online versie

Hoofdafbeelding HoGent-nieuwsbrief
 • onderwijs >>
 • nieuws & agenda >>
 
 • campusnieuws>>
 • miscellania etceteria >>
 
onderwijs
Overzicht
 • Afstandsonderwijs op 22 december vindt de studiedag 'Afstandsonderwijs' plaats in gebouw G op campus Mercator (Henleykaai 84, Gent). Het thema afstandsonderwijs wordt er vanuit diverse perspectieven belicht: organisatie, lector, student, wetenschap, werkveld, overheid.
   
 • Internationalisering geregeld rapporteert de dienst Internationalisering via deze nieuwsbrief over haar activiteiten, beleidsbeslissingen, projecten, ...
nieuws & agenda
overzicht
prijzen & awards
 • Prijs masterproef Bram De Vos en Jochen Couvreur (studenten Toegepaste Ingenieurswetenschappen) hebben met hun masterproef de Studieprijs van de Belgische Betongroepering ontvangen. Zij winnen daarmee 1250 euro, en ze krijgen die op de Concrete Day op 8 december.
overzicht
campusnieuws
 • Kerstblok van 2 tot 6 januari zijn resto D en bibliotheek Bytes & Books open van 9 tot 17 uur. Speciaal voor de blokkende kerststudent!
   
 • Kerstmarkt vergeet op 16 december zeker niet naar de kerstmarkt te komen op campus Schoonmeersen! De opbrengst gaat integraal naar een project van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips: een staptocht met begeleiding voor ouders van jongeren met een drugproblematiek. Wie zelf ook een kraampje wil uitbaten, kan zich nog inschrijven via studentenraad@hogent.be tot en met 7 december.
overzicht
miscellania etceteria
 • De stad Gent is op zoek naar de Gentse Ondernemer 2012. Een ondernemer die van Gent houdt, omdat Gent hem of haar goesting geeft om hier te ondernemen, goesting om groter te worden, goesting om zaken te doen. We zoeken ondernemers die door hun enthousiasme anderen goesting geven om te ondernemen, kortom de perfecte ambassadeurs van het Gentse bedrijfsleven.

  Stuur je kandidatuur in en misschien word jij Dé Gentse Ondernemer 2012. Kandidaten kunnen zich inschrijven voor de Gentse ondernemer of Dé Studentondernemer. In maart 2012 worden zes kandidaten verkozen in één van de volgende categorieën: de Gentse Ondernemer, de starter, de duurzame ondernemer, de innovatieve/creatieve ondernemer, de authentieke Gentse Ondernemer en de studentondernemer.
 • Kastor is een leeronderneming van de HoGent die verschillende originele voorwerpen in hout vervaardigt. Het bedrijf werd in 2010 opgericht door Flor en Jakob, twee studenten agro- en biotechnologie: groenmanagement.
   
 • Kijk uit voor de stille moordenaar CO 'De stille moordenaar' sluipt als een dief binnen in de huiskamer of je kot. CO (koolstofmonoxide) is een heel giftig gas dat vrijkomt bij de onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen (hout, kolen, gas, petroleum en stookolie). Alleen elektrische verwarmingstoestellen en radiatoren van de centrale verwarming kunnen geen CO afgeven. CO is reukloos, kleurloos en niet-irriterend, zodat je niet merkt dat het in je kot aanwezig is. Dit maakt het natuurlijk extra gevaarlijk.
Hogeschool Gent - Dienst Communicatie & Cultuur