Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

TRAINING PERSONAL OUTCOMES SCALE (POS)

Afbeelding Training Personal Outcomes Scale (POS)

Ticket boeken

Quality of Life: Training Personal Outcomes Scale (POS) voor volwassenen (POS-A) en voor kinderen en adolescenten (POS-C)

Tweedaagse training: donderdag 22 november en 13 december

Als begeleider van personen met een verstandelijke beperking streef je ernaar om je cliënt een zo hoog mogelijke individuele Kwaliteit van Bestaan te bezorgen. De Personal Outcomes Scale kan je hierbij helpen!

De POS is een instrument dat inzicht geeft in de sterke en zwakke aspecten van iemands kwaliteit van bestaan en op basis van specifieke indicatoren de levenskwaliteit meet. Met de uitkomsten kan je de aard en intensiteit van de ondersteuning optimaliseren en zo de kwaliteit van bestaan bevorderen.

Deze E-QUAL-training start met een introductie rond Kwaliteit van Bestaan, gevolgd door een intensieve training over de POS. We gaan in op de ontwikkeling van het instrument en lichten ook de praktische werking ervan toe, onder andere de wijze van registratie en verwerking van de uitkomsten van de POS-C voor kinderen en adolescenten & de POS-A voor volwassenen.

Daarenboven bekijken we domeinspecifieke vragen. Naast deze theoretische toelichting is de praktische inoefening in kleinere groepjes een essentieel onderdeel van de training. Kortom, een intensieve workshop met enthousiast makende uitkomsten!

donderdag  22 november 2018 en 13 december 2018
9.30 - 16 uur

Sporthal HOGENT
Eventlokaal 0.027

Campus Schoonmeersen
Sint-Denijslaan 251
9000 Gent

Inschrijven

Begeleiders van kinderen, adolescenten en volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunen.

Dhr. Remco Mostert is verbonden als kwaliteitsmedewerker aan Stichting Arduin en is Master Trainer Personal Outcomes Scale (POS). Hij interviewt dagelijks mensen over hun Kwaliteit van Bestaan.