Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding TALK

Ticket boeken

Gratis symposium TALK

Met het oog op inclusief onderwijs werd het TALK - programma ontwikkeld. Het is een programma gericht op het stimuleren en optimaliseren van de taalontwikkeling, schoolrijpheid en welbevinden van kleuters uit de derde kleuterklas.

Om een betere instap in het lager onderwijs te realiseren versterkt TALK de taal en (voorbereidende) schoolse vaardigheden. Die hebben op hun beurt dan weer een impact op de sociaal-emotionele vaardigheden.

Het programma is erop gefocust betere slaagkansen te ontwikkelen voor en bij te dragen tot het sociaal welbevinden van de deelnemende kleuters met zwakke taalvaardigheid of taalachterstand.

Maak kennis met TALK !

1. een online testmodule
2. een klasprogramma voor de derde kleuterklas 
3. een ouderprogramma

Tijdens dit symposium doen de onderzoekers en ontwikkelaars hun programma uit de doeken. Je krijgt dus informatie uit eerste hand, kan al het materiaal inzien en ze gidsen je stap voor stap door het online platform. Uiteraard staan ze je graag te woord als je vragen hebt. 

Deze dag biedt je een duidelijk beeld op de achtergrond en noodzaak van dit stimuleringsprogramma. Je ontdekt de logische bouwstenen van TALK en krijgt duidelijk inzicht in de onderzoeksbevindingen. Deelnemers krijgen bovendien het volledige werkpakket mee naar huis. Met al deze tips en info op zak kan je zo aan de slag!

Programma
 • Voorstelling en kadering ‘TALK-Erasmus Plus Project’
 • Taal en leren: de relatie tussen taal- en leerstoornissen enerzijds en sociaal welbevinden anderzijds
 • Omgaan met een meertalige en multiculturele context in de kleuter- en lagere school anno 2019: achtergronden en praktijkgerichte adviezen
 • Voorstelling TALK-programma: 
  1. Een online-tool voor onderzoeken van taal- en voorschoolse vaardigheden
  2. Een trainingsprogramma voor taalvaardigheid en schoolrijpheid in de derde kleuterklas
  3. Een ouderprogramma om ouderbetrokkenheid te verhogen bij de ontwikkeling van taal en schoolrijpheid
  4. Het TALK-onlineplatform voor leerkrachten
 • Bespreking onderzoeksresultaten + toekomstplannen (English spoken)
 

Alle geïnteresseerden en in het bijzonder

 • directies en leerkrachten kleuter- en lager onderwijs,
 • zorgcoördinatoren,
 • SES- en zorgleerkrachten,
 • ondersteuners,
 • orthopedagogen,
 • CLB-medewerkers, …
Organiserende partners

TALK, ontwikkeld door onderzoeksteams uit drie participerende instellingen van het Erasmus Plus Project:

 • HOGENT, België 
 • Asociatia Specialistilor in Terapia Tulburarilor de Limbaj din Romania, Romanië
 • Progetto Crescere Soc. Coop. Soc., Italië

Onder leiding van prof. dr. Marinella Majorano van de universiteit van Verona.

 

Deelnemen kan gratis na registratie. Deelnemers krijgen bovendien het volledige werkpakket mee naar huis.

Toch verhinderd? Geef dan je ticket vrij zodat je plaats beschikbaar is voor andere geïnteresseerden.

Datum en locatie

vrijdag 21 ,juni 2019
8.30 uur - 14u

De Wijnaert
Geraard de Duivelstraat 5
9000 Gent

Download de flyer

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN Bij het niet bereiken van een minimumaantal inschrijvingen, zal de organisator zich genoodzaakt zien deze activiteit te annuleren. Je zal daarvan per e-mail tijdig op de hoogte gebracht worden. Je inschrijvingssom storten we in dat geval terug.