Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

INFONAMIDDAG EMOTIONELE ONTWIKKELING IN VERBINDING

Afbeelding Infonamiddag Emotionele ontwikkeling in verbinding

Infonamiddag
Emotionele ontwikkeling in verbinding.

Dinsdag 29 januari 2019 - Gent

Infonamiddag over het leertraject over de verbinding tussen orthopedagoog, team, kinderen en jongeren (en hun context). Deze infosessie voor geïnteresseerden biedt uitleg en praktische informatie over wat je mag verwachten. Heb je vragen dan beantwoordt het team die graag. Na het infomoment kan je je kandidatuur voor het traject inzenden en selecteert het begeleidend team 8 duo's.

Inschrijven voor 21 januari 2019. Mail naar jolien.verhasselt@hogent.be.

Dat het erg zinvol is om begeleiders te ondersteunen en te coachen bij het werken met kwetsbare cliënten in uitdagende omstandigheden bleek uit de resultaten van het HOGENT-onderzoek Emotionele ontwikkeling in verbinding. De emotionele verbinding tussen begeleiders en cliënten bevordert ten slotte:

  • de kwaliteit van leven van de cliënten 
  • het welbevinden van de begeleiders

Om onze inzichten en ervaren succesfactoren verder te verankeren en te verspreiden, liep in 2017-2018 een leertraject voor duo’s die werken met cliënten met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. In 2019 zetten we een soortgelijk leertraject op dat zich richt tot duo’s uit organisaties in de jeugdzorg. 

Doel leertraject

Emotionele verbinding met kinderen, jongeren en hun context is het streefdoel. Concepten zoals emotionele ontwikkeling, mentaliseren, hedendaagse autoriteit en emotionele beschikbaarheid krijgen doorheen dit traject een unieke plaats binnen de ondersteuning.

In dit ervaringsgericht leertraject vertrekken we vanuit ingebrachte casussen zodat je de opgedane kennis onmiddellijk kan linken aan je praktijk. Daarna volgt een coachingstraject op maat, geïnspireerd op het coachingmodel emotionele ontwikkeling in verbinding.

Lees de boekrecensie met meer info en context op Sociaal.net

 

Geïnteresseerden met onderstaand profiel of hun leidinggevenden zijn welkom op het infomoment. Na het infomoment kan je je kandidatuur inzenden en selecteert het begeleidend team 8 duo's. Het leertraject richt zich op ervaren:

  • orthopedagogen/psychologen
  • begeleiders/contextwerkers

Deze duo's werken in hun praktijk met kinderen of jongeren met emotionele en gedragsproblemen en hun context. Selectie van deelnemers gebeurt met oog voor diversiteit van doelgroep en denkkaders. Geselecteerden nemen ook hun team en ruimere organisatie mee in het traject.

Inschrijven voor 21 januari 2019.
Mail naar jolien.verhasselt@hogent.be.

Infomoment

Dinsdag 29 januari 2019
14:00 - 16:00 u.

Campus Schoonmeersen
Sporthal, lokaal 0.027
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent

Praktisch info leertraject

Maandelijkse sessies van maart 2019 tot en met februari 2020
Onderbreking in juli en augustus

Stel je nu al kandidaat voor het leertraject

Mail je motivatie naar jolien.verhasselt@hogent.be.