetten van het originele en uiterst succesvolle Nederlandse model naar een model voor Vlaanderen. Daarvoor werken ze erg nauw samen met de grondleggers van de Bobbelbaan.
Zij 'vertalen’ de Vlaamse leerplandoelen voor bewegingsonderwijs naar de methode Basislessen, zoals ze die nu ook al implementeren in de bacheloropleiding basisonderwijs. 

Lees meer over de Bobbelbaan en de rol van Elly en Eline.

Doelgroep

leerkrachten LO in het basisonderwijs

Praktisch

18 april 2018 - 8.30 - 12.30 uur
HoGent
Campus Schoonmeersen - sporthal
Sint-Denijslaan 251
9000 Gent

Kostprijs

  • Standaardicket: €80
  • Reductieticket Alumni: €70

Ticket boeken

Contact

eline.coppens@hogent.be

elly.vanhyfte@hogent.be


ANNULERING
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Bij het uitblijven van een storting na betalingsherinnering zal de HoGent genoodzaakt zijn een bindende factuur op te zenden.
Wanneer je zelf annuleert, wordt het inschrijvingsgeld voor deze dag niet terugbetaald, noch worden er creditnota’s opgemaakt. Iemand mag wel in jouw plaats de workshop bijwonen, indien je dit vooraf doorgeeft aan fmw.studiedagen@hogent.be
Bij het niet bereiken van een minimum aantal inschrijvingen, zal HoGent zich genoodzaakt zien deze workshop te annuleren. Je zal daarvan per e-mail tijdig op de hoogte gebracht worden. Alleen in dit geval zal het reeds betaalde inschrijvingsgeld teruggestort worden.
BEELDVORMING
Inschrijven op deze pagina betekent ook dat je je ermee akkoord verklaart dat je gefotografeerd en/of gefilmd kan worden tijdens deze publieke studiedag. Mocht je hier niet mee akkoord gaan, contacteer ons op fmw.studiedagen@hogent.be