Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DIENSTMEDEDELINGEN DIRECTIE PERSONEEL EN ORGANISATIE

Loopbaanonderbreking

Als gevolg van de federale maatregelen in verband met loopbaanonderbreking heb je als personeelslid van het onderwijs vanaf 1 januari 2012 recht op 60 maanden volledige loopbaanonderbreking en op 60 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking. Hierbij zijn ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor medische bijstand en voor palliatieve zorgen niet meegerekend.

Vroeger had personeel recht op 72 maanden volledige respectievelijk gedeeltelijke loopbaanonderbreking. Met gedeeltelijke loopbaan wordt halftijds of 1/5 bedoeld. De mogelijkheid om de loopbaan met 1/5 te onderbreken is in voege sedert 1 september 2011. Voor meer info kunt u terecht bij uw dossierbeheerder bij de directie Personeel en Organisatie.

Digitale loonbrieven

Vanaf februari 2012 zullen alle contractuele werknemers van de HoGent hun loonbrief maandelijks digitaal ontvangen. Ook de fiscale fiche 218.10 zal digitaal worden bezorgd. Iedereen ontvangt hierover in de loop van februari een persoonlijk mailbericht met alle nodige uitleg via zijn of haar HoGent-mailadres. Voor meer info kunt u terecht bij uw dossierbeheerder.