Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ONDERNEMEN IN HET CVO VAN DE HOGENT

Afbeelding Ondernemen in het CvO van de HoGent

Ondernemen is vandaag bijna overal aanwezig in het onderwijs. De overheid vraagt om hier nog meer op in te spelen omdat het ondernemingsvermogen van onze KMO’s een belangrijke pijler vormt voor de Vlaamse economie. Ook Europa schenkt hier uitermate veel aandacht aan opdat het op wereldvlak competitief zou kunnen blijven meedraaien.

Vanuit het onderwijs rijst echter de vraag hoe dit alles kan worden doorgevoerd als er steeds meer wordt bespaard op onderwijzend personeel en onderzoek en er bovendien niet concreet wordt aangegeven hoe dat 'ondernemen' dan kan worden aangepakt binnen de bestaande lessen en de beperkte lesuren.

Wat is dat 'ondernemen' dan wel en moeten alle leerkrachten zich nu weer omscholen of hun taken inleveren aan externen, die wel wat ervaring hebben, maar niet pedagogisch zijn opgeleid? Moeten andere vakken sneuvelen om ondernemende vaardigheden een plaats te kunnen bieden binnen het curriculum?

NEEN!

Er hoeft immers geen enkel vak te sneuvelen om ondernemerszins en ondernemende vaardigheden in te voeren. Docenten hoeven geen extra cursussen te volgen of zelf ondernemende projecten te starten. Onderzoekers hoeven niet plots ondernemers te worden en studenten met interesse voor 'ondernemen' hoeven niet direct doorgestuurd te worden naar de grotere intermediaire organisaties.

Er is hulp!

Binnen de Hogeschool Gent is er een Centrum voor Ondernemen (CvO), dat ondersteunend optreedt voor al deze partijen en het onderwijzend personeel bijstaat!

Wist je dat …

 • docenten die binnen het curriculum een vak aanbieden waarbij ze in aanraking komen met ‘ondernemen’ een beroep kunnen doen op het CvO om meer praktijk in hun lessen te brengen?
 • onderzoekers die onderzoek voeren rond ondernemerschap, ondernemersinitiatieven in het onderwijs, ondernemerszin, internationaal ondernemen, overnemen en overlaten van een zaak, creativiteit, trends of andere topics heel wat kennis en contacten kunnen vergaren via het CvO? Dat ze bovendien voor het steeds belangrijkere luik valorisatie een beroep kunnen doen op het CvO?
 • potentiële student-ondernemers doorgezonden kunnen worden naar het CvO om er gratis eersterangsadvies, begeleiding en infrastructurele ondersteuning te verkrijgen?
 • het CvO jaarlijks meer dan 130 studenten individueel begeleidt bij de uitwerking van meer dan 40 ondernemersprojecten? Daarnaast ontvangt het CvO jaarlijks bijna 100 vragen van ondernemers die ondersteuning van studenten nodig hebben. Jaarlijks helpt het CvO minimaal 5 bedrijven in Vlaanderen opstarten en zeker 25 bedrijven groeien. Nog eens 100 studenten werden hierbij betrokken.
 • het CvO met een project ter stimulering van de ondernemingszin en ondernemingsvaardigheden 57 actoren van ‘minderheidsgroepen’ bereikte, waarvan 12 vrouwen, 15 jongeren en dertig 45-plussers? Van de begeleide personen hebben er ook vijf (waaronder één vrouw) effectief een ondernemingsactiviteit opgestart en zijn anderen verder gegroeid.
 • het CvO een eigen brainstormtool ontwikkeld heeft waarmee al 250 studenten, 7 docenten en 12 onderzoekers uit 3 verschillende faculteiten werkten en dit onder de vorm van een creasessie die ook door uw faculteit gratis kan worden aangevraagd?
 • het CvO diverse extra-curriculaire workshops ter bevordering van vaardigheden en competenties aanbiedt en deze ook ter ondersteuning van curriculaire vakken kan aanbrengen?
 • het CvO maandelijks infosessies organiseert waarop telkens rond de 40 studenten, docenten en ondernemers aanwezig zijn?
 • het CvO een campustour (Business Cafés) onderneemt waarop het ‘Laatste Show-gewijs’ inspirerende gastsprekers uitnodigt: ondernemers die een band hebben met één van de studiegebieden aan de HoGent?
 • het CvO minstens 1x per semester een ondernemersweekend (Bootcamp) organiseert waaraan telkens minimaal 15 ondernemende studenten deelnemen?
 • het CvO voor het vijfde jaar op rij de OBK Young Potential Award, een businessplanwedstrijd voor HoGent-studenten, organiseert samen met OBK Bank en vanaf dit jaar ook mag rekenen op de steun van UNIZO? Daarnaast reikt het CvO voor het tweede jaar op rij een prijs voor ondernemers uit: de Fil Rouge Ondernemersprijs.
 • het CvO 26 Europese studenten bereikte tijdens het eerste International Entrepreneurship Seminar? Er waren 10 begeleiders aanwezig van 7 verschillende scholen van 7 Europese landen. Jaarlijks organiseert het CvO dit samen met een ander gastland.
 • het CvO het grensoverschrijdend project KESS (Knowledge center to Enterprise Services through Students) mee oprichtte? Dit project is gericht op het competitiever en meer verbonden maken van twee economische regio's: Vlaanderen en Noord-Frankrijk, via een grensoverschrijdende ontsluiting van kennis en contacten tussen onderwijsinstellingen, werkgeversorganisaties en bedrijven. Er zijn 6 projectpartners: 4 hogescholen (de HoGent is verantwoordelijke projectleider) en 2 VOKA-Kamers van Koophandel. Daarnaast zijn er 6 geassocieerde partners.
 • het CvO deelnam aan een internationale conferentie: USASBE 2012, die geldt als het grootste event rond ondernemerschapsonderwijs in de Verenigde Staten?
 • het CvO de Hogeschool Gent Bedenkers heeft georganiseerd?
 • het CvO subsidies ontvangt van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)? Het CvO haalt hier zijn grootste bron van inkomen uit.
 • het CvO over een database beschikt van ruim 1600 contacten in de bedrijvensector die ingeschreven zijn op de nieuwsbrief, meer dan 500 contacten van internationale onderzoekers rond het topic ‘ondernemen’,  meer dan 300 ondernemende studenten zowel binnen als buiten de Hogeschool Gent en meer dan 50 internationale contacten in het onderwijs? Daarnaast onderhoudt het CvO nauwe banden met alle grote intermediaire organisaties zoals UNIZO, VOKA, Flanders DC, Gent BC, Agentschap Ondernemen.
 • het CvO 4 van de 6 ondernemers die deelnamen aan het AVS-programma ‘De ondernemers’ aanbracht en dus een van de belangrijkste partners van het programma was?
 • het CvO een belangrijke partner is van de Win-Winbeurs Gent?
 • de CvO-website 10426 unieke bezoekers telt, 179 individuen ‘Centrum voor Ondernemen’ leuk vinden op Facebook en 83 personen ‘CvO On Tour’ volgen?