Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

NAAR EEN NIEUW ALCOHOLBELEID IN BELGIË?

Afbeelding Naar een nieuw alcoholbeleid in België?

25.04.2019
GentInschrijven

Naar een nieuw alcoholbeleid in België?

Is er in België nood aan een nieuw alcoholbeleid? Centraal tijdens de studiebijeenkomst staat de presentatie van de aanbevelingen van twee recente onderzoeksprojecten aangaande de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie en de regulering van alcoholmarketing. Aansluitend op de presentatie van de onderzoeken geven drie gezondheidsexperts hun visie op het huidige en toekomstige alcoholbeleid.

 

Programma
8.30 uur Registratie
9.00 uur Introductie
Tom Decorte
(Hoogleraar Criminologie aan Universiteit Gent, Directeur Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek)
9.10 uur Presentatie aanbevelingen studie naar 'de Wet van 2009 over het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren' (ALCOLAW)
Tina van Havere 
(Lector Orthopedagogie aan HOGENT)

In het kader van het ALCOLAW-project is onderzoek gedaan naar de impact van het veranderen van de leeftijdsgrens op gezondheidstrends van Belgische, adolescente groepen. Op basis van secundaire data-analyses, een survey bij jongeren en interviews met verschillende stakeholders (café-uitbaters, controleurs, ...), formuleren de onderzoekers meer dan 20 beleidsaanbevelingen.
9.40 uur

Presentatie aanbevelingen studie 'Assessment van alternatieve modellen voor de regulering van alcoholmarketing in België' (ALMOREGAL)
Ruben Kramer 
(Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek aan Universiteit Gent)

Tijdens deze studie is gekeken naar de wijze waarop alcoholmarketing in België en in zes andere Europese landen (Finland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Polen en het Verenigd Koninkrijk) wordt gereguleerd. Op basis van een analyse van de reguleringsmodellen in deze landen, en interviews met 20 Belgische belanghebbenden en experts inzake marketing, volksgezondheid en alcoholbeleid wordt in deze studie een advies voor een “best fit design” voor België uitgebracht.

10.10 uur Koffiepauze
10.30 uur Reflectie VAD - Een Alcohol Plan: een noodzakelijk kader voor verschillende beleidsmaatregelen
Marijs Geirnaert (Directeur VAD)

Het afgelopen decennium is alcohol opnieuw op de voorgrond getreden als belangrijke problematiek. De consumptie van alcohol is wijdverspreid in België en leidt in bepaalde gevallen tot problematisch gebruik en schade aan derden. Om de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik te reduceren is een alcoholplan als beleidskader nodig dat inzet op verschillende beleidsmaatregelen.
10.50 uur Reflectie Univers Santé - Alcool: les jeunes savent pourquoi!
Martin De Duve (Directeur Univers Santé asbl)

Veel jongeren hebben al eens alcohol geconsumeerd voordat ze de gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Verleidelijke productverpakkingen, promoties en reclamecampagnes beïnvloeden niet alleen het consumptiegedrag van volwassenen, maar ook van minderjarigen. Deze vaststelling roept vragen op over hoe overheid, private actoren en jongeren met alcohol kunnen en moeten omgaan.
11.10 uur Reflectie Hoge Gezondheidsraad - Aanbevelingen om de gezondheidsrisico's van alcohol te beperken.
Frieda Matthys
(MD, PhD aan de Vrije Universiteit Brussel, werkgroep 'low risk drinking' Hoge Gezondheidsraad)

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft op basis van de wetenschappelijke literatuur en het oordeel van experten een richtlijn geformuleerd met aanbevelingen voor de algemene bevolking om de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik te beperken. Om de impact van deze richtlijn te vergroten, raadt de HGR bovendien aan om de richtlijn te combineren met andere maatregelen die bedoeld zijn om het aanbod te beperken. Voor een reëel effect op de bevolking moeten deze maatregelen worden gecombineerd, volgehouden op lange termijn en zich tot de hele bevolking richten.
11.30 uur Vragen en antwoorden
12.00 uur Informele lunch
13.00 uur Einde

 

Belanghebbenden uit de verslavings- en gezondheidszorg, vertegenwoordigers uit de alcohol-, marketing- en horecasector, beleidsmakers en onderzoekers die werken rond de thema’s alcohol(beleid) en marketing, en andere deskundigen en belanghebbenden die interesse hebben voor dit onderwerp.

Je kan je hier inschrijven.

Donderdag 25 april 2019
9.00 - 13.00 uur

Zebrastraat 32
9000 Gent

Ondergrondse parking: New Zebra, Gustaaf Callierlaan 231 (1 euro per uur)

Openbaar vervoer
- Halte Gent Leeuwstraat
- Vanaf Gent-Sint-Pieters met bus 55, 70, 71, 72, 76, 77, 78
- Vanaf Gent Dampoort met bus 70, 71, 72, 76, 78