Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

METHODEVALIDATIE EN CHEMOMETRIE IN HET LABORATORIUM

Afbeelding Methodevalidatie en chemometrie in het laboratorium

Methodevalidatie en chemometrie in het laboratorium

Donderdag 20 en vrijdag 21 september 2018 - Gent

Ticket boeken

 
Deel 1: donderdag 20 september

Tijdens het eerste deel van deze tweedaagse workshop focussen we op een aantal basisbegrippen en basistechnieken van de statistische dataverwerking en krijg je meer inzicht in de kwantitatieve aspecten achter (biologische) laboratoriumtesten.
We passen deze technieken toe op casussen uit het laboratorium en maken oefeningen in Excel. Deze dag is m.a.w. interessant voor iedereen die van ver of dichtbij te maken heeft met statistiek in een laboratoriumomgeving.

Deel 2: vrijdag 21 september

Tijdens het tweede deel van deze tweedaagse workshop wordt er dieper ingegaan op de data-analyse en de validatie in de laboratoria. Deze dag staat dan ook in het teken van de gespecialiseerde validatie waarbij men vooral zal toespitsen op de validatie (cfr ISO-norm) opgelegd voor medische en klinische laboratoria. Wie dus de basiskennis statistische dataverwerking in het labo al onder de knie heeft of wie de eerste workshop methodevalidatie en chemometrie volgde, kan zich nu verder specialiseren.

Bekijk het detailprogramma

 

Voor Deel 1 is geen specifieke voorkennis vereist (basiskennis en de specifieke statistiek nodig voor methodevalidatie wordt ingeoefend en/of opgefrist); dus de workshop is bedoeld voor iedereen die in het laboratorium van ver of dichtbij te maken heeft met statistiek.

Personen die reeds Deel 1 van de workshop volgden of professionelen in het labo en de industrie die reeds eerder betrokken waren bij validaties of statistische gegevensverwerking in een labo-omgeving kunnen deelnemen aan Deel 2.

Je ontvangt een attest van deelname.
EU-credits voor laboratoriumtechnologen en een accreditatiecertificaat voor artsen.

BVLT logo

Donderdag 20 en vrijdag 21 september 2018
8.30  - 16.30 uur

Campus Schoonmeersen 
Gebouw B
Voskenslaan 270
9000 Gent

Meer info over onze bereikbaarheid

 

logo Alliantiefonds


ANNULERINGSVOORWAARDEN Bij het niet bereiken van een minimumaantal inschrijvingen, zal HoGent zich genoodzaakt zien deze workshop te annuleren. Je zal daarvan per e-mail tijdig op de hoogte gebracht worden. Je inschrijvingssom storten we in dat geval terug. Restituties kan je alleen aanvragen door in te loggen via je Eventbrite-account onder de rubriek Tickets.