Foto Op feiten gebaseerde besluitvorming: inzichten in Fact-Based Decision Making

Op feiten gebaseerde besluitvorming.

Inzichten in Fact-Based Decision Making

In tijden waarin fake news hoogtij viert, is gefundeerde besluitvorming moeilijker en tegelijk noodzakelijker dan ooit. Die tendens zal in de toekomst alleen toenemen. Willen we onzekerheid vermijden, dan moeten we prioriteiten stellen en de koers van de feiten kiezen.

Om inzichten te krijgen over de status en maturiteit van Fact-Based Decision Making werd een maturiteitsmodel ontwikkeld dat toelaat te komen tot een routeplan naar maturiteit in besluitvorming. Graag nodigt HOGENT je uit op het afsluitend event waar het grootschalig onderzoek bij 550 ondernemingen zal worden gepresenteerd.

Programma

  • 18.00 uur: Ontvangst
  • 18.30 uur: Presentatie nieuw maturiteitsmodel door onderzoeker Dries Van Nieuwenhuyse
  • 19.00 uur: Toepassing van het maturiteitsmodel bij een groeibedrijf Oxidiaan met maturiteit ‘beginner’ door ir. Stijn Boeren
  • 19.10 uur: Toepassing van het maturiteitsmodel bij een volwassen bedrijf met maturiteit ‘intermediair’ door Frederik Arnauw
  • 19.20 uur: Toepassing van het maturiteitsmodel bij een volwassen bedrijf met maturiteit ‘advanced’ door Kenneth Van den Bergh
  • 19.30 - 21.00 uur: Receptie

Sprekers

Dries Van Nieuwenhuyse is researcher Fact-Based Decision Making aan HOGENT.

Stijn Boeren is bedrijfsleider bij Oxidiaan.

Frederik Arnauw is Consultant Strategic Business Solutions bij Vandelanotte

Kenneth Van den Bergh is BICC Manager & Member of Credendo Digital Circle Information Technology bij Credendo.

Praktisch

Woensdag 20 november
Stadscampus Aalst
Arbeidstraat 14
9300 Aalst

Inschrijven

Deelname is gratis.
Bevestig je aanwezigheid tegen maandag 18 november.